Chi tiết đề tài

Thông tin chung

Tên đề tài (*) Mỹ thuật môi trường Hà Nội
Cơ quan chủ trì Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cơ quan thực hiện Viện Mỹ thuật
Loại đề tài Đề tài cấp Bộ
Lĩnh vực nghiên cứu Nghệ thuật
Chủ nhiệm(*) Nguyễn Văn Dương
Ngày bắt đầu 01/2006
Ngày kết thúc 12/2007

Tổng quan

Tính cấp thiết

Mục tiêu

- Nhận xét đánh giá về vai trò, chức năng, giá trị thẩm mỹ và hiệu quả thẩm mỹ môi trường trong đời sống xã hội, sự kết hợp yếu tố kỹ thuật và mỹ thuật trong vấn đề xây dựng mỹ thuật môi trường

- Nghiên cứu mỹ thuật môi trường là nghiên cứu mối quan hệ tổng hòa của các ngành: kiến trúc, nghệ thuật trang trí, điêu khắc, cây xanh…

Nội dung

- Những nét chung về môi trường và mỹ thuật môi trường

- Tổng quan quy hoạch đô thị - mỹ thuật môi trường Thăng Long - Đông Đô - Hà Nội

- Mỹ thuật môi trường Hà Nội hiện nay.

PP nghiên cứu

Hiệu quả KTXH

ĐV sử dụng

File đính kèm

STT Tên đơn vị Người đại diện
STT Tên người tham gia
STT Nội dung phối hợp Kết quả dự kiến Thời gian bắt đầu - kết thúc
STT Tên sản phẩm Số lượng dự kiến Diễn giải

  BÌNH LUẬN BẠN ĐỌC(0)

  GỬI BÌNH LUẬN

Họ tên*
Email
Tiêu đề(*)
Nội dung*
Mã xác thực (*)   Thay đổi captcha