Chi tiết đề tài

Thông tin chung

Tên đề tài (*) Diễn biến kiến trúc truyền thống Việt (vùng châu thổ sông Hồng)
Cơ quan chủ trì Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cơ quan thực hiện Viện Bảo tồn di tích
Loại đề tài Đề tài cấp Bộ
Lĩnh vực nghiên cứu Di sản văn hóa
Chủ nhiệm(*) Trần Lâm Biền
Ngày bắt đầu 01/2004
Ngày kết thúc 12/2005

Tổng quan

Tính cấp thiết

Mục tiêu

Nội dung

- Nghiên cứu những yếu tố ảnh hưởng đến di tích kiến trúc truyền thống người Việt.

- Nghiên cứu diễn biến, sự phân bố các loại hình di tích kiến trúc truyền thống của người Việt qua các thời nhằm tìm ra “bước đi” của chúng trong lịch sử và thấy được sự phát triển của địa bàn dân tộc trong lịch sử.

- Nghiên cứu, định niên đại chung cho các di tích nhằm rút ra một số vấn đề lịch sử xã hội liên quan.

- Mô tả (diễn biến, kết cấu không gian cây cối, kết cấu các bộ vì, thành phần bao che, bố cục mặt bằng, chạm khắc…) từng loại hình, đó là một điều hết sức cần thiết cho công tác tu bổ di tích.

PP nghiên cứu

Hiệu quả KTXH

ĐV sử dụng

File đính kèm

STT Tên đơn vị Người đại diện
STT Tên người tham gia
STT Nội dung phối hợp Kết quả dự kiến Thời gian bắt đầu - kết thúc
STT Tên sản phẩm Số lượng dự kiến Diễn giải

  BÌNH LUẬN BẠN ĐỌC(0)

  GỬI BÌNH LUẬN

Họ tên*
Email
Tiêu đề(*)
Nội dung*
Mã xác thực (*)   Thay đổi captcha