Lê Đức Chương

Thông tin chung

Họ và tên
Lê Đức Chương
Ngày sinh 18/01/1959
Đơn vị/Tổ chức Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường
Điện thoại
Email leducchuong@yahoo.com
Trình độ Tiến sĩ
Chức vụ Vụ Trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường
Lĩnh vực nghiên cứu
  • Thể dục thể thao

Công trình khoa học

Hoạt động KHCN

Bài báo, công trình khác