Chi tiết đề tài

Thông tin chung

Tên đề tài (*) Xây dựng lối sống văn hóa trong thanh thiếu niên dưới tác động của toàn cầu hóa và kinh tế thị trường.
Cơ quan chủ trì Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cơ quan thực hiện Trường Đại học Văn hoá Hà Nội
Loại đề tài Đề tài cấp Bộ
Lĩnh vực nghiên cứu Văn hóa
Chủ nhiệm(*) Nguyễn Thị Đức
Ngày bắt đầu 01/2006
Ngày kết thúc 12/2007

Tổng quan

Tính cấp thiết

Mục tiêu

- Xác định thực trạng, nhận diện lối sống thanh niên Việt Nam sau gần 20 năm đổi mới kinh tế thị trường.

- Tìm hiểu những biến đổi lối sống thanh niên trong quá trình nền kinh tế chuyển đổi từ tập trung bao cấp sang nền kinh tế thị trường. Mở cửa và tác động từ tiến trình toàn cầu hóa ảnh hưởng đến lối sống thanh niên VN.

- Xác định hệ chuẩn giá trị trong lối sống ngày nay.

- Khuyến nghị, đề xuất giải pháp, phương pháp cho công tác quản lý, giáo dục thanh niên, các hình thức xây và chống (cái tích cực và tiêu cực)

Nội dung

PP nghiên cứu

Hiệu quả KTXH

ĐV sử dụng

File đính kèm

STT Tên đơn vị Người đại diện
STT Tên người tham gia
STT Nội dung phối hợp Kết quả dự kiến Thời gian bắt đầu - kết thúc
STT Tên sản phẩm Số lượng dự kiến Diễn giải

  BÌNH LUẬN BẠN ĐỌC(0)

  GỬI BÌNH LUẬN

Họ tên*
Email
Tiêu đề(*)
Nội dung*
Mã xác thực (*)   Thay đổi captcha