Chi tiết đề tài

Thông tin chung

Tên đề tài (*) Những kiến giải nhằm đa dạng hóa, xã hội hóa hoạt động bảo tàng ở Việt Nam trong tình hình hiện nay
Cơ quan chủ trì Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cơ quan thực hiện Cục Di sản văn hóa
Loại đề tài Đề tài cấp Bộ
Lĩnh vực nghiên cứu Di sản văn hóa
Chủ nhiệm(*) Trương Quốc Bình
Ngày bắt đầu 01/1997
Ngày kết thúc 12/1998

Tổng quan

Tính cấp thiết

Mục tiêu

Nội dung

- ­Quá trình hình thành, phát triển và thực trạng hệ thống bảo tàng Việt Nam

- Một số nhận thức và kinh nghiệm trong nước và nước ngoài về xã hội hóa, đa dạng hóa các hoạt động bảo tàng.

- Những giải pháp nhằm thúc đẩy quá trình xã hội hóa, đa dạng hóa hoạt động của các bảo tàng Việt Nam trong tình hình hiện nay.

PP nghiên cứu

Hiệu quả KTXH

ĐV sử dụng

File đính kèm

STT Tên đơn vị Người đại diện
STT Tên người tham gia
STT Nội dung phối hợp Kết quả dự kiến Thời gian bắt đầu - kết thúc
STT Tên sản phẩm Số lượng dự kiến Diễn giải

  BÌNH LUẬN BẠN ĐỌC(0)

  GỬI BÌNH LUẬN

Họ tên*
Email
Tiêu đề(*)
Nội dung*
Mã xác thực (*)   Thay đổi captcha