Chi tiết đề tài

Thông tin chung

Tên đề tài (*) Văn hóa ẩm thực của người Thái ở vùng bắc Trung Bộ
Cơ quan chủ trì Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cơ quan thực hiện Bảo tàng Văn hoá các dân tộc Việt Nam
Loại đề tài Đề tài cấp Bộ
Lĩnh vực nghiên cứu Văn hóa
Chủ nhiệm(*) Vi Văn Biên
Ngày bắt đầu 01/2007
Ngày kết thúc 12/2008

Tổng quan

Tính cấp thiết

Mục tiêu

Nội dung

- Khái quát về người Thái ở VN

- Món ăn và cách chế biến truyền thống của người Thái ở vùng Bắc Trung Bộ VN

- Giá trị Văn hóa trong ẩm thực của người Thái ở vùng Bắc Trung Bộ VN.

PP nghiên cứu

Hiệu quả KTXH

ĐV sử dụng

File đính kèm

STT Tên đơn vị Người đại diện
STT Tên người tham gia
STT Nội dung phối hợp Kết quả dự kiến Thời gian bắt đầu - kết thúc
STT Tên sản phẩm Số lượng dự kiến Diễn giải

  BÌNH LUẬN BẠN ĐỌC(0)

  GỬI BÌNH LUẬN

Họ tên*
Email
Tiêu đề(*)
Nội dung*
Mã xác thực (*)   Thay đổi captcha