Chi tiết đề tài

Thông tin chung

Tên đề tài (*) Đào tạo cán bộ quản lý văn hóa bậc đại học cho các vùng dân tộc thiểu số và miền núi Việt Nam
Cơ quan chủ trì Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cơ quan thực hiện Trường Đại học Văn hoá Hà Nội
Loại đề tài Đề tài cấp Bộ
Lĩnh vực nghiên cứu Văn hóa
Chủ nhiệm(*) Nguyễn Thị Phượng
Ngày bắt đầu 01/2013
Ngày kết thúc 12/2014

Tổng quan

Tính cấp thiết

Mục tiêu

- Nghiên cứu tổng quan văn hóa các dân tộc thiểu số, những đặc điểm văn hóa các dân tộc.

- Về tình hình quản lý văn hóa và các hoạt động văn hóa các dân tộc thiểu số hiện nay.

- Thực trạng đội ngũ cán bộ văn hóa về số lượng chất lượng và nhu cầu đào tạo cán bộ của các cơ sở đến năm 2010.

- Những đánh giá về khung chương trình hiện đang đào tạo và hướng đề nghị thay đổi.

- Kiến nghị với nhà nước, các Bộ, Trường có liên quan về vấn đề đào tạo cán bộ quản lý văn hóa đáp ứng nhu cầu hiện nay.

Nội dung

- Tổng quan văn hóa và tình hình quản lý văn hóa các dân tộc thiểu số ở nước ta

- Thực trạng đội ngũ cán bộ văn hóa vùng dân tộc thiểu số và miền núi

- Những giải pháp và kiến nghị đối với vấn đề đào tạo cán bộ văn hóa cho vùng miền núi, dân tộc thiểu số

PP nghiên cứu

Hiệu quả KTXH

ĐV sử dụng

File đính kèm

STT Tên đơn vị Người đại diện
STT Tên người tham gia
STT Nội dung phối hợp Kết quả dự kiến Thời gian bắt đầu - kết thúc
STT Tên sản phẩm Số lượng dự kiến Diễn giải

  BÌNH LUẬN BẠN ĐỌC(0)

  GỬI BÌNH LUẬN

Họ tên*
Email
Tiêu đề(*)
Nội dung*
Mã xác thực (*)   Thay đổi captcha