Chi tiết đề tài

Thông tin chung

Tên đề tài (*) Thể loại, tính độc đáo của sân khấu Chèo
Cơ quan chủ trì Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cơ quan thực hiện Nhà hát Chèo Việt Nam
Loại đề tài Đề tài cấp Bộ
Lĩnh vực nghiên cứu Nghệ thuật
Chủ nhiệm(*) Hoàng Khiêm
Ngày bắt đầu 01/2006
Ngày kết thúc 12/2007

Tổng quan

Tính cấp thiết

Mục tiêu

Nội dung

- Mấy vấn đề về nghệ thuật: sự ra đời của sân khấu Chèo sân đình, phong cách, quy phạm và thủ pháp biểu hiện

- Hề chèo một bộ phận quan trọng của sân khấu chèo

- Múa chèo

- Mấy vấn đề về biểu diễn chèo

PP nghiên cứu

Hiệu quả KTXH

ĐV sử dụng

File đính kèm

STT Tên đơn vị Người đại diện
STT Tên người tham gia
STT Nội dung phối hợp Kết quả dự kiến Thời gian bắt đầu - kết thúc
STT Tên sản phẩm Số lượng dự kiến Diễn giải

  BÌNH LUẬN BẠN ĐỌC(0)

  GỬI BÌNH LUẬN

Họ tên*
Email
Tiêu đề(*)
Nội dung*
Mã xác thực (*)   Thay đổi captcha