Chi tiết đề tài

Thông tin chung

Tên đề tài (*) Văn hóa dân tộc Pu Péo ở Việt Nam
Cơ quan chủ trì Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cơ quan thực hiện Bảo tàng Văn hoá các dân tộc Việt Nam
Loại đề tài Đề tài cấp Bộ
Lĩnh vực nghiên cứu Văn hóa
Chủ nhiệm(*) Trần Văn Ái
Ngày bắt đầu 01/2005
Ngày kết thúc 12/2006

Tổng quan

Tính cấp thiết

Mục tiêu

- Nghiên cứu văn hóa dân tộc Pu Péo nhằm hệ thống hóa nguồn tư liệu và khắc họa bức tranh toàn cảnh về văn hóa của Pu Péo. Khi hoàn thành đề tài sẽ là nguồn tư liệu quý, thông qua đó để giới thiệu văn hóa của người Pu Péo với các dân tộc anh em.

- Nghiên cứu văn hóa Pu Péo nhằm góp phần bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa Pu Péo trong thời kỳ CNH - HĐH, phục vụ công tác nghiên cứu sưu tầm, trưng bày giới thiệu văn hóa truyền thống của người Pu Péo ở Bảo tàng văn hóa các dân tộc VN.

Nội dung

PP nghiên cứu

Hiệu quả KTXH

ĐV sử dụng

File đính kèm

STT Tên đơn vị Người đại diện
STT Tên người tham gia
STT Nội dung phối hợp Kết quả dự kiến Thời gian bắt đầu - kết thúc
STT Tên sản phẩm Số lượng dự kiến Diễn giải

  BÌNH LUẬN BẠN ĐỌC(0)

  GỬI BÌNH LUẬN

Họ tên*
Email
Tiêu đề(*)
Nội dung*
Mã xác thực (*)   Thay đổi captcha

Các Đề tài - Dự án khác của Trần Văn Ái