Chi tiết đề tài

Thông tin chung

Tên đề tài (*) Nghiên cứu văn hóa dân tộc Giẻ Triêng, Brâu phục vụ hoạt động Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam
Cơ quan chủ trì Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cơ quan thực hiện Bảo tàng Văn hoá các dân tộc Việt Nam
Loại đề tài Đề tài cấp Bộ
Lĩnh vực nghiên cứu Văn hóa
Chủ nhiệm(*) Tô Thị Thu Trang
Ngày bắt đầu 01/2008
Ngày kết thúc 12/2009

Tổng quan

Tính cấp thiết

Mục tiêu

- Hệ thống hóa nguồn tư liệu thực tiễn, khắc họa bức tranh toàn cảnh về văn hóa dân tộc Giẻ Triêng, Brâu ở VN.

- Tìm ra những yếu tố văn hóa truyền thống làm nên bản sắc văn tộc người, đồng thời tìm ra những yếu tố giao thoa văn hóa trong quá trình cộng cư và xu hướng phát triển trong tương lai.

- Góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa tộc người; Xây dựng cơ sở khoa học cho các nhà quản lý hoạch định chính sách phù hợp, tạo điều kiện để cộng đồng Giẻ Triêng và Brâu phát triển bền vững.

- Thiết thực phục vụ công tác nghiên cứu, sưu tầm, trưng bày, giới thiệu một cách khách quan, khoa học về văn hóa Giẻ Triêng, Brau trong cộng đồng các dân tộc VN nói chung, tại BT VHCDTVN nói riêng.

Nội dung

PP nghiên cứu

Hiệu quả KTXH

ĐV sử dụng

File đính kèm

STT Tên đơn vị Người đại diện
STT Tên người tham gia
STT Nội dung phối hợp Kết quả dự kiến Thời gian bắt đầu - kết thúc
STT Tên sản phẩm Số lượng dự kiến Diễn giải

  BÌNH LUẬN BẠN ĐỌC(0)

  GỬI BÌNH LUẬN

Họ tên*
Email
Tiêu đề(*)
Nội dung*
Mã xác thực (*)   Thay đổi captcha