Chi tiết đề tài

Thông tin chung

Tên đề tài (*) Đào tạo ngành sáng tác âm nhạc trong giai đoạn mới
Cơ quan chủ trì Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cơ quan thực hiện Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam
Loại đề tài Đề tài cấp Bộ
Lĩnh vực nghiên cứu Nghệ thuật
Chủ nhiệm(*) Phạm Minh Khang
Ngày bắt đầu 01/2003
Ngày kết thúc 12/2004

Tổng quan

Tính cấp thiết

Mục tiêu

- Tổng kết những thành tựu đào tạo ngành sáng tác âm nhạc trong chặng đường 46 năm qua (1956 - 2002), đặc biệt thời kỳ đổi mới đào tạo từ 1995 nay.

- Trên cơ sở những kinh nghiệm đào tạo âm nhạc từ nửa sau thế kỷ XX, chuẩn bị hành trang cho sự nghiệp đào tạo ngành sáng tác âm nhạc bước vào thế kỷ XX.

Nội dung

- Khái luận về năng khiếu sáng tác âm nhạc

- Những yêu cầu về kỹ thuật trong việc sáng tác cho Thanh nhạc.

- Khí nhạc truyền thống và hiện đại

- Những vấn đề sáng tác cho nhạc cụ truyền thống

- Xây dựng những môn kiến thức âm nhạc mang tính đặc thù cho đào tạo ngành sáng tác âm nhạc trong thời kỳ mới.

PP nghiên cứu

Hiệu quả KTXH

ĐV sử dụng

File đính kèm

STT Tên đơn vị Người đại diện
STT Tên người tham gia
STT Nội dung phối hợp Kết quả dự kiến Thời gian bắt đầu - kết thúc
STT Tên sản phẩm Số lượng dự kiến Diễn giải

  BÌNH LUẬN BẠN ĐỌC(0)

  GỬI BÌNH LUẬN

Họ tên*
Email
Tiêu đề(*)
Nội dung*
Mã xác thực (*)   Thay đổi captcha