Chi tiết đề tài

Thông tin chung

Tên đề tài (*) Điều tra nhằm đánh giá hiện trạng môi trường ngành in, đề xuất các giải pháp nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường
Cơ quan chủ trì Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cơ quan thực hiện Trường Trung học Kỹ thuật In
Loại đề tài Đề tài cấp Bộ
Lĩnh vực nghiên cứu Văn hóa
Chủ nhiệm(*) Đỗ Quốc Thắng
Ngày bắt đầu 01/2002
Ngày kết thúc 12/2003

Tổng quan

Tính cấp thiết

Mục tiêu

- Xây dựng bộ số liệu điều tra về hiện trạng môi trường, công nghệ tại một số cơ sở in tại Hải Phòng, Hà Nội. Trong đó chú trọng phần hiện trạng môi trường làm cơ sở cho các dự án đầu tư phát triển, bảo vệ môi trường.

- Phát hiện những vấn đề cấp bách về môi trường, đề xuất các giải pháp nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

Nội dung

PP nghiên cứu

Hiệu quả KTXH

ĐV sử dụng

File đính kèm

STT Tên đơn vị Người đại diện
STT Tên người tham gia
STT Nội dung phối hợp Kết quả dự kiến Thời gian bắt đầu - kết thúc
STT Tên sản phẩm Số lượng dự kiến Diễn giải

  BÌNH LUẬN BẠN ĐỌC(0)

  GỬI BÌNH LUẬN

Họ tên*
Email
Tiêu đề(*)
Nội dung*
Mã xác thực (*)   Thay đổi captcha