Chi tiết đề tài

Thông tin chung

Tên đề tài (*) Nghiên cứu, xác định khoa học, xây dựng hồ sơ cho các di tích động sản của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khu A khu di tích Phủ Chủ tịch Hà Nội
Cơ quan chủ trì Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cơ quan thực hiện Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch
Loại đề tài Đề tài cấp Bộ
Lĩnh vực nghiên cứu Di sản văn hóa
Chủ nhiệm(*) Bùi Kim Hồng
Ngày bắt đầu 01/1997
Ngày kết thúc 12/1998

Tổng quan

Tính cấp thiết

Mục tiêu

Nội dung

- Xác minh, làm rõ được nội dung, ý nghĩa lịch sử, văn hóa, khoa học, tình trạng bảo quản của các tài liệu, hiện vật gốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại di tích Hầm phòng không được xây dựng từ năm 1966 để  bảo vệ chủ tịch Hồ Chí Minh khi có máy bay Mỹ, được gọi là di tích H66 và ngôi nhà Chủ tịch Hồ Chí Minh làm việc với Bộ Chính trị và cũng là nơi Người chữa bệnh, qua đời được gọi là di tích H67

- Bước đầu xây dựng được hồ sơ khoa học tương đối đầy đủ cho các tài liệu hiện vật gốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong 2 di tích trên.

- Trên cơ sở đó đề ra các biện pháp bảo quản, bảo vệ, khai thác các di tích đó vào công tác nghiên cứu khoa học và tuyên truyền giáo dục về Chủ tịch Hồ Chí Minh.

PP nghiên cứu

Hiệu quả KTXH

ĐV sử dụng

File đính kèm

STT Tên đơn vị Người đại diện
STT Tên người tham gia
STT Nội dung phối hợp Kết quả dự kiến Thời gian bắt đầu - kết thúc
STT Tên sản phẩm Số lượng dự kiến Diễn giải

  BÌNH LUẬN BẠN ĐỌC(0)

  GỬI BÌNH LUẬN

Họ tên*
Email
Tiêu đề(*)
Nội dung*
Mã xác thực (*)   Thay đổi captcha