Chi tiết đề tài

Thông tin chung

Tên đề tài (*) Ứng dụng tin học trong đào tạo và nghiên cứu âm nhạc
Cơ quan chủ trì Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cơ quan thực hiện Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam
Loại đề tài Đề tài cấp Bộ
Lĩnh vực nghiên cứu Nghệ thuật
Chủ nhiệm(*) Vũ Nhật Thăng
Ngày bắt đầu 01/2004
Ngày kết thúc 12/2005

Tổng quan

Tính cấp thiết

Mục tiêu

- Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu: Thư viện Điện tử và Ngân hàng dữ liệu âm nhạc dân gian, truyền thống

- Ứng dụng kỹ thuật số trong đào tạo và nghiên cứu âm nhạc.

Nội dung

- Xây dựng mạng lưới ứng dụng tin học trong phạm vi Nhạc viện Hà Nội và Viện âm nhạc nhằm giúp các cấp lãnh đạo Bộ, Cục, Vụ, các Ban ngành, cũng như các giáo sư, Giảng viên, Cán bộ và Công chức của trường rút ra những điều bổ ích và cần thiết trong việc đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học.

- Xây dựng cơ cấu tổ chức cụ thể của Hệ thống cơ sở dữ liệu và việc ứng dụng kỹ thuật số trong đào tạo và nghiên cứu âm nhạc.

- Ngoài việc nghiên cứu tổng quan về ứng dụng công nghệ tin học trong đào tạo và nghiên cứu âm nhạc, công trình còn đi sâu vào nghiên cứu ứng dụng một số vấn đề cụ thể như: quy trình hoạt động cụ thể của Thư viện Điện tử, vấn đề xây dựng ngân hàng dữ liệu âm nhạc dân gian, vấn đề ứng dụng tin học trong việc xuất bản các giáo trình sách, giáo trình âm thanh…

PP nghiên cứu

Hiệu quả KTXH

ĐV sử dụng

File đính kèm

STT Tên đơn vị Người đại diện
STT Tên người tham gia
STT Nội dung phối hợp Kết quả dự kiến Thời gian bắt đầu - kết thúc
STT Tên sản phẩm Số lượng dự kiến Diễn giải

  BÌNH LUẬN BẠN ĐỌC(0)

  GỬI BÌNH LUẬN

Họ tên*
Email
Tiêu đề(*)
Nội dung*
Mã xác thực (*)   Thay đổi captcha