Chi tiết đề tài

Thông tin chung

Tên đề tài (*) Sử dụng và khai thác di tích trong tình hình hiện nay ở Việt Nam
Cơ quan chủ trì Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cơ quan thực hiện Cục Di sản văn hóa
Loại đề tài Đề tài cấp Bộ
Lĩnh vực nghiên cứu Di sản văn hóa
Chủ nhiệm(*) Đặng Văn Bài
Ngày bắt đầu 01/1995
Ngày kết thúc 12/1996

Tổng quan

Tính cấp thiết

Mục tiêu

-  Chủ yếu hướng vào thu thập tài liệu, tìm ra cái hay và cái chưa hay ở mỗi di tích qua đó phân tích, chọn lọc, nêu ra một số định hướng cho công tác quản lý thực tiễn giúp cho các địa phương, ban ngành và các ban bảo vệ di tích, hạn chế bớt những tiêu cực, phát huy hướng tích cực trong công tác của mình.

Nội dung

- Đặc điểm địa lý lịch sử VN trong mối quan hệ với di tích.

- Các đối tượng và nội dung khai thác và sử dụng di tích.

- Các đặc trưng cơ bản trong việc sử dụng và khai thác di tích.

- Định hướng sử dụng và khai thác di tích trong những năm tới.

PP nghiên cứu

Hiệu quả KTXH

ĐV sử dụng

File đính kèm

STT Tên đơn vị Người đại diện
STT Tên người tham gia
STT Nội dung phối hợp Kết quả dự kiến Thời gian bắt đầu - kết thúc
STT Tên sản phẩm Số lượng dự kiến Diễn giải

  BÌNH LUẬN BẠN ĐỌC(0)

  GỬI BÌNH LUẬN

Họ tên*
Email
Tiêu đề(*)
Nội dung*
Mã xác thực (*)   Thay đổi captcha