Chi tiết đề tài

Thông tin chung

Tên đề tài (*) Hoàn thiện mô hình thư viện số tại thư viện quốc gia Việt Nam và thư viện thành phố trực thuộc trung ương.
Cơ quan chủ trì Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cơ quan thực hiện Thư viện Quốc gia Việt Nam
Loại đề tài Đề tài cấp Bộ
Lĩnh vực nghiên cứu Thông tin, Thư viện
Chủ nhiệm(*) Lê Đức Thắng
Ngày bắt đầu 01/2011
Ngày kết thúc 12/2013

Tổng quan

- Nghiên cứu lý luận về thư viện số, mô hình thư viện số

- Nghiên cứu mô hình thư viện số của một số Thư viện quốc gia tiên tiến trên thế giới.

- Đặc điểm và chính sách phát triển thư viện số của Thư viện Quốc gia Việt Nam

- Khảo sát, đánh giá thực trạng mô hình thư viện số của Thư viện quốc gia Việt nam và các thư viện thành phố trực thuộc Trung ương.

- Đánh giá hiệu quả hoạt động thư viện số của Thư viện Quốc gia Việt nam và các thư viện thành phố trực thuộc Trung ương.

- Nghiên cứu quy trình xây dựng các bộ sưu tập số và các chuẩn biên mục dữ liệu số

- Nghiên cứu bảo quản tài liệu số và bảo mật tài liệu số

- Tham quan khảo sát hoạt động thư viện số tại một số trung tâm Thông tin – Thư viện, Viện nghiên cứu và một số thư viện công cộng đang hoạt động có hiệu quả.

- Đề xuất các nhóm giải pháp nhằm hoàn thiện mô hình thư viện phù hợp với Thư viện Quốc gia Việt Nam và thư viện thành phố trực thuộc Trung ương.

Tính cấp thiết

Mục tiêu

Nội dung

PP nghiên cứu

Hiệu quả KTXH

ĐV sử dụng

File đính kèm

STT Tên đơn vị Người đại diện
STT Tên người tham gia
1 CN. Nguyễn Lương Ninh
2 ThS. Phan Thị Kim Dung
3 ThS. Kiều Văn Hốt
4 ThS. Nguyễn Trọng Phượng
5 CN. Bùi Thị Thủy
6 CN. Doãn Anh Đức
7 CN. Nguyễn Ngọc Anh
STT Nội dung phối hợp Kết quả dự kiến Thời gian bắt đầu - kết thúc
STT Tên sản phẩm Số lượng dự kiến Diễn giải

  BÌNH LUẬN BẠN ĐỌC(0)

  GỬI BÌNH LUẬN

Họ tên*
Email
Tiêu đề(*)
Nội dung*
Mã xác thực (*)   Thay đổi captcha