Chi tiết đề tài

Thông tin chung

Tên đề tài (*) Sưu tập tư liệu nơi ở và làm việc của chủ tịch Hồ Chí Minh tại khu di tích Phủ chủ tịch (1954 – 1969)
Cơ quan chủ trì Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cơ quan thực hiện Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch
Loại đề tài Đề tài cấp Bộ
Lĩnh vực nghiên cứu Di sản văn hóa
Chủ nhiệm(*) Trần Viết Hoàn
Ngày bắt đầu 01/1995
Ngày kết thúc 12/1996

Tổng quan

Tính cấp thiết

Mục tiêu

Nội dung

- Tiến hành sưu tầm, nghiên cứu và tập hợp có hệ thống tư liệu, sự kiện về cuộc đời và hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Phủ Chủ tịch kể từ ngày đầu tiên Người về ở và làm việc cho đến ngày cuối cùng Người ra đi trên mảnh đất khu vực Phủ Chủ tịch

- Những tư liệu, sự kiện nghiên cứu được, tập hợp được sẽ biên soạn thành công trình có tính chất Biên niên về hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh diễn ra tại phủ Chủ tịch trong 15 năm cuối cuộc đời của Người (1954 – 1969), góp phần vào sự nghiệp chung nghiên cứu tiểu sử và sự nghiệp của Người, thiết thực phục vụ cho việc tuyên truyền, giới thiệu và nghiên cứu chuyên đề cụ thể về Khu di tích Phủ chủ tịch

PP nghiên cứu

Hiệu quả KTXH

ĐV sử dụng

File đính kèm

STT Tên đơn vị Người đại diện
STT Tên người tham gia
STT Nội dung phối hợp Kết quả dự kiến Thời gian bắt đầu - kết thúc
STT Tên sản phẩm Số lượng dự kiến Diễn giải

  BÌNH LUẬN BẠN ĐỌC(0)

  GỬI BÌNH LUẬN

Họ tên*
Email
Tiêu đề(*)
Nội dung*
Mã xác thực (*)   Thay đổi captcha