Chi tiết đề tài

Thông tin chung

Tên đề tài (*) Biến động của tín ngưỡng dân gian Hà Nội trong đời sống văn hóa đô thị hiện nay.
Cơ quan chủ trì Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cơ quan thực hiện Trường Đại học Văn hoá Hà Nội
Loại đề tài Đề tài cấp Bộ
Lĩnh vực nghiên cứu Văn hóa
Chủ nhiệm(*) Đỗ Thị Minh Thúy
Ngày bắt đầu 01/2003
Ngày kết thúc 12/2004

Tổng quan

Tính cấp thiết

Mục tiêu

- Nêu bật quá trình hình thành và biến đổi tín ngưỡng dân gian Hà Nội đối với đời sống văn hóa Thăng Long – Đông Đô – Hà Nội. Chỉ ra những đặc điểm cơ bản của tín ngưỡng dân gian Hà Nội nhất là sự phục hồi của tín ngưỡng dân gian Hà Nội 15 năm lại đây. Làm rõ vai trò, ảnh hưởng tích cực và tiêu cực của tín ngưỡng dân gian Hà Nội trong đời sống văn hóa đô thị.

Nội dung

- Những nét tiêu biểu của tín ngưỡng dân gian Hà Nội

- Biến động của tín ngưỡng dân gian Thăng Long –  Hà Nội qua thực trạng cơ sở thờ tự, sự thờ cúng và những ảnh hưởng của nó trong đời sống đô thị hiện nay.

- Một số giải pháp quản lý tín ngưỡng dân gian Hà Nội.

PP nghiên cứu

Hiệu quả KTXH

ĐV sử dụng

File đính kèm

STT Tên đơn vị Người đại diện
STT Tên người tham gia
STT Nội dung phối hợp Kết quả dự kiến Thời gian bắt đầu - kết thúc
STT Tên sản phẩm Số lượng dự kiến Diễn giải

  BÌNH LUẬN BẠN ĐỌC(0)

  GỬI BÌNH LUẬN

Họ tên*
Email
Tiêu đề(*)
Nội dung*
Mã xác thực (*)   Thay đổi captcha