Chi tiết đề tài

Thông tin chung

Tên đề tài (*) Nghiên cứu nhằm bảo tàng hóa di sản văn hóa làng (từ thực tiễn một số làng Việt cổ)
Cơ quan chủ trì Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cơ quan thực hiện Cục Di sản văn hóa
Loại đề tài Đề tài cấp Bộ
Lĩnh vực nghiên cứu Di sản văn hóa
Chủ nhiệm(*) Đặng Văn Bài
Ngày bắt đầu 01/2004
Ngày kết thúc 12/2005

Tổng quan

Tính cấp thiết

Mục tiêu

Nội dung

- Mấy vấn đề về nhận thức di sản văn hóa làng và hoạt động bảo tàng di sản văn hóa làng.

- Thực trạng di sản văn hóa làng và hoạt động bảo tàng hóa di sản văn hóa làng.

- Đề xuất những cơ chế, chính sách và các giải pháp chính nhằm thực hiện bảo tàng hóa di sản văn hóa làng.

PP nghiên cứu

Hiệu quả KTXH

ĐV sử dụng

File đính kèm

STT Tên đơn vị Người đại diện
STT Tên người tham gia
STT Nội dung phối hợp Kết quả dự kiến Thời gian bắt đầu - kết thúc
STT Tên sản phẩm Số lượng dự kiến Diễn giải

  BÌNH LUẬN BẠN ĐỌC(0)

  GỬI BÌNH LUẬN

Họ tên*
Email
Tiêu đề(*)
Nội dung*
Mã xác thực (*)   Thay đổi captcha

Các Đề tài - Dự án khác của Đặng Văn Bài