Chi tiết đề tài

Thông tin chung

Tên đề tài (*) Lịch sử sân khấu Việt Nam
Cơ quan chủ trì Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cơ quan thực hiện Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội
Loại đề tài Đề tài cấp Bộ
Lĩnh vực nghiên cứu Nghệ thuật
Chủ nhiệm(*) Nguyễn Mạnh Lân
Ngày bắt đầu 01/2002
Ngày kết thúc 12/2003

Tổng quan

Tính cấp thiết

Mục tiêu

Nội dung

- Việc nghiên cứu lịch sử sân khấu VN từ xưa cho tới nay.

- Sân khấu Việt Nam - thời sơ khai tiến tới hoàn chỉnh một loại hình nghệ thuật (từ thế kỷ X đến hết thế kỷ XIV)

- Sân khấu Việt Nam thời kỳ từ thế kỷ XV đến hết thế kỷ XVIII

- Sân khấu Việt Nam từ thế kỷ XIX đến hết nửa đầu thế kỷ XX

PP nghiên cứu

Hiệu quả KTXH

ĐV sử dụng

File đính kèm

STT Tên đơn vị Người đại diện
STT Tên người tham gia
STT Nội dung phối hợp Kết quả dự kiến Thời gian bắt đầu - kết thúc
STT Tên sản phẩm Số lượng dự kiến Diễn giải

  BÌNH LUẬN BẠN ĐỌC(0)

  GỬI BÌNH LUẬN

Họ tên*
Email
Tiêu đề(*)
Nội dung*
Mã xác thực (*)   Thay đổi captcha

Các Đề tài - Dự án khác của Nguyễn Mạnh Lân