Chi tiết đề tài

Thông tin chung

Tên đề tài (*) Môi trường văn hóa trong quá trình xây dựng nông thôn mới ở đồng bằng sông Cửu Long (Nghiên cứu trường hợp mộ số ấp, xã ở tỉnh Long An, Bến Tre, Cà Mau)
Cơ quan chủ trì Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cơ quan thực hiện Trường Đại học Văn hoá thành phố Hồ Chí Minh
Loại đề tài Đề tài cấp Bộ
Lĩnh vực nghiên cứu Văn hóa
Chủ nhiệm(*) Trần Hoài Anh
Ngày bắt đầu 01/2014
Ngày kết thúc 12/2015

Tổng quan

Tính cấp thiết

Mục tiêu

         - Trên cơ sở kết quả khảo sát, nghiên cứu môi trường văn hóa nông thôn ở một số địa phương thuộc khu vực đồng bằng sông Cửu Long hiện nay, công trình sẽ đưa ra những nhận định, đánh giá về thực trạng  môi trường văn hóa của khu vực đồng bằng sông Cửu Long trên trong quá trình xây dựng nông thôn mới.

          - Xác định hệ thống tiêu chí xây dựng và đánh giá môi trường văn hóa của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

          - Dự báo xu hướng biến đổi và đề xuất các giải pháp xây dựng, bảo tồn và phát triển môi trường văn hóa khu vực nông thôn vùng đồng bằng sông Cửu Long trong quá trình xây dựng nông thôn mới hiện nay.

Nội dung

         - Môi trường văn hóa với việc xây dựng nông thôn mới, một số vấn đề lý luận và thực tiễn.

          - Môi trường văn hóa nông thôn khu vực đồng bằng sông Cửu Long trong quá trình xây dựng nông thôn mới.

        - Giải pháp bảo tồn và phát triển việc xây dựng môi trường văn hóa khu vực nông thôn vùng ĐBSCL trong quá trình xây dựng nông thôn mới hiện nay.

PP nghiên cứu

Hiệu quả KTXH

ĐV sử dụng

File đính kèm

STT Tên đơn vị Người đại diện
STT Tên người tham gia
STT Nội dung phối hợp Kết quả dự kiến Thời gian bắt đầu - kết thúc
STT Tên sản phẩm Số lượng dự kiến Diễn giải

  BÌNH LUẬN BẠN ĐỌC(0)

  GỬI BÌNH LUẬN

Họ tên*
Email
Tiêu đề(*)
Nội dung*
Mã xác thực (*)   Thay đổi captcha