Chi tiết đề tài

Thông tin chung

Tên đề tài (*) Những khuynh hướng nghệ thuật trong sân khấu Chèo hiện đại
Cơ quan chủ trì Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cơ quan thực hiện Nhà hát Chèo Việt Nam
Loại đề tài Đề tài cấp Bộ
Lĩnh vực nghiên cứu Nghệ thuật
Chủ nhiệm(*) Trần Đình Ngôn
Ngày bắt đầu 01/2012
Ngày kết thúc 12/2013

Tổng quan

- Nghiên cứu sự kế thừa và biến đổi trong phương pháp nghệ thuật (so với chèo cổ) của chèo hiện đại qua các thời kỳ, gắn với các khuynh hướng cách tân chèo đã diễn ra như thế nào, bằng những biểu hiện cụ thể của ngôn ngữ nghệ thuật đặc biệt là ba khâu quan trọng nhất: kịch bản, diễn xuất, âm nhạc

- Phân tích lý giải về những nguyên nhân thành bại của các khuynh hướng cách tân chèo thế kỷ XX. Phân định rõ một cách khách quan, khoa học những cái được, cái hỏng bằng hệ quy chiếu của Triết học Mác, Mỹ học Mác-Lê Nin đường lối văn nghệ của Đảng và truyền thống văn hóa Việt Nam, tôn trọng quy luật khách quan của sự phát triển một hình thức thể loại của sân khấu dân tộc.

- Bằng phương pháp luận khoa học, căn cứ vào cơ sở lý luận và thực tiễn, đề xuất một phương pháp nghệ thuật có thể áp dụng trong quá trình sáng tạo ra các vở chèo hiện đại và trình bày khái quát về phương pháp này từ quy mô tổng thế vở diễn tới những nguyên tắc thủ pháp nghệ thuật trong kịch bản (văn chương chèo) nghệ thuật biểu diễn, âm nhạc, mỹ thuật, múa và kỹ thuật sân khấu 

Tính cấp thiết

Mục tiêu

Nội dung

PP nghiên cứu

Hiệu quả KTXH

ĐV sử dụng

File đính kèm

STT Tên đơn vị Người đại diện
STT Tên người tham gia
1 TS. Đinh Quang Trung
2 Đoàn Vinh
STT Nội dung phối hợp Kết quả dự kiến Thời gian bắt đầu - kết thúc
STT Tên sản phẩm Số lượng dự kiến Diễn giải

  BÌNH LUẬN BẠN ĐỌC(0)

  GỬI BÌNH LUẬN

Họ tên*
Email
Tiêu đề(*)
Nội dung*
Mã xác thực (*)   Thay đổi captcha