Chi tiết đề tài

Thông tin chung

Tên đề tài (*) Xây dựng và áp dụng các biện pháp kỹ thuật thích hợp để bảo vệ và tôn tạo cho vườn cây di tích trong khu di tích lịch sử chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ chủ tịch Hà Nội
Cơ quan chủ trì Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cơ quan thực hiện Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch
Loại đề tài Đề tài cấp Bộ
Lĩnh vực nghiên cứu Di sản văn hóa
Chủ nhiệm(*) Trần Ngọc Đang
Ngày bắt đầu 01/1995
Ngày kết thúc 12/1996

Tổng quan

Tính cấp thiết

Mục tiêu

- Điều tra phân loại quần thể thực vật, động vật vườn di tích nhằm hệ thống hóa tài liệu ban đầu

- Xây dựng các hướng dẫn kỹ thuật nhằm bảo vệ duy trì nguồn gen các loài cây di tích và cây quý hiếm trong khu vườn di tích

- Áp dụng các biện pháp kỹ thuật có thể nhằm đáp ứng ngay các yêu cầu trước mắt và chống xuống cấp của cấy trong di khu di tích.

Nội dung

- Phúc tra và lập danh lục các loài thực vật chung, danh lục cây quý hiếm, cây di tích, cây nhập nội, cây ăn quả…

- Điều tra lập danh lục các loài động vật (chim, thú, bò sát, côn trùng…)

- Thí nghiệm, thực nghiệm nhân giống cây tại chỗ, bảo vệ nguồn gen.

- Áp dụng kỹ thuật để bảo vệ, thay thế phục hồi vườn cây di tích.

PP nghiên cứu

Hiệu quả KTXH

ĐV sử dụng

File đính kèm

STT Tên đơn vị Người đại diện
STT Tên người tham gia
STT Nội dung phối hợp Kết quả dự kiến Thời gian bắt đầu - kết thúc
STT Tên sản phẩm Số lượng dự kiến Diễn giải

  BÌNH LUẬN BẠN ĐỌC(0)

  GỬI BÌNH LUẬN

Họ tên*
Email
Tiêu đề(*)
Nội dung*
Mã xác thực (*)   Thay đổi captcha