Chi tiết đề tài

Thông tin chung

Tên đề tài (*) Tiêu chí tuyển chon học sinh năng khiếu múa
Cơ quan chủ trì Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cơ quan thực hiện Trường Cao đẳng Múa Việt Nam
Loại đề tài Đề tài cấp Bộ
Lĩnh vực nghiên cứu Nghệ thuật
Chủ nhiệm(*) Trần Quốc Cường
Ngày bắt đầu 01/2006
Ngày kết thúc 12/2007

Tổng quan

Tính cấp thiết

Mục tiêu

- Những vấn đề lý thuyết của các yếu tố cơ bản về điều kiện và năng khiếu múa. Cơ sở khoa học của nó trong việc tuyển chọn học sinh múa

- Hệ thống tiêu chí tuyển chon và phương pháp xác định những tiêu chí đó.

Nội dung

- Cơ sở lý thuyết năng khiếu múa.

- Môi trường và năng khiếu múa

- Thực trạng công tác tuyển sinh ở các cơ sở đào tạo diễn viên múa chuyên nghiệp

- Những tiêu chí cơ bản và phương pháp tuyển chọn

PP nghiên cứu

Hiệu quả KTXH

ĐV sử dụng

File đính kèm

STT Tên đơn vị Người đại diện
STT Tên người tham gia
STT Nội dung phối hợp Kết quả dự kiến Thời gian bắt đầu - kết thúc
STT Tên sản phẩm Số lượng dự kiến Diễn giải

  BÌNH LUẬN BẠN ĐỌC(0)

  GỬI BÌNH LUẬN

Họ tên*
Email
Tiêu đề(*)
Nội dung*
Mã xác thực (*)   Thay đổi captcha