Chi tiết đề tài

Thông tin chung

Tên đề tài (*) Nghiên cứu đổi mới trưng bày và giới thiệu của Bảo tàng Lịch sử quốc gia
Cơ quan chủ trì Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cơ quan thực hiện Bảo tàng Lịch sử Quốc gia
Loại đề tài Đề tài cấp Bộ
Lĩnh vực nghiên cứu Di sản văn hóa
Chủ nhiệm(*) Nguyễn Văn Cường
Ngày bắt đầu 01/2014
Ngày kết thúc 12/2015

Tổng quan

Tính cấp thiết

Mục tiêu

Thông qua việc đánh giá thực trạng hệ thống trưng bày và giới thiệu của Bảo tàng Lịch sử quốc gia hiện nay, đề xuất các giải pháp trong việc đổi mới trưng bày và giới thiệu của Bảo tàng Lịch sử quốc gia bao gồm: Bảo tàng Lịch sử và Bảo tàng Cách mạng, tạo nên một chỉnh thể thống nhất trong trưng bày của Bảo tàng Lịch sử quốc gia mới được thành lập

Nội dung

Nội dung 1: Những vấn đề chung về bảo tàng, trưng bày bảo tàng và hiện trạng hệ thống trưng bày của Bảo tàng Lịch sử quốc gia

Nội dung 2: Xây dựng nhóm giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hệ thống trưng bày của Bảo tàng Lịch sử quốc gia

Nội dung 3: Phát huy các nguồn lực trong và ngoài nước, áp dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật cho hệ thống trưng bày của Bảo tàng Lịch sử quốc gia

Nội dung 4: Xác định, xây dựng các mục tiêu chiến lược về hệ thống trưng bày Bảo tàng Lịch sử quốc gia hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị

PP nghiên cứu

Hiệu quả KTXH

ĐV sử dụng

File đính kèm

STT Tên đơn vị Người đại diện
STT Tên người tham gia
STT Nội dung phối hợp Kết quả dự kiến Thời gian bắt đầu - kết thúc
STT Tên sản phẩm Số lượng dự kiến Diễn giải

  BÌNH LUẬN BẠN ĐỌC(0)

  GỬI BÌNH LUẬN

Họ tên*
Email
Tiêu đề(*)
Nội dung*
Mã xác thực (*)   Thay đổi captcha