Chi tiết đề tài

Thông tin chung

Tên đề tài (*) Văn hóa truyền thống của người Chơ ro ở Đồng Nai trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình
Cơ quan chủ trì Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cơ quan thực hiện Trường Đại học Văn hoá thành phố Hồ Chí Minh
Loại đề tài Đề tài cấp Bộ
Lĩnh vực nghiên cứu Văn hóa
Chủ nhiệm(*) Lâm Nhân
Ngày bắt đầu 01/2007
Ngày kết thúc 12/2009

Tổng quan

Tính cấp thiết

Mục tiêu

- Nghiên cứu vấn đề hôn nhân và gia đình truyền thống của người Chơ Ro ở tỉnh Đồng Nai với mục đích tìm hiểu sắc thái văn hóa truyền thống và cách ứng xử của người Chơ Ro với hình thái văn hóa này.

- Tìm hiểu hôn nhân và gia đình truyền thống của người Chơ Ro ở tỉnh Đồng Nai trong sự tác động của công nghiệp hóa hiện đại hóa toàn cầu.

- Thông qua khảo sát thực trạng hôn nhân và gia đình hiện nay của người Chơ Ro, cùng những biến đổi tập tục, nghi thức trong hôn nhân và gia đình qua quá trình giao lưu và tiếp biến văn hóa của các dân tộc khác để tìm hiểu bản sắc văn hóa của người Chơ Ro ở tỉnh Đồng Nai; tìm hiểu những thuận lợi và khó khăn trong việc bảo tồn văn hóa truyền thống của họ.

- Từ những nghiên cứu trên, đề tài sẽ đưa ra một số đánh giá về sự biến đổi văn hóa trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình, đưa ra những dự báo về xu hướng biến đổi và những đề xuất, kiến nghị nhằm mục đích bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa cộng đồng dân tộc Chơ Ro.

Nội dung

PP nghiên cứu

Hiệu quả KTXH

ĐV sử dụng

File đính kèm

STT Tên đơn vị Người đại diện
STT Tên người tham gia
STT Nội dung phối hợp Kết quả dự kiến Thời gian bắt đầu - kết thúc
STT Tên sản phẩm Số lượng dự kiến Diễn giải

  BÌNH LUẬN BẠN ĐỌC(0)

  GỬI BÌNH LUẬN

Họ tên*
Email
Tiêu đề(*)
Nội dung*
Mã xác thực (*)   Thay đổi captcha