Chi tiết đề tài

Thông tin chung

Tên đề tài (*) Một số giá trị lịch sử - văn hóa của đình làng Việt Nam (ở Châu thổ sông Hồng)
Cơ quan chủ trì Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cơ quan thực hiện Viện Mỹ thuật
Loại đề tài Đề tài cấp Bộ
Lĩnh vực nghiên cứu Nghệ thuật
Chủ nhiệm(*) Bùi Văn Tiến
Ngày bắt đầu 01/2008
Ngày kết thúc 12/2008

Tổng quan

Tính cấp thiết

Mục tiêu

- Lịch sử ngôi đình làng, bối cảnh xã hội của sự ra đời, quá trình phát triển và những biến đổi của đình làng, trong đó chú trọng đến những chức năng cơ bản qua từng giai đoạn lịch sử khác nhau.

- Định vị về địa bàn tồn tại của ngôi đình trong lịch sử (bắt đầu từ Thăng Long, mở rộng ra ở Châu thổ Sông Hồng, rồi miền núi và trên toàn quốc.

- Phân định đôi nét về Thành hoàng và Thành hoàng làng: sự chuyển hóa chức năng của Thành hoàng sang vị thần của làng xã – Thành hoàng làng; sự hội nhập với tín ngưỡng dân dã.

- Vẻ đẹp của ngôi đình qua kiến trúc, điêu khắc, phù điêu…

- Những giá trị cơ bản về lịch sử, văn hóa của đình làng Việt Nam ở Châu thổ sông Hồng

Nội dung

- Khái quát về sự hình thành và phát triển của đình làng Việt Nam

- Giá trị văn hóa nghệ thuật đình làng Việt Nam

- Lễ hội đình làng Việt Nam

PP nghiên cứu

Hiệu quả KTXH

ĐV sử dụng

File đính kèm

STT Tên đơn vị Người đại diện
STT Tên người tham gia
STT Nội dung phối hợp Kết quả dự kiến Thời gian bắt đầu - kết thúc
STT Tên sản phẩm Số lượng dự kiến Diễn giải

  BÌNH LUẬN BẠN ĐỌC(0)

  GỬI BÌNH LUẬN

Họ tên*
Email
Tiêu đề(*)
Nội dung*
Mã xác thực (*)   Thay đổi captcha