Chi tiết đề tài

Thông tin chung

Tên đề tài (*) Nghiên cứu và xác định khoa học khu di tích lịch sử chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ chủ tịch (Khu A)
Cơ quan chủ trì Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cơ quan thực hiện Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch
Loại đề tài Đề tài cấp Bộ
Lĩnh vực nghiên cứu Di sản văn hóa
Chủ nhiệm(*) Trần Viết Hoàn
Ngày bắt đầu 01/1993
Ngày kết thúc 12/1994

Tổng quan

Tính cấp thiết

Mục tiêu

Nội dung

- Nắm được sâu sắc và toàn diện nội dung ý nghĩa lịch sử khoa học, tình trạng bảo quản của các di tích bất động sản và danh mục các di tích động sản gắn liền với chúng ta tại khu A trong khu di tích Phủ chủ tịch.

- Từ kết quả nghiên cứu trên, kiến nghị những biện pháp bảo vệ, bảo quản, khai thác và sử dụng các di tích đó vào công tác nghiên cứu khoa học và tuyên truyền, giáo dục khoa học.

PP nghiên cứu

Hiệu quả KTXH

ĐV sử dụng

File đính kèm

STT Tên đơn vị Người đại diện
STT Tên người tham gia
STT Nội dung phối hợp Kết quả dự kiến Thời gian bắt đầu - kết thúc
STT Tên sản phẩm Số lượng dự kiến Diễn giải

  BÌNH LUẬN BẠN ĐỌC(0)

  GỬI BÌNH LUẬN

Họ tên*
Email
Tiêu đề(*)
Nội dung*
Mã xác thực (*)   Thay đổi captcha