Chi tiết đề tài

Thông tin chung

Tên đề tài (*) Nhân vật Chèo từ truyền thống đến hiện đại dưới góc nhìn văn hóa
Cơ quan chủ trì Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cơ quan thực hiện Nhà hát Chèo Việt Nam
Loại đề tài Đề tài cấp Bộ
Lĩnh vực nghiên cứu Nghệ thuật
Chủ nhiệm(*) Trần Minh Phượng
Ngày bắt đầu 01/2013
Ngày kết thúc 01/2013

Tổng quan

Tính cấp thiết

Mục tiêu

- Khám phá và cắt nghĩa thế giới văn hóa tinh thần kết tinh trong các hình tượng nhân vật chèo, khẳng định vị thế văn hóa của nghệ thuật Chèo trong đời sống xã hội hiện đại.

- Nghệ thuật Chèo từ cội nguồn văn hóa

- Nhân vật Chèo truyền thống từ góc nhìn văn hóa

- Nhân vật Chèo hiện đại dưới góc nhìn văn hóa

- Phương tiện thể hiện hình tượng nhân vật Chèo từ góc nhìn văn hóa.

Nội dung

PP nghiên cứu

Hiệu quả KTXH

ĐV sử dụng

File đính kèm

STT Tên đơn vị Người đại diện
STT Tên người tham gia
STT Nội dung phối hợp Kết quả dự kiến Thời gian bắt đầu - kết thúc
STT Tên sản phẩm Số lượng dự kiến Diễn giải