Chi tiết đề tài

Thông tin chung

Tên đề tài (*) Phát huy Nghệ thuật múa trong hội làng người Việt vùng Châu thổ sông Hồng
Cơ quan chủ trì Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cơ quan thực hiện Học viện Múa Việt Nam
Loại đề tài Đề tài cấp Bộ
Lĩnh vực nghiên cứu Nghệ thuật
Chủ nhiệm(*) Vũ Dương Dũng
Ngày bắt đầu 01/2014
Ngày kết thúc 12/2015

Tổng quan

Tính cấp thiết

Mục tiêu

-         Hệ thống hóa các hình thức, hình thái tồn tại và các giá trị của nghệ thuật múa trong hội làng người Việt vùng châu thổ sông Hồng.

-         Đề xuất các giải pháp phát huy di sản nghệ thuật múa trong hội làng người Việt vùng châu thổ sông Hồng trong đời sống đương đại.

Nội dung

-         Nội dung 1: Múa trong hội làng người Việt vùng châu thổ sông Hồng

-          Nội dung 2: Thực trạng nghệ thuật Múa trong hội làng người Việt vùng châu thổ sông Hồng hiện nay.

-         Nội dung 3: Các giải pháp bảo tồn và phát huy nghệ thuật múa trong hội làng người Việt vùng châu thổ sông Hồng.

PP nghiên cứu

Hiệu quả KTXH

ĐV sử dụng

File đính kèm

STT Tên đơn vị Người đại diện
STT Tên người tham gia
STT Nội dung phối hợp Kết quả dự kiến Thời gian bắt đầu - kết thúc
STT Tên sản phẩm Số lượng dự kiến Diễn giải

  BÌNH LUẬN BẠN ĐỌC(0)

  GỬI BÌNH LUẬN

Họ tên*
Email
Tiêu đề(*)
Nội dung*
Mã xác thực (*)   Thay đổi captcha