Chi tiết đề tài

Thông tin chung

Tên đề tài (*) Nghiên cứu các giải pháp quản lý nhà nước nhằm phát triển thị trường văn hóa trong bối cảnh hội nhập quốc tế
Cơ quan chủ trì Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cơ quan thực hiện Trường Đại học Văn hoá Hà Nội
Loại đề tài Đề tài cấp Bộ
Lĩnh vực nghiên cứu Văn hóa
Chủ nhiệm(*) Đinh Thị Vân Chi
Ngày bắt đầu 01/2014
Ngày kết thúc 12/2015

Tổng quan

Tính cấp thiết

Mục tiêu

Mục tiêu chính của đề tài: đánh giá hiện trạng quản lý nhà nước đối với thị trường văn hóa, phân tích nguyên nhân của những mặt hạn chế yếu kém, trên  cơ sở đó đề ra các giải pháp quản lý nhà nước nhằm phát triển thị trường văn hóa trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

Mục tiêu cụ thể:

-         Hệ thống hóa lý luận về thị trường văn hóa, sự hình thành các ngành công nghiệp văn hóa.

-         Khảo sát, đánh giá thực trạng quản lý nhà nước đối với thị trường văn hóa; hiện trạng công nghiệp văn hóa trong các lĩnh vực điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn, mỹ thuật, xuất bản.

-         Nghiên cứu đánh giá tác động của quá trình hội nhập đối với công tác quản lý thị trường văn hóa trong nước.

-         Tham khảo kinh nghiệm một số nước trong quản lý thị trường văn hóa.

-         Đề xuất hệ thống giải pháp về quản lý nhà nước nhằm góp phần phát triển thị trường văn hóa trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

Nội dung

-          Nội dung 1: Một số vấn đề lý luận về thị trường văn hóa và quản lý thị trường văn hóa.

-         Nội dung 2: Thực trạng quản lý thị trường văn hóa tại Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế; nguyên nhân tình hình.

-        Nội dung 3: Cơ hội và thách thức của hội nhập quốc tế; Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý thị trường văn hóa trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

PP nghiên cứu

Hiệu quả KTXH

ĐV sử dụng

File đính kèm

STT Tên đơn vị Người đại diện
STT Tên người tham gia
STT Nội dung phối hợp Kết quả dự kiến Thời gian bắt đầu - kết thúc
STT Tên sản phẩm Số lượng dự kiến Diễn giải

  BÌNH LUẬN BẠN ĐỌC(0)

  GỬI BÌNH LUẬN

Họ tên*
Email
Tiêu đề(*)
Nội dung*
Mã xác thực (*)   Thay đổi captcha