Chi tiết đề tài

Thông tin chung

Tên đề tài (*) Quản lý xu hướng và trào lưu văn hóa nhóm ở Thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh
Cơ quan chủ trì Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cơ quan thực hiện Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam
Loại đề tài Đề tài cấp Bộ
Lĩnh vực nghiên cứu Văn hóa
Chủ nhiệm(*) Nguyễn Tuấn Anh
Ngày bắt đầu 01/2014
Ngày kết thúc 12/2015

Tổng quan

Tính cấp thiết

Mục tiêu

Mục tiêu chính của đề tài:

          - Phân tích, tìm hiểu xu hướng, trào lưu hình thành các nhóm văn hóa ở Hà Nội và Tp Hồ Chí Minh hiện nay; nhận diện một số nhóm văn hóa điển hình ở Thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

- Đánh giá tác động của trào lưu văn hóa nhóm đến đời sống văn hóa hiện nay ở Thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, dự báo xu hướng hình thành các nhóm văn hóa trong thời gian sắp tới.

- Là cơ sở đề xuất các giải pháp quản lý cho Bộ Văn hóa thể thao và Du lịch đối với xu hướng và trào lưu văn hóa nhóm ở Thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

 

Nội dung

Các nội dung chính:

- Phân tích đánh giá tổng quan về bối cảnh kinh tế xã hội ở đô thị Việt Nam trong như tiền đề tạo ra xu hướng, trào lưu văn hóa nhóm

- Sự hình thành những trào lưu văn hóa nhóm ở đô thị hiện nay

- Ảnh hưởng của những xu hướng, trào lưu văn hóa nhóm đến đời sống văn hóa xã hội đương đại

- Dự báo xu hướng văn hóa nhóm và đề xuất những giải pháp quản lý

PP nghiên cứu

Hiệu quả KTXH

ĐV sử dụng

File đính kèm

STT Tên đơn vị Người đại diện
STT Tên người tham gia
STT Nội dung phối hợp Kết quả dự kiến Thời gian bắt đầu - kết thúc
STT Tên sản phẩm Số lượng dự kiến Diễn giải

  BÌNH LUẬN BẠN ĐỌC(0)

  GỬI BÌNH LUẬN

Họ tên*
Email
Tiêu đề(*)
Nội dung*
Mã xác thực (*)   Thay đổi captcha