Chi tiết đề tài

Thông tin chung

Tên đề tài (*) Lịch sử nghệ thuật Chèo đến giữa thế kỷ XX
Cơ quan chủ trì Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cơ quan thực hiện Nhà hát Chèo Việt Nam
Loại đề tài Đề tài cấp Bộ
Lĩnh vực nghiên cứu Nghệ thuật
Chủ nhiệm(*) Hà Văn Cầu
Ngày bắt đầu 01/2003
Ngày kết thúc 12/2004

Tổng quan

Tính cấp thiết

Mục tiêu

- Quá trình hình thành từ diễn xướng dân gian đến khi hình thành sân khấu chèo, nhằm làm sáng tỏ các vấn đề:

+ Chèo là một thực thể nghệ thuật độc hữu của Việt Nam

+ Giữa các yếu tố nội sinh và các yếu tố ngoại sinh trong chèo thì yếu tố nội sinh là chủ yếu và xuyên suốt quá trình hình thành chèo.

+ Chèo là hình thức sân khấu dân gian, dựa trên các trò diễn xướng, do các thế hệ nghệ nhân sáng tạo, do đó, cần làm sáng tỏ các thói quen tập quán, phong tục từng thời đại của các nghệ nhân để thấy cơ sở “phi vật thể” đan xen vào các yếu tố vật thể của Chèo.

Nội dung

- Các yếu tố cấu thành nên Chèo: địa tự nhiên, địa kinh tế, địa chính trị, phong tục tập quán…

- Quá trình hình thành và phát triển của chèo: sơ sử, buổi đầu độc lập, thời Lý Trần, thời Lê, thời Nguyễn. 

PP nghiên cứu

Hiệu quả KTXH

ĐV sử dụng

File đính kèm

STT Tên đơn vị Người đại diện
STT Tên người tham gia
STT Nội dung phối hợp Kết quả dự kiến Thời gian bắt đầu - kết thúc
STT Tên sản phẩm Số lượng dự kiến Diễn giải

  BÌNH LUẬN BẠN ĐỌC(0)

  GỬI BÌNH LUẬN

Họ tên*
Email
Tiêu đề(*)
Nội dung*
Mã xác thực (*)   Thay đổi captcha