Nhân lực KHCN của một số cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ

Người có chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ bao gồm chức danh nghiên cứu khoa học và chức danh công nghệ; người có học hàm Phó Giáo sư, Giáo sư; học vị Thạc sỹ, Tiến sỹ, Tiến sỹ Khoa học; Công chức, viên chức và người lao động có năng lực nghiên cứu khoa học, công nghệ được đơn vị xác nhận;

Nhân lực khoa học, công nghệ của các cơ sở đào tạo, viện nghiên cứu, cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ, bao gồm: Người có chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ bao gồm chức danh nghiên cứu khoa học (nghiên cứu viên hạng I, II, III, IV) và chức danh công nghệ (Kỹ sư hạng I, II, III, IV); người có học hàm Phó Giáo sư, Giáo sư; học vị Thạc sỹ, Tiến sỹ, Tiến sỹ Khoa học; Công chức, viên chức và người lao động có năng lực nghiên cứu khoa học, công nghệ được đơn vị xác nhận; các nhà khoa học có uy tín đã từng công tác tại đơn vị.

Thống kê của 50 cơ quan, đơn vị có hơn 1200 người (tổng số trường: 19.392). Dưới đây là 1 số thông tin chính, được chia theo đơn vị công tác (bao gồm cả nhà khoa học đã nghỉ hưu).

Họ và tên

Giới tính

Năm sinh

Học hàm

Học vị

Chức vụ

Lĩnh vực nghiên cứu

Ngoại ngữ

Số công trình

Đơn vị công tác

Nguyễn Thị Ngân

Nữ

1966

 

Tiến sỹ

Giám đốc

Khoa học xã hội

Đại học

7 cấp bộ,1 cấp viện

Bảo tàng VH các DTVN

Ma Ngọc Dung

Nam

1959

 

Tiến sỹ

PGĐ

Khoa học xã hội

C

01 cấp bộ

Bảo tàng VH các DTVN

Tô Thị Thu Trang

Nữ

1974

 

Thạc sỹ

PGĐ

Khoa học xã hội

B1

02 cấp bộ, 01 cấp viện

Bảo tàng VH các DTVN

Nguyễn Thị Thúy

Nữ

1966

 

Thạc sỹ

Trưởng phòng

Khoa học xã hội

C

02 cấp bộ

Bảo tàng VH các DTVN

Ma Thị Chung

Nữ

1968

 

Cử nhân

Trưởng phòng

Khoa học xã hội

C

 

Bảo tàng VH các DTVN

Trần Văn Ái

Nam

1966

 

Thạc sỹ

Trưởng phòng

Khoa học xã hội

C

01 cấp bộ, 01 cấp viện

Bảo tàng VH các DTVN

Ngô Văn Hòe

Nam

1969

 

Thạc sỹ

Trưởng phòng

Khoa học xã hội

B1

 

Bảo tàng VH các DTVN

Vi Văn Biên

Nam

1966

 

Thạc sỹ

Phó trưởng phòng

Khoa học xã hội

C

01 cấp bộ, 01 cấp viện

Bảo tàng VH các DTVN

Nguyễn Cảnh Phương

Nam

1978

 

Thạc sỹ

Phó trưởng phòng

Khoa học xã hội

B1

03 đề tài cấp viện

Bảo tàng VH các DTVN

Lương Việt Anh

Nam

1973

 

Thạc sỹ

Phó trưởng phòng

Khoa học xã hội

B1

03 đề tài cấp viện

Bảo tàng VH các DTVN

Nghiêm Thị Minh Hằng

Nữ

1981

 

Thạc sỹ

Phó trưởng phòng

Khoa học xã hội

B1

02 đề tài cấp viện

Bảo tàng VH các DTVN

Lê Mai Oanh

Nữ

1977

 

Thạc sỹ

 

Khoa học xã hội

B1

01 cấp bộ, 02 cấp cơ sở

Bảo tàng VH các DTVN

Đỗ Minh Đức

Nam

1984

 

Thạc sỹ

Tổ trưởng

Khoa học xã hội

B1

 

Bảo tàng VH các DTVN

Lý Sinh Hoàng

Nam

1982

 

Thạc sỹ

 

Khoa học xã hội

B1

 

Bảo tàng VH các DTVN

Đinh Thị Thanh Ngà

Nữ

1978

 

Thạc sỹ

Tổ trưởng

Khoa học xã hội

Đại học

01 đề tài cấp viện

Bảo tàng VH các DTVN

Trịnh Minh Tú

Nữ

1981

 

Cử nhân

Tổ trưởng

Khoa học xã hội

Đại học

02 đề tài cấp viên

Bảo tàng VH các DTVN

Đoàn Thanh Huế

Nữ

1979

 

Cử nhân

Tổ trưởng

Khoa học xã hội

Đại học

01 đề tài cấp viện

Bảo tàng VH các DTVN

Châm Nhật Tân

Nam

1979

 

Cử nhân

Tổ trưởng

Khoa học xã hội

C

 

Bảo tàng VH các DTVN

Ma Quốc Tám

Nam

1965

 

Cử nhân

Tổ trưởng

Khoa học xã hội

C

01 cấp viện

Bảo tàng VH các DTVN

Lê Xuân Hiếu

Nam

1972

 

Kỹ sư

Trưởng phòng

 

C

01 cấp viện

Bảo tàng VH các DTVN

Vũ Ngọc Toán

Nam

1971

 

Chuyên viên

Giám đốc TTDV

Khoa học xã hội

C

01 cấp viện

Bảo tàng VH các DTVN

Nguyễn Việt Đức

 Nam

1958

 

TS

Giám đốc

Âm nhạc

Anh văn C

08 bài Thông báo KH, 01 công trình NCKH cấp cơ sở, 02 bài tạp chí, 02 giáo trình, 01 sách, …tham luận tại Hội nghị, Hội thảo.

HVÂN Huế

Hà Mai Hương

Nữ

1969

 

TS

Phó Giám đốc

Âm nhạc

Cử nhân anh văn

11 bài Thông báo KH, 01 giáo trình, 04 bài báo, 01 công trình NCKH cấp cơ sở

HVÂN Huế

Trần Hữu Việt

 Nam

1960

 

Thạc sỹ

Phó Giám đốc

Âm nhạc

Anh văn C

01 bài Thông báo KH

HVÂN Huế

Hoàng Thanh Sơn

 Nam 

1967

 

Thạc sỹ

Phó Giám đốc

Âm nhạc

Anh văn B

 

HVÂN Huế

Hoàng Văn Chính

  Nam

1973

 

Đại học

Trưởng phòng

Âm nhạc

Cử nhân anh văn

02 bài Thông báo KH, 2 công trình NCKH cấp cơ sở

HVÂN Huế

Nguyễn Thị Thanh Hương

Nữ

1981

 

Thạc sỹ

Phó Trưởng phòng

Âm nhạc

Anh văn B

 

HVÂN Huế

Trần Trung Bắc

  Nam

1975

 

Thạc sỹ

Tổ trưởng  Tổ Bộ máy nhân sự

Âm nhạc

Cử nhân anh văn

 

HVÂN Huế

Phạm Thị Thanh Bình

Nữ

1981

 

Thạc sỹ

 

Âm nhạc

Anh văn B

 

HVÂN Huế

Lê Nguyên Hồng

 Nam

1957

 

Thạc sỹ

Phụ trách Phòng

Âm nhạc

Anh văn C

 

HVÂN Huế

Trần Mạnh Hùng

 Nam

1980

 

Thạc sỹ

 

Âm nhạc

Anh văn B

 

HVÂN Huế

Nguyễn Thị Hồng

Nữ

1980

 

Thạc sỹ

 

Âm nhạc

Anh văn B

 

HVÂN Huế

Đặng Thị Thảo

Nữ

1990

 

Đại học

 

Âm nhạc

Anh văn B

 

HVÂN Huế

Mai Anh

 Nam

1970

 

Thạc sỹ

Phụ trách Phòng

Âm nhạc

Anh văn B

 

HVÂN Huế

Trần Võ Anh Thư

Nữ

1965

 

Đại học

Tổ trưởng  Tổ Quản lý lao động giảng viên

Âm nhạc

Anh văn B

 

HVÂN Huế

Nguyễn Thị Thanh Hương

Nữ

1982

 

Thạc sỹ

 

Âm nhạc

Cử nhân anh văn

 

HVÂN Huế

Hồ Thị Diễm Lan

Nữ

1980

 

Đại học

 

Âm nhạc

Anh văn C

 

HVÂN Huế

Nguyễn Thị Minh Ánh

Nữ

1989

 

Thạc sỹ

 

Âm nhạc

Anh văn C

 

HVÂN Huế

Nguyễn Đăng Khoa

 Nam

1987

 

Thạc sỹ

 

Âm nhạc

Anh văn B

 

HVÂN Huế

Nguyễn Việt An

 Nam

1971

 

Thạc sỹ

 

Âm nhạc

Anh văn B

 

HVÂN Huế

Nguyễn Thị Hồng Nhung

Nữ

1979

 

Đại học

 

 

Anh văn B

 

HVÂN Huế

Đặng Xuân Trường

 Nam

1979

 

Thạc sỹ

Phó Trưởng Phòng

Âm nhạc

Anh văn B

 

HVÂN Huế

Dương Cao Thục Uyên

Nữ

1989

 

Thạc sỹ

 

Âm nhạc

Anh văn C

 

HVÂN Huế

Hồ Hữu Tuyến

 Nam

1976

 

Đại học

 

Âm nhạc

Anh văn B

 

HVÂN Huế

Phan Thuận Thảo

Nữ

1973

 

TS

Phụ trách Viện

Âm nhạc

Cử nhân anh văn

05 bài Thông báo KH, 08 bài báo,07 tham luận, 01 kỷ yếu, 01 chuyên khảo, 01 công trình NCKH cấp cơ sở, 01 công trình cấp bộ, 01 công trình cấp nhà nước, 01 dự án

HVÂN Huế

Nguyễn Xuân Bình

Nam 

1972

 

Đại học

Viện phó Viện Nghiên cứu

Âm nhạc

Anh văn B

 

HVÂN Huế

Ngô Thị Thanh Bình

N

1983

 

Thạc sỹ

Tổ trưởng Tổ Thông tin lưu trữ

 

Anh văn B

01 bài Thông báo KH

HVÂN Huế

Hoàng Văn Chiến

 Nam

1976

 

Thạc sỹ

 

Âm nhạc

Anh văn B

02 bài Thông báo KH

HVÂN Huế

Dương Thị Hồng

Nữ

1971

 

Đại học

 

 

Anh văn A

 

HVÂN Huế

Đào Thị Thanh Huyền

Nữ

1974

 

Thạc sỹ

 

Âm nhạc

Anh văn B

02 công trình NCKH cấp cơ sở

HVÂN Huế

Hồ Đức

 Nam

1983

 

Đại học

 

Âm nhạc

Anh văn B

 

HVÂN Huế

Trương Ngọc Chiến

 Nam

1971

 

Thạc sỹ

Phụ trách Khoa

Âm nhạc

Anh văn B

2 bài Thông báo KH, 1 công trình NCKH cấp cơ sở

HVÂN Huế

Nguyễn Thị Hà

Nữ

1976

 

Thạc sỹ

Trưởng bộ môn Piano phổ thông

Âm nhạc

Anh văn B

01 bài Thông báo KH

HVÂN Huế

Trần Thị Ý Minh

Nữ

1981

 

Thạc sỹ

Trưởng bộ môn Piano chính quy

Âm nhạc

Anh văn B

 

HVÂN Huế

Nguyễn Hữu Phương

Nam 

1984

 

Thạc sỹ

 

Âm nhạc

Anh văn B

 

HVÂN Huế

Nguyễn Hương Giang

Nữ

1987

 

Thạc sỹ

 

Âm nhạc

Anh văn B

 

HVÂN Huế

Nguyễn Ngọc Ban

Nam 

1961

 

Thạc sỹ

Phụ trách Khoa

Âm nhạc

Anh văn C

01 công trình NCKH cấp cơ sở, 01 giáo trình

HVÂN Huế

Trần Quang Yển

 Nam

1976

 

Thạc sỹ

Phó Trưởng Khoa

Âm nhạc

Anh văn B

 

HVÂN Huế

Vĩnh Huy

 Nam

1969

 

Thạc sỹ

Trưởng Bộ môn dây

Âm nhạc

Anh văn B

 

HVÂN Huế

Lê Trần Đông Phong

Nữ

1983

 

Thạc sỹ

 

Âm nhạc

Anh văn B

 

HVÂN Huế

Nguyễn Văn Triệu

Nam 

1975

 

Thạc sỹ

Trưởng Bộ môn Kèn

Âm nhạc

Anh văn B

 

HVÂN Huế

Phạm Thị Hoài Nam

Nữ

1985

 

Thạc sỹ

 

Âm nhạc

Cử nhân Anh văn

 

HVÂN Huế

Lê Vũ Long

 Nam

1982

 

Thạc sỹ

 

Âm nhạc

Cử nhân Anh văn

 

HVÂN Huế

Ngô Thị Giang

Nữ

1976

 

Thạc sỹ

Phụ trách Khoa

Âm nhạc

Anh văn B

01 bài Thông báo KH

HVÂN Huế

Nguyễn Khắc Việt

Nam 

1979

 

Thạc sỹ

Trưởng bộ môn Guitare

Âm nhạc

Anh văn B

 

HVÂN Huế

Nguyễn Thị Lan Anh

Nữ

1978

 

Thạc sỹ

Trưởng BM Thanh nhạc

Âm nhạc

Anh văn B

 

HVÂN Huế

Đoàn Quốc Duy

 Nam

1985

 

Đại học

 

Âm nhạc

Anh văn B

 

HVÂN Huế

Nguyễn Thị Cúc

Nữ

1982

 

Thạc sỹ

 

Âm nhạc

Anh văn B

 

HVÂN Huế

Nguyễn Quốc Triều

 Nam

1987

 

Thạc sỹ

 

Âm nhạc

Anh văn B

 

HVÂN Huế

Trần Thị Vân

Nữ

1988

 

Đại học

 

Âm nhạc

Anh văn A

 

HVÂN Huế

Lê Thị Hà Vi

Nữ

1983

 

Thạc sỹ

 

Âm nhạc

Anh văn B

 

HVÂN Huế

Đỗ Thu Hà

Nữ

1962

 

Thạc sỹ

Phụ trách Khoa

Âm nhạc

Anh văn C

 

HVÂN Huế

Ngô Thị Thủy

Nữ

1973

 

Thạc sỹ

 

Âm nhạc

Anh văn B

01 bài: Thông báo Khoa học HV ÂN Huế

HVÂN Huế

Lê Thị Trường An

Nữ

1985

 

Thạc sỹ

Phó Trưởng khoa

Âm nhạc

Anh văn B

 

HVÂN Huế

Nguyễn Đức Thanh

 Nam

1983

 

Thạc sỹ

Phụ trách Khoa

Âm nhạc

Anh văn B

01 công trình NCKH cấp cơ sở

HVÂN Huế

Dương Tiến Trường

 Nam

1987

 

Thạc sỹ

Phó Trưởng khoa

Âm nhạc

Anh văn B

 

HVÂN Huế

Dương Bích Hà

Nữ

1964

 

Thạc sỹ

 

Âm nhạc

Anh văn C

01 bài Thông báo KH, 01 công trình NCKH cấp cơ sở, 01 bài báo, 05 kỷ yếu, tham gia 04 đầu sách

HVÂN Huế

Lê Hồng Lĩnh

 Nam

1971

 

Thạc sỹ

Trưởng BM Sáng tác

Âm nhạc

Anh văn B

02 công trình NCKH cấp cơ sở

HVÂN Huế

Nguyễn Văn Việt

 Nam

1980

 

Thạc sỹ

 

Âm nhạc

Anh văn B

 

HVÂN Huế

Dương Thị Phương Nhã

Nữ

1989

 

Thạc sỹ

 

Âm nhạc

Anh văn B

01 công trình NCKH cấp cơ sở

HVÂN Huế

Nguyễn Hoàng Như Ý

 Nữ

1987

 

Đại học

 

Âm nhạc

Anh văn B

 

HVÂN Huế

Lâm Bảo Dần

Nữ

1963

 

Thạc sỹ

Q. Trưởng Khoa

Âm nhạc

Anh văn C

01 công trình NCKH cấp cơ sở

HVÂN Huế

Lê Trọng Toàn

 Nam

1985

 

Thạc sỹ

 

Âm nhạc

Anh văn B

 

HVÂN Huế

Đỗ Trung Thành

 Nam

1977

 

Thạc sỹ

 

Âm nhạc

Anh văn B

 

HVÂN Huế

Phan Thị Thu Hồng

Nữ

1966

 

Thạc sỹ

Phụ trách Khoa

Âm nhạc

Anh văn C

01 công trình NCKH cấp cơ sở

HVÂN Huế

Nguyễn Thị Hồng Lê

Nữ

1970

 

Thạc sỹ

Trưởng BM  Bầu

Âm nhạc

Anh văn B

01 bài Thông báo KH, 01 công trình NCKH cấp cơ sở

HVÂN Huế

Đoàn Công Chuân

 Nam

1958

 

Thạc sỹ

 

Âm nhạc

Anh văn C

 

HVÂN Huế

Trần Hữu Quang

 Nam

1980

 

Thạc sỹ

Phó Trưởng khoa

Âm nhạc

Anh văn B

02 bài Thông báo KH, 01 công trình NCKH cấp cơ sở

HVÂN Huế

Dương Thị Lan Hương

Nữ

1980

 

Thạc sỹ

 

Âm nhạc

Anh văn C

02 công trình NCKH cấp cơ sở

HVÂN Huế

Nguyễn Thị Quỳnh Trang

Nữ

1981

 

Thạc sỹ

 

Âm nhạc

Anh văn B

 

HVÂN Huế

Mai Thị Hồng Nga

Nữ

1983

 

Thạc sỹ

Trưởng Bộ môn Đàn Tranh

Âm nhạc

Anh văn B

 

HVÂN Huế

Đinh Thị Minh Châu

Nữ

1984

 

Thạc sỹ

 

Âm nhạc

Anh văn B

 

HVÂN Huế

Dương Tiến Cường

Nam 

1983

 

Thạc sỹ

 

Âm nhạc

Anh văn B

 

HVÂN Huế

Nguyễn Châu Quỳnh Anh

Nữ

1988

 

Thạc sỹ

 

Âm nhạc

Anh văn B

 

HVÂN Huế

Đặng Hùng Dũng

 Nam

1977

 

Thạc sỹ

Phụ trách Khoa

Âm nhạc

Cử nhân anh văn

 

HVÂN Huế

Lê Quang Hoàng

 Nam

1978

 

Thạc sỹ

 

Âm nhạc

Anh văn B

 

HVÂN Huế

Trương Thị Ly Sa

Nữ

1986

 

Thạc sỹ

 

Âm nhạc

Anh văn B

 

HVÂN Huế

Trương Thị Lệ Thương

Nữ

1985

 

Thạc sỹ

Phó Trưởng khoa

Âm nhạc

Anh văn B

 

HVÂN Huế

Dương Tiến Dũng

 Nam

1957

 

Đại học

Quyền Giám đôc TTBD

Âm nhạc

Anh văn B

 

HVÂN Huế

Trần Hoài Vũ

 Nam

1974

 

Đại học

Phó Giám đốc TTBD

Âm nhạc

Anh văn B

01 công trình NCKH cấp cơ sở

HVÂN Huế

Đặng Thị Thái Phương

Nữ

1976

 

Đại học

 

 

Anh văn B

 

HVÂN Huế

Đoàn Phương Hải

 Nam

1966

 

Thạc sỹ

Phó Giám đốc DNGH

Âm nhạc

Anh văn B

04 công trình NCKH cấp cơ sở

HVÂN Huế

Bùi Vĩnh Phúc

Nam 

 

 

Thạc sỹ

 

 

 

03 đề tài KH cấp cơ sở,01 đề tài KH cấp bộ,02 sách

HVÂN Huế

Vũ Dương Thúy Ngà

Nữ

1965

-

Tiến sỹ

Vụ trưởng

Thông tin-Thư viện

Tiếng Nga C

- Chủ nhiệm 02 đề tài cấp Bộ

Vụ Thư viện

Tiếng Anh C

- Chủ trì 9 đề tài nghiên cứu cấp cơ sở

 

- Xuất bản 9 cuốn sách

 

- Có khoảng 100 bài báo khoa học được đăng trong các tạp chí khoa học

Đoàn Quỳnh Dung

Nữ

1973

-

Thạc sỹ

Phó Vụ trưởng

Lịch sử Lý luận và Nhà nước về Pháp luật

Tiếng Anh: Cử nhân

-

Vụ Thư viện

Nguyễn Thanh Đức

Nam

1964

-

Thạc sỹ

Chuyên viên chính

Thông tin-Thư viện

Tiếng

- Thành viên, Thư ký Đề tài: “Nghiên cứu hoàn thiện một số chính sách cơ bản của Nhà nước nhằm phát triển sự nghiệp thư viện ở Việt Nam”

Vụ Thư viện

Anh B

- Thư ký Đề án “Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng giai đoạn 2016-2020, định hướng 2030”

Phạm Thị Quỳnh Lan

Nữ

1974

-

Thạc sỹ

Chuyên viên chính

Thông tin-Thư viện

Tiếng Anh C

Thành viên Tổ giúp việc Đề án “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ”

Vụ Thư viện

Trần Nhật Linh

Nam

1977

-

Thạc sỹ

Chuyên viên

Thông tin-Thư viện

Tiếng Anh: Cử nhân

Thư ký Dự án Biên soạn Bộ tài liệu Hướng dẫn nghiệp vụ thư viện

Vụ Thư viện

Tiếng Pháp B

Lê Văn Tuấn

Nam

1979

-

Thạc sỹ

Chuyên viên

Thông tin-Thư viện

Tiếng Anh B1

Thư ký Dự án Biên soạn Bộ tài liệu Hướng dẫn nghiệp vụ thư viện

Vụ Thư viện

Nguyễn Thị Khánh Ly

Nữ

1982

-

Thạc sỹ

Chuyên viên

Thông tin-Thư viện

Tiếng Anh B2

-

Vụ Thư viện

Lê Tùng Sơn

Nam

1990

-

Thạc sỹ

Chuyên viên

Thông tin-Thư viện

Tiếng Anh B1

- Báo cáo hội nghị khoa học “Quản lý nhà nước với việc giáo dục văn hóa đọc cho lứa tuổi nhi đồng”. Kỷ yếu hội thảo khoa học thực trạng và giải pháp giáo dục văn hóa đọc cho bạn đọc lứa tuổi nhi đồng trên địa bàn thành phố Hà Nội, 2014

Vụ Thư viện

Tiếng Trung B1

- Bài báo khoa học “Quy định về hoạt động chuyên môn nghiệp vụ của thư viện và việc thực hiện, áp dụng vào thực tiễn quản lý và tổ chức hoạt động trong các thư viện hoạt động bằng ngân sách nhà nước”. Tạp chí Thư viện Việt Nam, số 6-2015

 

- Bài báo khoa học “Nghiên cứu, đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng công tác thống kê trong hoạt động thư viện đối với hệ thống thư viện công cộng Việt Nam. Tạp chí Thư viện Việt Nam số 4-2016

Lê Xuân An

Nam

1957

 

Thạc sỹ

Hiệu trưởng

 

Anh C

 

CĐ DL Nha Trang

Nguyễn Thị Thúy Hường

Nữ

1965

PGS

Tiến sỹ

Phó Hiệu trưởng

Tâm lý học

Anh C

26

CĐ DL Nha Trang

Nguyễn Đức Tân

Nam

1977

 

Thạc sỹ

Phó Hiệu trưởng

 

CN Anh văn

3

CĐ DL Nha Trang

Nguyễn Doãn Thành

Nam

1976

 

Thạc sỹ

Phó Hiệu trưởng

 

Anh B1

1

CĐ DL Nha Trang

Đinh Thị Vân Anh

Nữ

1981

 

Thạc sỹ

Kế toán trưởng

 

Anh B1

 

CĐ DL Nha Trang

Nguyễn Thị Nguyên Thục

Nữ

1979

 

Thạc sỹ

 

 

Anh C

 

CĐ DL Nha Trang

Trần Ngọc Huân

Nam

1977

 

Thạc sỹ

Trưởng phòng Đào tạo

 

Anh C

 

CĐ DL Nha Trang

Nguyễn Thanh Bảy

Nam

1990

 

Thạc sỹ

 

 

Anh B1

 

CĐ DL Nha Trang

Nguyễn Văn Mẹo

Nam

1987

 

Thạc sỹ

 

 

CN Anh văn

 

CĐ DL Nha Trang

Nguyễn Thị Thúy

Nữ

1987

 

Thạc sỹ

 

 

Anh B1

 

CĐ DL Nha Trang

Đoàn Xuân Nhân

Nam

1980

 

Thạc sỹ

 

 

Anh B1

 

CĐ DL Nha Trang

Nguyễn Duy Dũng

Nam

1981

 

Thạc sỹ

 

 

Anh B1

 

CĐ DL Nha Trang

Hồ Lê Khoa Anh

Nam

1982

 

Thạc sỹ

 

 

Anh B1

 

CĐ DL Nha Trang

Thẩm Thành Trung

Nam

1979

 

Thạc sỹ

Trưởng khoa

 

Anh C

 

CĐ DL Nha Trang

LHHD

Lâm Thị Yến

Nữ

1985

 

Thạc sỹ

 

 

Anh B1

 

CĐ DL Nha Trang

Nguyễn Hữu Thắng

Nam

1980

 

Thạc sỹ

Phó trưởng

 

Anh B1

 

CĐ DL Nha Trang

khoa DVNH

Lê An Khang

Nam

1992

 

Thạc sỹ

 

 

IELTS 6.5

 

CĐ DL Nha Trang

Nguyễn Thị Hồng Thanh

Nữ

1987

 

Thạc sỹ

 

 

Anh B1

 

CĐ DL Nha Trang

Nguyễn Thị Kim Loan

Nữ

1978

 

Thạc sỹ

 

 

Thạc sỹ Anh văn

 

CĐ DL Nha Trang

Trần Thị Thu Hiền

Nữ

1981

 

Thạc sỹ

 

 

Thạc sỹ Anh văn

 

CĐ DL Nha Trang

Lê Đức Chương

Nam

1959

PGS

Tiến sỹ

Hiệu trưởng

 

Anh B, Trung D, Nga B

 

Trường Đại học TDTT Đà Nẵng

Võ Văn Vũ

Nam

1965

 

Tiến sỹ

Phó hiệu trưởng

 

Cử nhân Anh, Anh B1

 

Trường Đại học TDTT Đà Nẵng

Trần Duy Hòa

Nam

1968

 

Tiến sỹ

Phó hiệu trưởng

 

Anh B

 

Trường Đại học TDTT Đà Nẵng

Phan Thanh Hài

Nam

1974

 

Tiến sỹ

Phó hiệu trưởng

 

Anh B

 

Trường Đại học TDTT Đà Nẵng

Nguyễn Tuấn Anh

Nam

1979

 

Tiến sỹ

Phó trưởng phòng

 

Anh B

 

Trường Đại học TDTT Đà Nẵng

Lê Tấn Đạt

Nam

1954

 

Tiến sỹ

Giảng viên

 

Anh C

 

Trường Đại học TDTT Đà Nẵng

Trần Hữu Hùng

Nam

1964

 

Tiến sỹ

Phó trưởng khoa

 

Anh B

 

Trường Đại học TDTT Đà Nẵng

Trần Mạnh Hưng

Nam

1975

 

Tiến sỹ

Phó trưởng khoa

 

Anh B

 

Trường Đại học TDTT Đà Nẵng

Đặng Trần Thanh Ngọc

Nữ

1969

 

Tiến sỹ

Giảng viên

 

Anh C

 

Trường Đại học TDTT Đà Nẵng

Trương Minh Hải

Nam

1975

 

Tiến sỹ

Phó trưởng khoa

 

Anh B

 

Trường Đại học TDTT Đà Nẵng

Phạm Tuấn Hùng

Nam

1980

 

Tiến sỹ

Phó trưởng khoa

 

Anh C

 

Trường Đại học TDTT Đà Nẵng

Nguyễn Thanh Tùng

Nam

1975

 

Tiến sỹ

Viện trưởng

 

Anh B

 

Trường Đại học TDTT Đà Nẵng

Nguyễn Ngọc Tuấn

Nam

1976

 

Tiến sỹ

Phó trưởng BM

 

Anh B

 

Trường Đại học TDTT Đà Nẵng

Nguyễn Ngọc Long

Nam

1976

 

Tiến sỹ

Trưởng BM

 

Anh B

 

Trường Đại học TDTT Đà Nẵng

Nguyễn Xuân Hùng

Nam

1976

 

Tiến sỹ

Giảng viên

 

Anh C

 

Trường Đại học TDTT Đà Nẵng

Lê Huy Hà

Nam

1979

 

Tiến sỹ

Giảng viên

 

Anh C

 

Trường Đại học TDTT Đà Nẵng

Nguyễn Hải Đường

Nam

1976

 

Tiến sỹ

Phó trưởng BM

 

Anh B

 

Trường Đại học TDTT Đà Nẵng

Phạm Quang Khánh

Nam

1975

 

Tiến sỹ

Trưởng BM

 

Anh B

 

Trường Đại học TDTT Đà Nẵng

Lê Tấn Phát

Nam

1986

 

Tiến sỹ

Phó trưởng BM

 

Anh B

 

Trường Đại học TDTT Đà Nẵng

Trần Thanh Tiến

Nam

1983

 

Tiến sỹ

Giảng viên

 

Anh B

 

Trường Đại học TDTT Đà Nẵng

Nguyễn Mạnh Cường

Nam

1977

 

Tiến sỹ

Giảng viên

 

Anh C

 

Trường Đại học TDTT Đà Nẵng

Nguyễn Văn Long

Nam

1974

 

Tiến sỹ

Q. Trưởng BM

 

Anh B

 

Trường Đại học TDTT Đà Nẵng

Dương Mạnh Thắng

Nam

1974

 

Tiến sỹ

Trưởng BM

 

Anh B

 

Trường Đại học TDTT Đà Nẵng

Nguyễn Tuấn Anh

Nam

1978

 

Tiến sỹ

Giảng viên

 

Anh C

 

Trường Đại học TDTT Đà Nẵng

Phan Nguyên Cầu

Nam

1983

 

Tiến sỹ

Giảng viên

 

Anh B

 

Trường Đại học TDTT Đà Nẵng

Nguyễn Tùng

Nam

1960

 

Thạc sĩ

Q. Trưởng phòng

 

Anh A, Nga B

 

Trường Đại học TDTT Đà Nẵng

Hoàng Ngọc Viết

Nam

1977

 

Thạc sĩ

Phó trưởng phòng

 

Anh B

 

Trường Đại học TDTT Đà Nẵng

Lê Thị Kim Loan

Nữ

1976

 

Thạc sĩ

Phó trưởng phòng

 

Anh B

 

Trường Đại học TDTT Đà Nẵng

Lê Minh Trung

Nam

1979

 

Thạc sĩ

Chuyên viên

 

Anh B

 

Trường Đại học TDTT Đà Nẵng

Vũ Hồng Châu

Nam

1984

 

Thạc sĩ

Chuyên viên

 

Cử nhân Anh

 

Trường Đại học TDTT Đà Nẵng

Lê Thị Trà Lý

Nữ

1975

 

Thạc sĩ

Trưởng phòng

 

Anh B

 

Trường Đại học TDTT Đà Nẵng

Nguyễn Sinh Thành

Nam

1975

 

Thạc sĩ

Trưởng phòng

 

Trung cấp tiếng Trung, Nhật A

 

Trường Đại học TDTT Đà Nẵng

Huỳnh Việt Nam

Nam

1985

 

Thạc sĩ

Phó trưởng phòng

 

Cử nhân Anh, Nhật A

 

Trường Đại học TDTT Đà Nẵng

Lê Minh Tuấn

Nam

1974

 

Thạc sĩ

Phó trưởng phòng

 

Anh B

 

Trường Đại học TDTT Đà Nẵng

Ngô Thị Lan Anh

Nữ

1991

 

Thạc sĩ

Chuyên viên

 

Anh B

 

Trường Đại học TDTT Đà Nẵng

Nguyễn Thị Tràng Tiền

Nữ

1991

 

Thạc sĩ

Chuyên viên

 

Anh C

 

Trường Đại học TDTT Đà Nẵng

Nguyễn Thị Hiền

Nữ

1962

 

Thạc sĩ

Trưởng phòng

 

Anh B, Nga B

 

Trường Đại học TDTT Đà Nẵng

Trương Thái

Nam

1973

 

Thạc sĩ

Phó trưởng phòng

 

Anh B

 

Trường Đại học TDTT Đà Nẵng

Phạm Đình Tiệp

Nam

1985

 

Thạc sĩ

Chuyên viên

 

Anh B

 

Trường Đại học TDTT Đà Nẵng

Nguyễn Văn Dưỡng

Nam

1985

 

Thạc sĩ

Chuyên viên

 

Anh A

 

Trường Đại học TDTT Đà Nẵng

Lê Nhân

Nam

1963

 

Thạc sĩ

Trưởng phòng

 

Anh B

 

Trường Đại học TDTT Đà Nẵng

Phạm Đức Vọng

Nam

1983

 

Thạc sĩ

Chuyên viên

 

Cử nhân Anh

 

Trường Đại học TDTT Đà Nẵng

Nguyễn Thị Hùng

Nữ

1979

 

Thạc sĩ

Giám đốc TT

 

Anh C

 

Trường Đại học TDTT Đà Nẵng

Nguyễn Thị Hải Vy

Nữ

1983

 

Thạc sĩ

Chuyên viên

 

Anh C

 

Trường Đại học TDTT Đà Nẵng

Đỗ Ngọc Quang

Nam

1976

 

Thạc sĩ

Phó trưởng khoa

 

Anh B

 

Trường Đại học TDTT Đà Nẵng

Hồ Thị Kim Oanh

Nữ

1985

 

Thạc sĩ

Chuyên viên

 

Anh C

 

Trường Đại học TDTT Đà Nẵng

Nguyễn Xuân Ánh

Nam

1979

 

Thạc sĩ

Giảng viên

 

Anh B

 

Trường Đại học TDTT Đà Nẵng

Nguyễn Trọng Anh

Nam

1961

 

Thạc sĩ

Phó giám đốc trung tâm

 

Nga B

 

Trường Đại học TDTT Đà Nẵng

Lê Thị Kim Anh

Nữ

1981

 

Thạc sĩ

Chuyên viên

 

Anh B

 

Trường Đại học TDTT Đà Nẵng

Cù Huy Anh

Nam

1983

 

Thạc sĩ

Chuyên viên

 

Anh B

 

Trường Đại học TDTT Đà Nẵng

Nguyễn Thị Phương

Nữ

1988

 

Thạc sĩ

Giảng viên

 

Anh B

 

Trường Đại học TDTT Đà Nẵng

Phan Thị Bích Ngọc

Nữ

1984

 

Thạc sĩ

Giảng viên

 

Anh B

 

Trường Đại học TDTT Đà Nẵng

Đỗ Thế Hồng

Nam

1970

 

Thạc sĩ

Trưởng BM thuộc khoa

 

Anh C

 

Trường Đại học TDTT Đà Nẵng

Phan Thị Miên

Nữ

1963

 

Thạc sĩ

Trưởng BM thuộc khoa

 

Nga B

 

Trường Đại học TDTT Đà Nẵng

Lê Chí Hùng

Nam

1974

 

Thạc sĩ

Trưởng BM thuộc khoa

 

Anh B

 

Trường Đại học TDTT Đà Nẵng

Đặng Bùi Thanh Tuấn

Nam

1992

 

Thạc sĩ

Giảng viên

 

Anh B

 

Trường Đại học TDTT Đà Nẵng

Nguyễn Thị Thu Hồng

Nữ

1988

 

Thạc sĩ

Giảng viên

 

Tây Ban Nha

 

Trường Đại học TDTT Đà Nẵng

Phạm Tuấn Anh

Nam

1973

 

Thạc sĩ

Giảng viên

 

Thạc sĩ Anh

 

Trường Đại học TDTT Đà Nẵng

Phan Thị Ngà

Nữ

1974

 

Thạc sĩ

Phó phụ trách khoa

 

Anh B

 

Trường Đại học TDTT Đà Nẵng

Nguyễn Thị Mỹ Nga

Nữ

1969

 

Thạc sĩ

Phó trưởng khoa

 

Thạc sĩ Anh, Pháp A

 

Trường Đại học TDTT Đà Nẵng

Giao Thị Kim Đông

Nữ

1978

 

Thạc sĩ

Giảng viên

 

Anh B

 

Trường Đại học TDTT Đà Nẵng

Nguyễn Thế Cần

Nam

1961

 

Thạc sĩ

Giảng viên

 

Thạc sĩ Anh, Nga

 

Trường Đại học TDTT Đà Nẵng

Đoàn Minh Hữu

Nam

1976

 

Thạc sĩ

Giảng viên

 

Thạc sĩ Anh, Pháp C

 

Trường Đại học TDTT Đà Nẵng

Nguyễn Thị Hồng Mến

Nữ

1987

 

Thạc sĩ

Giảng viên

 

Cử nhân Anh, Pháp B

 

Trường Đại học TDTT Đà Nẵng

Lê Thị Tâm

Nữ

1987

 

Thạc sĩ

Giảng viên

 

Cử nhân Anh, Hàn B, Pháp B

 

Trường Đại học TDTT Đà Nẵng

Võ Thị Trang

Nữ

1988

 

Thạc sĩ

Giảng viên

 

Anh B

 

Trường Đại học TDTT Đà Nẵng

Bùi Thị Nhã Phương

Nữ

1983

 

Thạc sĩ

Giảng viên

 

Thạc sĩ Anh, Cử nhân Pháp

 

Trường Đại học TDTT Đà Nẵng

Nguyễn Nhất Hùng

Nam

1964

 

Thạc sĩ

Phó trưởng khoa

 

Anh B

 

Trường Đại học TDTT Đà Nẵng

Mai Thị Thúy

Nữ

1977

 

Thạc sĩ

Giảng viên

 

Anh B

 

Trường Đại học TDTT Đà Nẵng

Đỗ Thị Thu Hiền

Nữ

1973

 

Thạc sĩ

Trưởng BM thuộc khoa

 

Anh B

 

Trường Đại học TDTT Đà Nẵng

Phùng Thị Cúc

Nữ

1982

 

Thạc sĩ

Giảng viên

 

Anh B

 

Trường Đại học TDTT Đà Nẵng

Đỗ Thị Hạnh

Nữ

1983

 

Thạc sĩ

Giảng viên

 

Anh B

 

Trường Đại học TDTT Đà Nẵng

Bùi Đăng Toản

Nam

1988

 

Thạc sĩ

Giảng viên

 

Anh B

 

Trường Đại học TDTT Đà Nẵng

Nguyễn Song Tuần Hải

Nữ

1980

 

Thạc sĩ

Giảng viên

 

Anh B

 

Trường Đại học TDTT Đà Nẵng

Nguyễn Thanh Long

Nam

1992

 

Thạc sĩ

Chuyên viên

 

Anh B

 

Trường Đại học TDTT Đà Nẵng

Phan Anh Tuấn

Nam

1982

 

Thạc sĩ

Giảng viên

 

Anh B

 

Trường Đại học TDTT Đà Nẵng

Nguyễn Nho Dũng

Nam

1980

 

Thạc sĩ

Giảng viên

 

Cử nhân Anh

 

Trường Đại học TDTT Đà Nẵng

Nguyễn Thái Bền

Nam

1983

 

Thạc sĩ

Giảng viên

 

Anh B

 

Trường Đại học TDTT Đà Nẵng

Trần Xuân Khang

Nam

1985

 

Thạc sĩ

Giảng viên

 

Anh B

 

Trường Đại học TDTT Đà Nẵng

Nguyễn Huy Vũ

Nam

1983

 

Thạc sĩ

Giảng viên

 

Anh B

 

Trường Đại học TDTT Đà Nẵng

Dương Thị Mỹ Ngọc

Nữ

1992

 

Thạc sĩ

Chuyên viên

 

Anh C

 

Trường Đại học TDTT Đà Nẵng

Nguyễn Văn Vinh

Nam

1973

 

Thạc sĩ

Phó trưởng BM

 

Anh B

 

Trường Đại học TDTT Đà Nẵng

Phạm Thị Thanh Thúy

Nữ

1976

 

Thạc sĩ

Giảng viên

 

Cử nhân Anh, Pháp B

 

Trường Đại học TDTT Đà Nẵng

Nguyễn Thị Thảo

Nữ

1982

 

Thạc sĩ

Giảng viên

 

Anh B

 

Trường Đại học TDTT Đà Nẵng

Hoàng Tú Anh

Nữ

1986

 

Thạc sĩ

Giảng viên

 

Anh C

 

Trường Đại học TDTT Đà Nẵng

Vũ Thùy Dương

Nữ

1982

 

Thạc sĩ

Giảng viên

 

Anh B1

 

Trường Đại học TDTT Đà Nẵng

Phan Nam Thái

Nam

1973

 

Thạc sĩ

Q. Trưởng BM

 

 

 

Trường Đại học TDTT Đà Nẵng

Hoàng Thanh Thúy

Nữ

1978

 

Thạc sĩ

Giảng viên

 

Anh B

 

Trường Đại học TDTT Đà Nẵng

Lưu Hoàng Long

Nam

1962

 

Thạc sĩ

Giảng viên

 

Anh B

 

Trường Đại học TDTT Đà Nẵng

Nguyễn Văn Hiếu

Nam

1984

 

Thạc sĩ

Giảng viên

 

Anh B

 

Trường Đại học TDTT Đà Nẵng

Nguyễn Viết Hùng

Nam

1989

 

Thạc sĩ

Giảng viên

 

Anh B

 

Trường Đại học TDTT Đà Nẵng

Trần Xuân Tầm

Nam

1958

 

Thạc sĩ

Giảng viên

 

Nga B

 

Trường Đại học TDTT Đà Nẵng

Lê Hoàng Dũng

Nam

1977

 

Thạc sĩ

Giảng viên

 

Anh B

 

Trường Đại học TDTT Đà Nẵng

Lê Hồng Thành

Nam

1987

 

Thạc sĩ

Giảng viên

 

Anh B

 

Trường Đại học TDTT Đà Nẵng

Võ Văn Ca

Nam

1985

 

Thạc sĩ

Giảng viên

 

Anh B

 

Trường Đại học TDTT Đà Nẵng

Nguyễn Đức Sinh

Nam

1958

 

Thạc sĩ

Giảng viên

 

Anh C

 

Trường Đại học TDTT Đà Nẵng

Võ Văn Quyết

Nam

1976

 

Thạc sĩ

Phó phụ trách BM

 

Cử nhân Anh

 

Trường Đại học TDTT Đà Nẵng

Trần Quốc Dũng

Nam

1977

 

Thạc sĩ

Giảng viên

 

Anh C

 

Trường Đại học TDTT Đà Nẵng

Nguyễn Hữu Thịnh

Nam

1976

 

Thạc sĩ

Giảng viên

 

Anh B

 

Trường Đại học TDTT Đà Nẵng

Trần Trung Kiên

Nam

1981

 

Thạc sĩ

Giảng viên

 

Anh B

 

Trường Đại học TDTT Đà Nẵng

Trần Văn Trường

Nam

1984

 

Thạc sĩ

Giảng viên

 

Anh B

 

Trường Đại học TDTT Đà Nẵng

Kiều Trung Kiên

Nam

1976

 

Thạc sĩ

Phó phụ trách BM

 

Anh B

 

Trường Đại học TDTT Đà Nẵng

Hoàng Xuân Lục

Nam

1975

 

Thạc sĩ

Giảng viên

 

Anh B

 

Trường Đại học TDTT Đà Nẵng

Hồ Tuyên

Nam

1976

 

Thạc sĩ

Giảng viên

 

Anh B

 

Trường Đại học TDTT Đà Nẵng

Nguyễn Trường Nam

Nam

1988

 

Thạc sĩ

Giảng viên

 

Anh B

 

Trường Đại học TDTT Đà Nẵng

Nguyễn Đại Nhân

Nam

1982

 

Thạc sĩ

Giảng viên

 

Anh B

 

Trường Đại học TDTT Đà Nẵng

Nguyễn Việt Tuấn

Nam

1986

 

Thạc sĩ

Giảng viên

 

Anh C

 

Trường Đại học TDTT Đà Nẵng

Đặng Hữu Lợi

Nam

1988

 

Thạc sĩ

Giảng viên

 

Anh B

 

Trường Đại học TDTT Đà Nẵng

Lê Tiến Hùng

Nam

1977

 

Thạc sĩ

Giảng viên

 

Anh B

 

Trường Đại học TDTT Đà Nẵng

Phan Thị Thanh Hà

Nữ

1975

 

Thạc sĩ

Giảng viên

 

Anh C

 

Trường Đại học TDTT Đà Nẵng

Nguyễn Hữu Đạt

Nam

1983

 

Thạc sĩ

Giảng viên

 

Anh B

 

Trường Đại học TDTT Đà Nẵng

Nguyễn Tuấn Huy

Nam

1982

 

Thạc sĩ

Giảng viên

 

Anh C

 

Trường Đại học TDTT Đà Nẵng

Lê Mậu Quốc

Nam

1987

 

Thạc sĩ

Giảng viên

 

Anh B

 

Trường Đại học TDTT Đà Nẵng

Nguyễn Thị Kim Nhung

Nữ

1980

 

Thạc sĩ

Giảng viên

 

Anh C

 

Trường Đại học TDTT Đà Nẵng

Phan Trần Trường

Nam

1983

 

Thạc sĩ

Giảng viên

 

Anh B

 

Trường Đại học TDTT Đà Nẵng

Phan Thành Nam

Nam

1985

 

Thạc sĩ

Giảng viên

 

Anh B

 

Trường Đại học TDTT Đà Nẵng

Phạm Quang Thảo

Nam

1985

 

Thạc sĩ

Giảng viên

 

Anh B

 

Trường Đại học TDTT Đà Nẵng

Nguyễn Thanh Tuấn

Nam

1985

 

Thạc sĩ

Giảng viên

 

Anh B

 

Trường Đại học TDTT Đà Nẵng

Nguyễn Ngọc Thắng

Nam

1985

 

Thạc sĩ

Giảng viên

 

Anh B

 

Trường Đại học TDTT Đà Nẵng

Nguyễn Thị Ngọc Ly

Nữ

1985

 

Thạc sĩ

Giảng viên

 

Anh B

 

Trường Đại học TDTT Đà Nẵng

Trần Tùng Dương

Nam

1975

 

Thạc sĩ

Phó phụ trách BM

 

Anh B

 

Trường Đại học TDTT Đà Nẵng

Ngô Thanh Hồng

Nữ

1962

 

Thạc sĩ

Giảng viên

 

Anh C

 

Trường Đại học TDTT Đà Nẵng

Đồng Thị Hương

Nữ

1980

 

Thạc sĩ

Giảng viên

 

Anh B

 

Trường Đại học TDTT Đà Nẵng

Nguyễn Văn Quốc Dũng

Nam

1979

 

Thạc sĩ

Giảng viên

 

Anh B

 

Trường Đại học TDTT Đà Nẵng

Đường Thị Hương

Nữ

1984

 

Thạc sĩ

Giảng viên

 

Anh B

 

Trường Đại học TDTT Đà Nẵng

Trần Thị Toàn

Nữ

1987

 

Thạc sĩ

Giảng viên

 

Anh B

 

Trường Đại học TDTT Đà Nẵng

Lê Dương Ngọc Anh

Nữ

1986

 

Thạc sĩ

Giảng viên

 

Anh B

 

Trường Đại học TDTT Đà Nẵng

Phan Thanh Tin

Nam

1977

 

Thạc sĩ

Phó phụ trách BM

 

Anh B

 

Trường Đại học TDTT Đà Nẵng

Trần Thị Kim Anh

Nữ

1980

 

Thạc sĩ

Giảng viên

 

Anh B

 

Trường Đại học TDTT Đà Nẵng

Nguyễn Văn Quý

Nam

1988

 

Thạc sĩ

Giảng viên

 

Anh B

 

Trường Đại học TDTT Đà Nẵng

Nguyễn Tiến Dũng

Nam

1974

 

Thạc sĩ

Phó phụ trách BM

 

Anh B

 

Trường Đại học TDTT Đà Nẵng

Hồ Thị Thắm

Nữ

1987

 

Thạc sĩ

Giảng viên

 

Anh B

 

Trường Đại học TDTT Đà Nẵng

Nguyễn Thị Kim Anh

Nữ

1975

 

Thạc sĩ

Giảng viên

 

Anh B

 

Trường Đại học TDTT Đà Nẵng

Phan Thanh Long

Nam

1991

 

Thạc sĩ

Giảng viên

 

Anh B

 

Trường Đại học TDTT Đà Nẵng

Hoàng Đạo Cương

Nam

1970

 

Tiến sỹ

Phó Viện trưởng Phụ trách

Khoa học tự nhiên

Anh C

 

Viện Bảo tồn di tích

Đặng Khánh Ngọc

Nam

1970

 

Đại học

Trưởng phòng Nghiên cứu bảo tồn di tích

Khoa học tự nhiên

Anh Trung cấp 1

 

Viện Bảo tồn di tích

Nguyễn Thị Tuấn Tú

Nữ

1962

 

Thạc sỹ

Trưởng phòng Nghiên cứu di tích

Khoa học xã hội

Anh B

 

Viện Bảo tồn di tích

Huỳnh Phương Lan

Nữ

1973

 

Thạc sỹ

Phó trưởng phòng Tư liệu, Thông tin, Đào tạo

Khoa học xã hội

Anh C

 

Viện Bảo tồn di tích

Tạ Quốc Khánh

Nam

1973

 

Tiến sỹ

Phó trưởng phòng Nghiên cứu di tích

Khoa học xã hội

Anh C

 

Viện Bảo tồn di tích

Đoàn Thị Hồng Minh

Nữ

1977

 

Thạc sỹ

Phó trưởng phòng Thí nghiệm BTDT

Khoa học tự nhiên

Anh B

 

Viện Bảo tồn di tích

Hoa Ngọc Sơn

Nam

1976

 

Thạc sỹ

Phó trưởng phòng Tư liệu, Thông tin, Đào tạo

Khoa học tự nhiên

Anh B

 

Viện Bảo tồn di tích

Nguyễn Đỗ Hạnh

Nữ

1973

 

Thạc sỹ

 

Khoa học tự nhiên

Anh B

 

Viện Bảo tồn di tích

Phạm Mạnh Cường

Nam

1971

 

Đại học

 

Khoa học xã hội

Anh B

 

Viện Bảo tồn di tích

Nguyễn Thị Xuân

Nữ

1983

 

Thạc sỹ

 

Khoa học xã hội

Anh B

 

Viện Bảo tồn di tích

Chu Thu Hường

Nữ

1983

 

Thạc sỹ

 

Khoa học xã hội

Anh B

 

Viện Bảo tồn di tích

Vũ Thị My

Nữ

1986

 

Thạc sỹ

 

Khoa học tự nhiên

Anh B

 

Viện Bảo tồn di tích

Vũ Thanh Chung

Nữ

1979

 

Đại học

 

Khoa học tự nhiên

Anh B

 

Viện Bảo tồn di tích

Phạm Thị Thu Hiền

Nữ

1979

 

Đại học

 

Khoa học xã hội

Anh B

 

Viện Bảo tồn di tích

Trịnh Quang Huấn

Nam

1984

 

Đại học

 

Khoa học tự nhiên

Anh B

 

Viện Bảo tồn di tích

Đinh Thị Duyệt

Nữ

1983

 

Thạc sỹ

 

Khoa học xã hội

Anh B

 

Viện Bảo tồn di tích

 Trần Thị Phương Dung

Nữ

1990

 

Đại học

 

Khoa học xã hội

Anh B

 

Viện Bảo tồn di tích

Nguyễn Thị Hà

Nữ

1990

 

Thạc sỹ

 

Khoa học tự nhiên

Anh B

 

Viện Bảo tồn di tích

Nguyễn Văn Dũng

Nam

1982

 

Đại học

 

Khoa học tự nhiên

Anh B

 

Viện Bảo tồn di tích

Nguyễn Thị Hương Mai

Nữ

1981

 

Đại học

 

Khoa học tự nhiên

Anh B

 

Viện Bảo tồn di tích

Nguyễn Thị Hương

Nữ

1983

 

Thạc sỹ

 

Khoa học xã hội

Anh B

 

Viện Bảo tồn di tích

Hoàng Mộc Hưng

Nam

1979

 

Đại học

 

Khoa học kỹ thuật công nghệ

Anh B

 

Viện Bảo tồn di tích

Nguyễn Thị Lệ Dung

Nữ

1984

 

Đại học

 

Khoa học kỹ thuật công nghệ

Anh B

 

Viện Bảo tồn di tích

Doãn Thị Gấm

Nữ

1985

 

Đại học

 

Khoa học kỹ thuật công nghệ

Anh B

 

Viện Bảo tồn di tích

Nguyễn Danh Hoàng Việt

Nam

1973

PGS

TS

Viện trưởng

TDTT

C

 

Viện KH TDTT

Nguyễn Chiến

Nam

1957

 

CN

P. Viện trưởng

Ngoại ngữ

Đại học

 

Viện KH TDTT

Đặng Thị Hồng Nhung

Nữ

1972

PGS

TS

P. Viện trưởng

TDTT

Đại học

 

Viện KH TDTT

Trần Hiếu

Nam

1974

 

TS

P. Viện trưởng

TDTT

B

 

Viện KH TDTT

Lâm Quang Thành

Nam

1955

PGS

TS

GVCC

TDTT

C

 

Viện KH TDTT

Đặng Trần Hoàn

Nam

1960

 

CN

Trưởng phòng

TDTT

B

 

Viện KH TDTT

Đỗ Tiến Sáng

Nam

1960

 

CN

P. Trưởng phòng

Kinh tế

B

 

Viện KH TDTT

Hoàng Như Hoa

Nữ

1976

 

CN

Chuyên viên

TDTT

B

 

Viện KH TDTT

Trần Diệp Hạnh

Nữ

1983

 

CN

Chuyên viên

Kinh tế

B

 

Viện KH TDTT

Trương Thị Tuyết

Nữ

1974

 

CN

Trưởng phòng

Kinh tế

B

 

Viện KH TDTT

Quách Thị Diệu Thu

Nữ

1969

 

CN

Kế toán viên

Kinh tế

B

 

Viện KH TDTT

Bùi Thị Thanh Tâm

Nữ

1982

 

Thạc sỹ

Kế toán viên

Kinh tế

B1

 

Viện KH TDTT

Nguyễn Hồng Dương

Nam

1974

PGS

TS

PGĐ phụ trách TT

TDTT

Đại học

 

Viện KH TDTT

Đỗ Thị Minh Huyền

Nữ

1976

 

Thạc sỹ

P. Giám đốc

TDTT

B1

 

Viện KH TDTT

Mai Xuân Trúc

Nam

1978

 

Thạc sỹ

P. Giám đốc

TDTT

B1

 

Viện KH TDTT

Lê Anh Tuấn

Nam

1970

 

CN

Chuyên viên

TDTT

B

 

Viện KH TDTT

Lê Huy Phương

Nam

1980

 

CN

NCV

TDTT

B

 

Viện KH TDTT

Nguyễn Thị Liên

Nữ

1975

 

Thạc sỹ

NCV

TDTT

B1

 

Viện KH TDTT

Nguyễn Anh Tuấn

Nam

1979

 

CN

NCV

TDTT

B1

 

Viện KH TDTT

Nguyễn Thị Hà

Nữ

1984

 

Thạc sỹ

NCV

TDTT

B1

 

Viện KH TDTT

Hoàng Thị Hiền

Nữ

1978

 

CN

NCV

TDTT

B1

 

Viện KH TDTT

Trần Thế Thắng

Nam

1967

 

CN

NCV

TDTT

B1

 

Viện KH TDTT

Doãn Mạnh Cường

Nam

1981

 

Thạc sỹ

NCV

TDTT

B1

 

Viện KH TDTT

Hoàng Thị Hải

Nữ

1987

 

Thạc sỹ

NCV

TDTT

B1

 

Viện KH TDTT

Lê Công Duyên

Nam

1983

 

Thạc sỹ

NCV

Công nghệ

B1

 

Viện KH TDTT

Phạm Thị Thanh Hương

Nữ

1976

 

TS

NCV

Tâm lý

B2

 

Viện KH TDTT

Nguyễn Tuấn Linh

Nam

1983

 

Thạc sỹ

NCV

TDTT

B1

 

Viện KH TDTT

Nguyễn Thị Châm

Nữ

1982

 

CN

KTV

Công nghệ

B1

 

Viện KH TDTT

Tạ Anh Quân

Nam

1963

 

CN

P. Trưởng phòng

TDTT

B

 

Viện KH TDTT

Nguyễn Thị Hồng Liên

Nữ

1982

 

Thạc sỹ

NCV

TDTT

B1

 

Viện KH TDTT

Nguyễn Lan Hương

Nữ

1982

 

CN

NCV

TDTT

B

 

Viện KH TDTT

Nguyễn Thị Thuý Hà

Nữ

1982

 

Thạc sỹ

NCV

TDTT

B1

 

Viện KH TDTT

Từ Thị Thanh Bình

Nữ

1973

 

Thạc sỹ

Phó Giám đốc TT

Quản lý văn hoá

B1

 

Viện KH TDTT

Trần Võ Bích Thuỷ

Nữ

1975

 

CN

TVV

Thư viện

B

 

Viện KH TDTT

Đào Trúc Quỳnh

Nữ

1971

 

CN

NCV

Sư phạm

B

 

Viện KH TDTT

Lương Thị Phương

Nữ

1982

 

Thạc sỹ

Chuyên viên

Quản lý

B1

 

Viện KH TDTT

Đinh Thị Thu Hiền

Nữ

1982

 

CN

Chuyên viên

Luật

B

 

 

Nguyễn Thị Thanh Hà

Nữ

1975

 

CN

Chuyên viên

Ngoại ngữ

B

 

Viện KH TDTT

Nguyễn Văn Vũ

Nam

1980

 

Thạc sỹ

NCV

TDTT

B1

 

Viện KH TDTT

Nguyễn Thị Quỳnh Mai

Nữ

1978

 

Thạc sỹ

Phó trưởng phòng

TDTT

B1

 

Viện KH TDTT

Đào Thị Thanh Thúy

Nữ

1976

 

Thạc sỹ

NCV

TDTT

B1

 

Viện KH TDTT

Vũ Thị Hồng Thu

Nữ

1982

 

TS

NCV

TDTT

B2

 

Viện KH TDTT

Đỗ Thị Thu Hương

Nữ

1974

 

Thạc sỹ

Chuyên viên

Quản lý

B1

 

Viện KH TDTT

Nguyễn Thị Thu Hương

Nữ

1978

 

Thạc sỹ

Chuyên viên

Quản lý

B1

 

Viện KH TDTT

Nguyễn Huy Nam

Nam

1961

 

TS

Phó Giám đốc TT

Công nghệ y sinh học

B2

 

Viện KH TDTT

Lê Nguyên Long

Nam

1973

 

Bác sĩ

Điều dưỡng viên

YHCT

B

 

Viện KH TDTT

Nguyễn Tiến Công

Nam

1979

 

Bác sĩ

Điều dưỡng viên

YHCT

B

 

Viện KH TDTT

Trịnh Thị Thu Hà

Nữ

1972

 

Trung cấp

Hộ lý

YHCT

B

 

Viện KH TDTT

Mai Ngọc Châu

Nữ

1982

 

Trung cấp

Điều dưỡng viên

YHCT

B

 

Viện KH TDTT

Nguyễn Thy Ngọc

Nam

1977

 

TS

Giám đốc TT

TDTT

C

 

Viện KH TDTT

Nguyễn Tất Thắng

Nam

1979

 

CN

Phó Giám đốc TT

Kinh tế

B

 

Viện KH TDTT

Nguyễn Ngọc Hưng

Nam

1979

 

CN

NCV

TDTT

B

 

Viện KH TDTT

Trần Thị Ngọc Anh

Nữ

1966

 

CN

Kế toán viên

Kinh tế

B

 

Viện KH TDTT

Hoàng Yến

Nữ

1967

 

CN

NCV

TDTT

B

 

Viện KH TDTT

Tạ Thị Thu Hằng

Nữ

1973

 

CN

Chuyên viên

Kinh tế

B

 

Viện KH TDTT

Nguyễn Lê Hương

Nữ

1979

 

CN

Lưu trữ viên

Ngoại thương

B

 

Viện KH TDTT

Vũ Mạnh Hà

Nam

1972

 

Tiến sỹ

Giám đốc

Quản lý Văn hóa

CN Trung

 

Bảo tàng HCM

Nguyễn Anh Tuấn

Nam

1959

 

Kỹ sư

Phó Giám đốc

Xây dựng

Anh B

 

Bảo tàng HCM

Phạm Thị Thanh Mai

Nữ

1977

 

Thạc sỹ

Phó Giám đốc

Lịch sử

Đại học Anh

 

Bảo tàng HCM

Triệu Anh Thư

Nữ

1984

 

Cử nhân

Phó trưởng phòng

Thư viện

Đại học Anh

 

Bảo tàng HCM

Vũ Việt Cường

Nam

1957

 

Cử nhân

Chuyên viên

Lưu trữ

Anh A

 

Bảo tàng HCM

Vũ Thị Thục

Nữ

1977

 

Thạc sỹ

Chuyên viên

Ngoại ngữ

Đại học Trung

 

Bảo tàng HCM

Chu Thanh Tùng

Nam

1980

 

Cử nhân

Chuyên viên

Hành chính

Đại học Trung

 

Bảo tàng HCM

Nguyễn Thị Kim Huệ

Nữ

1985

 

Cử nhân

Chuyên viên

Lưu trữ

Anh B

 

Bảo tàng HCM

Nguyễn Thị Ngân Hà

Nữ

1980

 

Thạc sỹ

Trưởng phòng

Kinh tế

Anh B

 

Bảo tàng HCM

Tô Thị Mai Hương

Nữ

1978

 

Thạc sỹ

Phó trưởng phòng

Kinh tế

Anh C

 

Bảo tàng HCM

Trần Hà Thu

Nữ

1990

 

Cử nhân

Kế toán viên

Tài chính

Anh B

 

Bảo tàng HCM

Nguyễn Thị Hồng Nhung

Nữ

1991

 

Cử nhân

Kế toán viên

Kế toán

Anh B

 

Bảo tàng HCM

Bùi Thanh Hòa

Nữ

1989

 

Cử nhân

Kế toán viên

Tài chính

Anh C

 

Bảo tàng HCM

Nguyễn Văn Định

Nam

1958

 

Cử nhân

Trưởng phòng

Kinh tế

Anh B

 

Bảo tàng HCM

Trần Văn Dũng

Nam

1959

 

Cử nhân

Phó trưởng phòng

Kinh tế

Anh B

 

Bảo tàng HCM

Trần Huy Thành

Nam

1964

 

Kỹ sư

Phó trưởng phòng

Xây dựng

Anh B

 

Bảo tàng HCM

Nguyễn Ngọc Thái

Nam

1959

 

Cử nhân

Phó trưởng phòng

Kinh tế

 

 

Bảo tàng HCM

Nguyễn Văn Bình

Nam

1960

 

Cử nhân

Trưởng phòng

Luật

Anh C

 

Bảo tàng HCM

Nguyễn Thanh Hải

Nam

1964

 

Cử nhân

Phó trưởng phòng

Hành chính

Anh B

 

Bảo tàng HCM

Phạm Bảo Tùng

Nam

1971

 

Cử nhân

Phó trưởng phòng

Lịch sử

 

 

Bảo tàng HCM

Phạm Công Khái

Nam

1958

 

Cử nhân

Trưởng phòng

Lịch sử

Anh C

 

Bảo tàng HCM

Lê Hoàng Lê

Nam

1961

 

Cử nhân

Phó trưởng phòng

Lưu trữ

Đại học Nga

 

Bảo tàng HCM

Trịnh Kim Anh

Nữ

1981

 

Cử nhân

Phó trưởng phòng

Lịch sử

Đại học Anh

 

Bảo tàng HCM

Vương Thị Nga

Nữ

1983

 

Cử nhân

Bảo tàng viên

Lịch sử

Anh C

 

Bảo tàng HCM

Kiều Vinh Trọng

Nam

1987

 

Thạc sỹ

Bảo tàng viên

Lịch sử

Anh B

 

Bảo tàng HCM

Nguyễn Thị Thanh Huyền

Nữ

1981

 

Thạc sỹ

Bảo tàng viên

Lịch sử

Anh B

 

Bảo tàng HCM

Vũ Thị Hạnh

Nữ

1992

 

Cử nhân

Di sản viên

Lịch sử Đảng

Anh B

 

Bảo tàng HCM

Vương Thị Nguyệt Ánh

Nữ

1966

 

Cử nhân

Trưởng phòng

Ngoại ngữ

Đại học Anh

 

Bảo tàng HCM

Hoa Đình Nghĩa

Nam

1975

 

Thạc sỹ

Phó trường phòng

Lịch sử

Anh B

 

Bảo tàng HCM

Phí Thị Hồng Vân

Nữ

1977

 

Cử nhân

Bảo tàng viên

Văn hóa

Anh B

 

Bảo tàng HCM

Nguyễn Ngọc Hải

Nữ

1986

 

Thạc sỹ

Bảo tàng viên

Lịch sử

Trung B

 

Bảo tàng HCM

Nguyễn Thị Vân

Nữ

1988

 

Thạc sỹ

Bảo tàng viên

Lịch sử

Anh B

 

Bảo tàng HCM

Nguyễn Thu Huyền

Nữ

1974

 

Cử nhân

Bảo tàng viên

Lịch sử

Anh A

 

Bảo tàng HCM

Nguyễn Hà Hạnh

Nữ

1990

 

Thạc sỹ

Bảo tàng viên

Văn hóa

Anh B

 

Bảo tàng HCM

Công Huy Quang

Nam

1993

 

Cử nhân

Bảo tàng viên

Bảo tàng

Anh B

 

Bảo tàng HCM

Lê Đoàn Ngọc

Nam

1970

 

Cử nhân

Phó trưởng phòng

Lịch sử

Anh B

 

Bảo tàng HCM

Nguyễn Thị Huyền Trang

Nữ

1981

 

Thạc sỹ

Phó trưởng phòng

Lịch sử

Anh C

 

Bảo tàng HCM

Trần Minh Long

Nam

1973

 

Cử nhân

Bảo tàng viên

Văn hoá

Anh B

 

Bảo tàng HCM

Phạm Thị Tuyết Minh

Nữ

1985

 

Cử nhân

Bảo tàng viên

Lịch sử

Anh B

 

Bảo tàng HCM

Nguyễn Mạnh Công

Nam

1978

 

Cử nhân

Bảo tàng viên

Ngoại ngữ

Anh B

 

Bảo tàng HCM

Ngọ Phương Loan

Nữ

1991

 

Cử nhân

Di sản viên

Bảo tàng

B1 Châu Âu

 

Bảo tàng HCM

Nguyễn Thị Lương

Nữ

1991

 

Cử nhân

Di sản viên

Bảo tàng

Anh B

 

Bảo tàng HCM

Phạm Thị Thu Hà

Nữ

1981

 

Thạc sỹ

Trưởng phòng

Lịch sử

Đại học Anh

 

Bảo tàng HCM

Đào Tuấn Anh

Nam

1984

 

Thạc sỹ

Bảo tàng viên

Hồ Chí Minh

Trung C

 

Bảo tàng HCM

Đoàn Phi Tâm

Nữ

1976

 

Cử nhân

Bảo tàng viên

Ngoại ngữ

Đại học Trung

 

Bảo tàng HCM

Nguyễn Thị Thu Hường

Nữ

1985

 

Thạc sỹ

Bảo tàng viên

Văn hoá

Anh B

 

Bảo tàng HCM

Đỗ Thị Mỹ An

Nữ

1986

 

Thạc sỹ

Bảo tàng viên

Văn hoá

Anh B

 

Bảo tàng HCM

Phạm Thị Hằng

Nữ

1982

 

Cử nhân

Bảo tàng viên

Lịch sử

Anh B

 

Bảo tàng HCM

Cầm Thu Huyền

Nữ

1993

 

Cử nhân

Di sản viên

Hồ Chí Minh

Anh B

 

Bảo tàng HCM

Đỗ Thị Thu Hằng

Nữ

1978

 

Thạc sỹ

Trưởng phòng

Văn hoá

Anh C

 

Bảo tàng HCM

Lê Thị Lanh

Nữ

1980

 

Thạc sỹ

Phó trưởng phòng

Văn hoá

Đại học Anh

 

Bảo tàng HCM

Nguyễn Hương Giang

Nữ

1978

 

Thạc sỹ

Bảo tàng viên

Văn hoá

Đại học Anh

 

Bảo tàng HCM

Đỗ Thị Thu Hà

Nữ

1981

 

Cử nhân

Bảo tàng viên

Văn hoá

Đại học Anh

 

Bảo tàng HCM

Trần Thị Phương Lan

Nữ

1980

 

Thạc sỹ

Bảo tàng viên

Ngoại ngữ

Đại học Pháp

 

Bảo tàng HCM

Nguyễn Trường Phú

Nam

1973

 

Thạc sỹ

Bảo tàng viên

Lịch sử

Đại học Anh

 

Bảo tàng HCM

Nguyễn Thị Huyền Trang

Nữ

1987

 

Thạc sỹ

Kỹ sư

Công nghệ sinh học

Anh B

 

Bảo tàng HCM

Nguyễn Việt Anh

Nam

1991

 

Cử nhân

Họa sỹ

Mỹ thuật

Anh B

 

Bảo tàng HCM

Lê Văn Đôn

Nam

1983

 

Cử nhân

Chuyên viên

Môi trường

Anh C

 

Bảo tàng HCM

Nguyễn Thị Quỳnh Mai

Nữ

1981

 

Thạc sỹ

Bảo tàng viên

Lịch sử

 

 

Bảo tàng HCM

Nguyễn Thị Hằng

Nữ

1963

 

Thạc sỹ

Trưởng phòng

Lịch sử

Anh C

 

Bảo tàng HCM

Nguyễn Thị Thu Huyền

Nữ

1978

 

Thạc sỹ

Phó trưởng phòng

Văn hoá

Đại học Anh

 

Bảo tàng HCM

Nguyễn Thị Hồng Thúy

Nữ

1976

 

Thạc sỹ

Bảo tàng viên

Lịch sử

Anh B

 

Bảo tàng HCM

Lê Quỳnh Mai

Nữ

1981

 

Thạc sỹ

Bảo tàng viên

Hồ Chí Minh

Trung B

 

Bảo tàng HCM

Trần Thị Thanh Hằng

Nữ

1978

 

Thạc sỹ

Bảo tàng viên

Lịch sử

Đại học Trung

 

Bảo tàng HCM

Trần Ngọc Trung

Nam

1982

 

Cử nhân

Bảo tàng viên

Văn hoá

Anh C

 

Bảo tàng HCM

Trần Anh Thư

Nữ

1984

 

Thạc sỹ

Bảo tàng viên

Lịch sử

Anh B

 

Bảo tàng HCM

Hoàng Thanh Tâm

Nữ

1985

 

Cử nhân

Bảo tàng viên

Ngoại ngữ

Đại học Nga

 

Bảo tàng HCM

Nguyễn Thị Kim Thanh

Nữ

1989

 

Cử nhân

Bảo tàng viên

Văn hoá

Anh B

 

Bảo tàng HCM

Nông Thu Hiền

Nữ

1985

 

Cử nhân

Bảo tàng viên

Văn hoá

Anh C

 

Bảo tàng HCM

Nguyễn Thị Thanh Hương

Nam

1992

 

Cử nhân

Bảo tàng viên

Văn hoá

Anh B

 

Bảo tàng HCM

Lê Thị Kỹ

Nữ

1986

 

Cử nhân

Di sản viên

Lịch sử

Anh C

 

Bảo tàng HCM

Lê Thị Hằng Nga

Nữ

1986

 

Cử nhân

Di sản viên

Lịch sử

Anh B

 

Bảo tàng HCM

Tạ Thị Quyết

Nữ

1989

 

Cử nhân

Di sản viên

Quản trị QC

Anh C

 

Bảo tàng HCM

Vũ Vân Anh

Nữ

1989

 

Cử nhân

Di sản viên

Ngoại ngữ

Pháp B

 

Bảo tàng HCM

Nguyễn Thị Thanh Hằng

Nữ

1991

 

Cử nhân

Di sản viên

Ngoại ngữ

Trung B

 

Bảo tàng HCM

Nguyễn Hữu Lợi

Nam

1957

 

Kỹ sư

Trưởng phòng

Thông tin

Anh C

 

Bảo tàng HCM

Nguyễn Chí Thức

Nam

1962

 

Kỹ sư

Phó trưởng phòng

Điện

Anh B

 

Bảo tàng HCM

Chu Xuân Sơn

Nam

1966

 

Kỹ sư

Phó trưởng phòng

Tự động

Anh B

 

Bảo tàng HCM

Hoàng Ngọc Định

Nam

1958

 

Kỹ sư

Phó trưởng phòng

Điện

Anh B

 

Bảo tàng HCM

Trần Hoa Bắc

Nam

1962

 

Kỹ sư

Kỹ sư

Thông tin

Anh A

 

Bảo tàng HCM

Trịnh Đình Hùng

Nam

1965

 

Kỹ sư

Kỹ sư

Điện

Anh B

 

Bảo tàng HCM

Phạm Thanh Hải

Nam

1972

 

Kỹ sư

Kỹ sư

Điện

 

 

Bảo tàng HCM

Nguyễn Anh Tuấn

Nam

1974

 

Kỹ sư

Kỹ sư

Điện

Anh B

 

Bảo tàng HCM

Lê Trọng Sơn

Nam

1971

 

Kỹ sư

Kỹ sư

Điện tử

Anh B

 

Bảo tàng HCM

Nguyễn Khắc Thịnh

Nam

1958

 

Họa sỹ

Giám đốc Trung tâm

Mỹ thuật

Anh A

 

Bảo tàng HCM

Trần Mạnh Hùng

Nam

1979

 

Họa sỹ

Họa sỹ

Mỹ thuật

Anh B

 

Bảo tàng HCM

Phan Đăng Hồng Ánh

Nữ

1974

 

Thạc sỹ

Phó trưởng Bộ môn

Quan hệ quốc tế

Anh

 

Trường CĐ Du lịch HN

Phạm Mạnh Cường

Nam

1970

 

TS

Trưởng khoa

Kinh tế Thương mại

Anh

 

Trường CĐ Du lịch HN

Nguyễn Văn Đức

Nam

1970

 

TS

Giám đốc trung tâm

Kinh tế Du lịch

Anh

 

Trường CĐ Du lịch HN

Vũ Việt Dũng

Nam

1974

 

Thạc sỹ

Trưởng khoa

Khoa học máy tính

Anh

 

Trường CĐ Du lịch HN

Nguyễn Tuấn Dũng

Nam

1976

 

Thạc sỹ

Phó Trưởng Khoa PT

Quản trị kinh doanh

Anh

 

Trường CĐ Du lịch HN

Nguyễn Việt Dũng

Nam

1977

 

Thạc sỹ

Giảng viên

Quản lý giáo dục

Anh

 

Trường CĐ Du lịch HN

Nguyễn T Thúy Hạnh

Nữ

1976

 

Thạc sỹ

Trưởng phòng

Kế toán

Anh

 

Trường CĐ Du lịch HN

Hậu

Nữ

1976

 

TS

Phó Trưởng khoa

 Tài chính-Ngân hàng

Anh

 

Trường CĐ Du lịch HN

Trần Thị Thu Hiền

Nữ

1970

 

Thạc sỹ

Giáo viên

Du lịch

Anh

 

Trường CĐ Du lịch HN

Nguyễn Khánh Hiếu

Nam

1976

 

Thạc sỹ

Giám đốc trung tâm

Du lịch

Anh

 

Trường CĐ Du lịch HN

Bùi Tất Hiếu

Nam

1976

 

Thạc sỹ

Trưởng phòng

Quản lý giáo dục

Anh

 

Trường CĐ Du lịch HN

Trịnh Cao Khải

Nam

1971

 

Thạc sỹ

Hiệu trưởng

Kinh tế thương mại

Anh

 

Trường CĐ Du lịch HN

Đoàn Hương Lan

Nữ

1976

 

Thạc sỹ

Phó trưởng khoa

Du lịch

Anh

 

Trường CĐ Du lịch HN

Trần Văn Long

Nam

1969

 

TS

Trưởng khoa

Quản lý giáo dục

Anh

 

Trường CĐ Du lịch HN

Vũ Khắc Lương

Nam

1971

 

Thạc sỹ

Trưởng phòng

Quản lý nhà nước về văn hóa

Anh

 

Trường CĐ Du lịch HN

Nguyễn Tư Lương

Nam

1976

 

TS

Trưởng khoa

Quản lý Kinh tế

Anh

 

Trường CĐ Du lịch HN

Đồng Văn Nam

Nam

1975

 

Thạc sỹ

Trưởng khoa

Tài chính, kế toán

Anh

 

Trường CĐ Du lịch HN

Vũ Hoài Nam

Nam

1976

 

TS

Trưởng Phòng

Quản lý du lịch

Anh

 

Trường CĐ Du lịch HN

Tường Minh Ngọc

Nam

1970

 

Thạc sỹ

Phó Trưởng khoa

Quản lý giáo dục

Anh

 

Trường CĐ Du lịch HN

Nguyễn Tuấn Ngọc

Nam

1976

 

Thạc sỹ

Trưởng phòng

 Quản trị Kinh doanh

Anh

 

Trường CĐ Du lịch HN

Nguyễn T. Mai Sinh

Nữ

1972

 

Thạc sỹ

P.trưởng khoa

Du lịch

Anh

 

Trường CĐ Du lịch HN

Hoàng Văn Thái

Nam

1977

 

TS

Giảng viên

Quản lý giáo dục

Anh

 

Trường CĐ Du lịch HN

Lê Quốc Thành

Nam

1976

 

Thạc sỹ

Trưởng phòng

Quản lý giáo dục

Anh

 

Trường CĐ Du lịch HN

Đinh Hữu Thiện

Nam

1977

 

Thạc sỹ

Phó Trưởng phòng

Quyền con người

Anh

 

Trường CĐ Du lịch HN

Phan T Hiền Thu

Nữ

1976

 

Thạc sỹ

Trưởng bộ môn

Văn hóa

Anh

 

Trường CĐ Du lịch HN

Kiều Đức Tình

Nam

1967

 

Thạc sỹ

Phó Hiệu trưởng

Quản lý công nghệ thông tin

Anh

 

Trường CĐ Du lịch HN

Mai Quốc Tuấn

Nam

1962

 

Thạc sỹ

Trưởng khoa

Địa lý học

Anh

 

Trường CĐ Du lịch HN

Nguyễn Thị Kim Yến

Nữ

1977

 

CN

Phó Giám đốc Trung tâm

 

Anh

 

Trường CĐ Du lịch HN

Nguyễn Lan Anh

Nữ

1982

 

TS

Giảng viên

Địa lý học – Địa lý du lịch

Anh

 

Trường CĐ Du lịch HN

Thẩm Quốc Chính

Nam

1975

 

Thạc sỹ

Giảng viên

du lịch học

Anh

 

Trường CĐ Du lịch HN

Đặng Hoàng Giang

Nữ

1986

 

Thạc sỹ

Giảng viên

Việt Nam học

Anh

 

Trường CĐ Du lịch HN

Phạm T Thu Hà

Nữ

1979

 

Thạc sỹ

Giảng viên

Quản trị tài chính kiểm soát

Anh

 

Trường CĐ Du lịch HN

Nguyễn T Minh Hảo

Nữ

1980

 

Thạc sỹ

Giảng viên

Triết học

Anh

 

Trường CĐ Du lịch HN

Nguyễn T Minh Ngọc

Nữ

1979

 

Thạc sỹ

Giảng viên

Du lịch học

Anh

 

Trường CĐ Du lịch HN

Nguyễn Văn Tài

Nam

1980

 

TS

Giảng viên

Lý luận chính trị

Trung

 

Trường CĐ Du lịch HN

Nguyễn T Hồng Tâm

Nữ

1979

 

Thạc sỹ

Giảng viên

Văn hóa học

Anh

 

Trường CĐ Du lịch HN

Vũ Ngọc Thanh

Nam

1960

PGS

 

Hiệu trưởng

Văn hóa nghệ thuật

Nga D

11 bài báo khoa học

Trường Đại học SKĐA TP.HCM

Phan Thị Bích Hà

Nữ

1960

PGS

 

Giảng viên

Văn hóa nghệ thuật

Nga D

9 bài báo khoa học

Trường Đại học SKĐA TP.HCM

Trần Yến Chi

Nữ

1968

PGS

 

Trưởng Khoa

Văn hóa nghệ thuật

Anh văn C

7 bài báo khoa học

Trường Đại học SKĐA TP.HCM

Nguyễn Trung Phan

Nam

1960

 

Thạc sỹ

Phó Hiệu trưởng

Văn hóa nghệ thuật

Anh văn B1

3 bài báo khoa học

Trường Đại học SKĐA TP.HCM

Nguyễn Xuân Dũng

Nam

1963

 

Thạc sỹ

Phó Hiệu trưởng

Văn hóa

Anh văn B

2 bài báo khoa học

Trường Đại học SKĐA TP.HCM

Trần Thị Lan Hương

Nữ

1968

 

Thạc sỹ

Trưởng Phòng

Văn hóa nghệ thuật

Anh văn C

2 bài báo khoa học

Trường Đại học SKĐA TP.HCM

Lê Nguyên Đạt

Nam

1972

 

Thạc sỹ

Phó Trưởng Khoa

Văn hóa nghệ thuật

Anh văn B2

2 bài báo khoa học

Trường Đại học SKĐA TP.HCM

Nguyễn Công Ninh

Nam

1962

 

Thạc sỹ

Phó Trưởng Khoa

Văn hóa nghệ thuật

Nga

 

Trường Đại học SKĐA TP.HCM

Phan Bích Thủy

Nữ

1959

 

TS

Giảng viên

Văn hóa nghệ thuật

Anh văn C

3 bài báo khoa học

Trường Đại học SKĐA TP.HCM

Võ Thị Yến

Nữ

1967

 

TS

Giảng viên

Văn hóa nghệ thuật

Anh văn C

2 bài báo khoa học

Trường Đại học SKĐA TP.HCM

Hoàng Hoài Nam

Nam

1958

 

Thạc sỹ

Phó Trưởng Khoa

Văn hóa nghệ thuật

Anh văn C

2 bài báo khoa học

Trường Đại học SKĐA TP.HCM

Nguyễn Thị Thu Hà

Nữ

1968

 

Thạc sỹ

Giảng viên

Văn hóa nghệ thuật

Anh văn B1

 

Trường Đại học SKĐA TP.HCM

Nguyễn Thanh Đạt

Nam

1985

 

Thạc sỹ

Phó Trưởng Khoa

Văn hóa nghệ thuật

Anh văn B1

 

Trường Đại học SKĐA TP.HCM

Nguyễn Hòa An

Nam

1972

 

Thạc sỹ

Phó Trưởng Khoa

Văn hóa nghệ thuật

Anh văn B

 

Trường Đại học SKĐA TP.HCM

Bùi Thanh Huyền

Nữ

1980

 

Thạc sỹ

Phó Trưởng Khoa

Văn hóa nghệ thuật

Anh văn B

 

Trường Đại học SKĐA TP.HCM

Đặng Việt Hà

Nữ

1974

 

Thạc sỹ

Giảng viên

Văn hóa nghệ thuật

Anh văn C

 

Trường Đại học SKĐA TP.HCM

Lê Hùng

Nam

1980

 

Thạc sỹ

Phó Trưởng Phòng

Văn hóa nghệ thuật

Anh văn B

 

Trường Đại học SKĐA TP.HCM

Hoàng Minh Phúc

Nữ

1976

PGS

Tiến sỹ

Trưởng khoa Sau Đại học

 

AV B2

3

Trường Đại học Mỹ thuật TP.HCM

Nguyễn Thị Xuân Hạnh

Nữ

1962

 

Thạc sĩ

Phó trưởng khoa phụ trách khoa Đồ họa

 

AV A

 

Trường Đại học Mỹ thuật TP.HCM

Đặng Văn Long

Nam

1956

 

Thạc sĩ

Giảng viên khoa Đồ họa

 

AV A

 

Trường Đại học Mỹ thuật TP.HCM

Huỳnh Phương T. Đài Trang

Nữ

1964

 

Thạc sĩ

Phó trưởng phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục

 

AV B1

 

Trường Đại học Mỹ thuật TP.HCM

Hoàng Lan Anh

Nữ

1964

 

Thạc sĩ

Giảng viên khoa Đồ họa

 

Nga C

 

Trường Đại học Mỹ thuật TP.HCM

Đặng Minh Thành

Nam

1976

 

Thạc sĩ

Giảng viên khoa Đồ họa

 

AV B1

 

Trường Đại học Mỹ thuật TP.HCM

Lê Phi Hùng

Nam

1978

 

Đang học

Giảng viên khoa Đồ họa

 

AV B

 

Trường Đại học Mỹ thuật TP.HCM

thạc sĩ

 

Nguyễn Quyết Định

Nam

1988

 

Đang học

Giảng viên khoa Đồ họa

 

AV A

 

Trường Đại học Mỹ thuật TP.HCM

thạc sĩ

 

Phan Vũ Linh

Nam

1975

 

Đang học

Giảng viên khoa Đồ họa

 

AV A

 

Trường Đại học Mỹ thuật TP.HCM

thạc sĩ

 

Nguyễn Xuân Tiên

Nam

1958

PGS

Tiến sỹ

Phó hiệu trưởng

 

AV B2

5

Trường Đại học Mỹ thuật TP.HCM

Nguyễn Hoàng Ánh

Nam

1960

 

Thạc sĩ

Phó trưởng khoa Điêu khắc

 

AV B1

 

Trường Đại học Mỹ thuật TP.HCM

Trần Tuấn Nghĩa

Nam

1981

 

Đại học

Giảng viên khoa Điêu khắc

 

AV A

 

Trường Đại học Mỹ thuật TP.HCM

Nguyễn Đoàn Duy

Nam

1983

 

Thạc sĩ

Giảng viên khoa Điêu khắc

 

AV B1

 

Trường Đại học Mỹ thuật TP.HCM

Phạm Đình Tiến

Nam

1988

 

Thạc sĩ

Giảng viên khoa Điêu khắc

 

AV B1

 

Trường Đại học Mỹ thuật TP.HCM

Nguyễn Hồng Dương

Nam

1977

 

Đang học

Giảng viên khoa Điêu khắc

 

AV B

 

Trường Đại học Mỹ thuật TP.HCM

thạc sĩ

 

Hà Việt Hùng

Nam

1972

 

Thạc sĩ

Giảng viên khoa Kiến thức cơ bản

 

AV B1

 

Trường Đại học Mỹ thuật TP.HCM

Trương Phi Đức

Nam

1957

 

Tiến sỹ

Hiệu trưởng

 

AV B2

 

Trường Đại học Mỹ thuật TP.HCM

Lê Văn Duẩn

Nam

1978

 

Thạc sĩ

TP. Phòng Tổ chức Hành chính

 

AV B1

 

Trường Đại học Mỹ thuật TP.HCM

Nguyễn Văn Bừng

Nam

1984

 

Thạc sĩ

Phó trưởng khoa Kiến thức cơ bản

 

AV B1

 

Trường Đại học Mỹ thuật TP.HCM

Nguyễn Văn Thấy

Nam

1980

 

Thạc sĩ

Giảng viên khoa Kiến thức cơ bản

 

TESOL

 

Trường Đại học Mỹ thuật TP.HCM

Dương Thị Thanh Thanh

Nữ

1962

 

Thạc sĩ

Giảng viên khoa Kiến thức cơ bản

 

CN Anh

 

Trường Đại học Mỹ thuật TP.HCM

Trần Thị Hải

Nữ

1973

 

Thạc sĩ

Giảng viên khoa Kiến thức cơ bản

 

CN Anh

1

Trường Đại học Mỹ thuật TP.HCM

Đặng  Long Can

Nam

1987

 

Thạc sĩ

Giảng viên khoa Lý luận và Lịch sử mỹ thuật

 

AV B1

 

Trường Đại học Mỹ thuật TP.HCM

Trần Kim Chi

Nữ

1985

 

Đang học

Giảng viên khoa Lý luận và Lịch sử mỹ thuật

 

AV B

 

Trường Đại học Mỹ thuật TP.HCM

thạc sĩ

 

Lê Bá Thanh

Nam

1978

 

Thạc sĩ

Chuyên viên Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế

 

AV B1

 

Trường Đại học Mỹ thuật TP.HCM

Đang làm NCS

 

Cung Dương Hằng

Nữ

1968

PGS

Tiến sỹ

Trưởng khoa Mỹ thuật ứng dụng

 

AV C

1

Trường Đại học Mỹ thuật TP.HCM

Triệu Thế Hùng

Nam

1971

PGS

Tiến sỹ

Giảng viên khoa Sau Đại học

 

AV B2

 

Trường Đại học Mỹ thuật TP.HCM

Nguyễn Hồng Ngọc

Nữ

1976

 

Tiến sỹ

Giảng viên khoa Sau Đại học

 

AV B2

1

Trường Đại học Mỹ thuật TP.HCM

Vũ Đăng Rung

Nam

1959

 

Thạc sĩ

Q. Trưởng phòng Đào tạo

 

AV B1

 

Trường Đại học Mỹ thuật TP.HCM

Đỗ Văn Dũng

Nam

1980

 

Thạc sĩ

Phó giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học - Thư viện

 

AV B1

1

Trường Đại học Mỹ thuật TP.HCM

Đang làm NCS

 

Phạm Như Linh

Nữ

1982

 

Thạc sĩ

Phó trưởng khoa Mỹ thuật ứng dụng

 

AV B1

 

Trường Đại học Mỹ thuật TP.HCM

Đang làm NCS

 

Đỗ Thị Khang Thành

Nữ

1981

 

Thạc sĩ

Giảng viên khoa Mỹ thuật ứng dụng

 

AV B1

1

Trường Đại học Mỹ thuật TP.HCM

Nguyễn Đào Trường Nghi

Nữ

1974

 

Thạc sĩ

Giảng viên khoa Mỹ thuật ứng dụng

 

AV B1

 

Trường Đại học Mỹ thuật TP.HCM

Bùi Hải Châu

Nam

1977

 

Thạc sĩ

Giảng viên khoa Mỹ thuật ứng dụng

 

AV B1

 

Trường Đại học Mỹ thuật TP.HCM

Đỗ Trần Ngọc Anh

Nữ

1983

 

Đang học

Giảng viên khoa Mỹ thuật ứng dụng

 

AV B1

 

Trường Đại học Mỹ thuật TP.HCM

thạc sĩ

 

Lê Hoàng Nam

Nam

1982

 

Thạc sĩ

Giảng viên khoa Mỹ thuật ứng dụng

 

AV B1

 

Trường Đại học Mỹ thuật TP.HCM

Nguyễn Long

Nam

1976

 

Đang học

Giảng viên khoa Mỹ thuật ứng dụng

 

AV A

 

Trường Đại học Mỹ thuật TP.HCM

thạc sĩ

 

Bạch Huyền Linh

Nam

1973

 

Đang học

Phó trưởng phòng Đào tạo

 

AV B

2

Trường Đại học Mỹ thuật TP.HCM

 thạc sĩ

 

Nguyễn Thị Thu Trang

Nữ

1984

 

Thạc sĩ

Giảng viên khoa Mỹ thuật ứng dụng

 

AV B1

 

Trường Đại học Mỹ thuật TP.HCM

Lê Bật Thăng

Nam

1981

 

Thạc sĩ

Giảng viên khoa Mỹ thuật ứng dụng

 

AV B1

 

Trường Đại học Mỹ thuật TP.HCM

Lâm Yến Như

Nữ

1989

 

Đang học

Giảng viên khoa Mỹ thuật ứng dụng

 

AV B

 

Trường Đại học Mỹ thuật TP.HCM

 thạc sĩ

 

Vũ Thủy Vân

Nữ

1990

 

Đang học

Giảng viên khoa Mỹ thuật ứng dụng

 

AV B

 

Trường Đại học Mỹ thuật TP.HCM

thạc sĩ

 

Phan An

Nam

1984

 

Thạc sĩ

Giảng viên khoa Mỹ thuật ứng dụng

 

AV B1

 

Trường Đại học Mỹ thuật TP.HCM

Phạm Thụy Ngọc Hà

Nữ

1988

 

Thạc sĩ

Giảng viên khoa Mỹ thuật ứng dụng

 

AV B1

 

Trường Đại học Mỹ thuật TP.HCM

Lê Phương Thảo

Nữ

1991

 

Đang học

Chuyên viên Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học - Thư viện

 

AV B

 

 

thạc sĩ

 

Mai Xuân Hưng

Nam

1989

 

Đang học

Giảng viên khoa Mỹ thuật ứng dụng

 

AV A

 

Trường Đại học Mỹ thuật TP.HCM

thạc sĩ

 

Phan Hoàng

Nam

1987

 

Thạc sĩ

Giảng viên khoa Mỹ thuật ứng dụng

 

AV B1

 

Trường Đại học Mỹ thuật TP.HCM

Nguyễn Văn Minh

Nam

1965

 

Tiến sỹ

Phó hiệu trưởng

 

AV B2

2

Trường Đại học Mỹ thuật TP.HCM

Nguyễn Quang Cảnh

Nam

1963

 

Thạc sĩ

Phó trưởng khoa Hội họa

 

AV B1

 

Trường Đại học Mỹ thuật TP.HCM

Trần Ngọc Vân

Nam

1962

 

Thạc sĩ

Phó trưởng khoa Sau Đại học

 

AV B1

 

Trường Đại học Mỹ thuật TP.HCM

Nguyễn Quang Vinh

Nam

1963

 

Thạc sĩ

Giảng viên khoa Hội họa

 

AV C

 

Trường Đại học Mỹ thuật TP.HCM

Nguyễn Dũng An Hòa

Nam

1966

 

Thạc sĩ

Giảng viên khoa Hội họa

 

AV B1

 

Trường Đại học Mỹ thuật TP.HCM

Võ Văn Nam

Nam

1958

 

Thạc sĩ

Giảng viên khoa Hội họa

 

AV B1

 

Trường Đại học Mỹ thuật TP.HCM

Đặng Minh Thế

Nam

1970

 

Thạc sĩ

Giảng viên khoa Hội họa

 

AV B1

 

Trường Đại học Mỹ thuật TP.HCM

Nguyễn Thị Nếp

Nữ

1984

 

Thạc sĩ

Giảng viên khoa Hội họa

 

AV B1

 

Trường Đại học Mỹ thuật TP.HCM

Lê Hoài Nam

Nữ

1985

 

Thạc sĩ

Giảng viên khoa Hội họa

 

AV B1

 

Trường Đại học Mỹ thuật TP.HCM

Nguyễn Văn Đoàn

Nam

1971

 

Thạc sĩ

Giảng viên khoa Hội họa

 

AV B1

 

Trường Đại học Mỹ thuật TP.HCM

Đang làm NCS

 

Mạc Hoàng Thượng

Nam

1976

 

Thạc sĩ

Giảng viên khoa Hội họa

 

AV B1

 

Trường Đại học Mỹ thuật TP.HCM

Trần Thanh Trúc

Nam

1969

 

Thạc sĩ

Giảng viên khoa Tại chức

 

AV B1

 

Trường Đại học Mỹ thuật TP.HCM

Nguyễn Duy Du

Nam

1982

 

Thạc sĩ

Phó trưởng khoa Tại chức

 

AV B1

1

Trường Đại học Mỹ thuật TP.HCM

Đang làm NCS

 

Lâm Chí Trung

Nam

1973

 

Thạc sĩ

Phó trưởng khoa Hội họa

 

AV B1

 

Trường Đại học Mỹ thuật TP.HCM

Trần Quốc Tuấn

Nam

1981

 

Thạc sĩ

Giảng viên khoa Hội họa

 

AV B1

 

Trường Đại học Mỹ thuật TP.HCM

Đang làm NCS

 

Nguyễn Ngọc Mai

Nữ

1988

 

Thạc sĩ

Giảng viên khoa Hội họa

 

AV B1

 

Trường Đại học Mỹ thuật TP.HCM

Lê Thị Quế Châu

Nữ

1985

 

Đang học

Giảng viên khoa Hội họa

 

AV B

 

Trường Đại học Mỹ thuật TP.HCM

thạc sĩ

 

Nguyễn Thị Hoàng Minh

Nữ

1984

 

Thạc sĩ

Giảng viên khoa Hội họa

 

AV B1

 

Trường Đại học Mỹ thuật TP.HCM

Nguyễn Hiếu Ly

Nữ

1990

 

Thạc sĩ

Giảng viên khoa Hội họa

 

AV B1

 

Trường Đại học Mỹ thuật TP.HCM

Nguyễn Minh Quang

Nam

1972

 

Tiến sỹ

Giảng viên khoa Sư phạm mỹ thuật

 

AV B2

 

Trường Đại học Mỹ thuật TP.HCM

Ngô Việt Hùng

Nam

1973

 

Thạc sĩ

Phó trưởng khoa Sư phạm mỹ thuật

 

AV B1

 

Trường Đại học Mỹ thuật TP.HCM

Nguyễn Thùy Hương

Nữ

164

 

Thạc sĩ

Giảng viên khoa Sư phạm mỹ thuật

 

AV B1

1

Trường Đại học Mỹ thuật TP.HCM

Nguyễn Thị Tố Uyên

Nữ

1964

 

Thạc sĩ

Giảng viên khoa Sư phạm mỹ thuật

 

AV B1

 

Trường Đại học Mỹ thuật TP.HCM

Nguyễn Thị Mỹ Linh

Nữ

1985

 

Đang học

Giảng viên khoa Sư phạm mỹ thuật

 

AV B

 

Trường Đại học Mỹ thuật TP.HCM

thạc sĩ

 

Lưu Tiến Khuynh

Nam

1979

 

Đang học

Chuyên viên phòng Đào tạo

 

AV A

 

Trường Đại học Mỹ thuật TP.HCM

thạc sĩ

 

Huỳnh Thanh Trang

Nữ

1987

 

Đang học NCS

Phó trưởng phòng

 

IELTS

2

Trường Đại học Mỹ thuật TP.HCM

QLKH&HTQT

Phạm Thị Yến

Nữ

1987

 

Thạc sĩ

Chuyên viên

 

AVB1

1

Trường Đại học Mỹ thuật TP.HCM

Khoa Sau Đại học

Nguyễn Cát Điền

Nam

1958

 

TS

 

SK

B2

12

Đại học SKĐA Hà Nội

Nguyễn Thị Thanh Phương

Nữ

1961

 

TS

Phó ban

SK

B2

18

Đại học SKĐA Hà Nội

Nguyễn Thị Thanh Vân

Nữ

1975

 

Thạc sỹ

 

SK

CN

26

Đại học SKĐA Hà Nội

Lê Vân

Nữ

/1983

 

Thạc sỹ

 

ĐA

C

5

Đại học SKĐA Hà Nội

Bùi Thanh Tú

Nam

1981

 

Thạc sỹ

Phó phòng

ĐA

B

6

Đại học SKĐA Hà Nội

Nguyễn Thị Hồng Hiền

Nữ

1980

 

Thạc sỹ

 

 

B1

 

Đại học SKĐA Hà Nội

Trần Thị Tuyết Hồng

Nữ

1983

 

Thạc sỹ

 

 

B

 

Đại học SKĐA Hà Nội

Nguyễn Thị Quỳnh Phương

Nữ

1980

 

Đại học

 

 

B

 

Đại học SKĐA Hà Nội

Bùi Phương Mai

Nữ

1980

 

Đại học

 

 

C

 

Đại học SKĐA Hà Nội

Nguyễn Văn Cường

Nam

1960

 

Tiến sỹ

Giám đốc

 

 

 

Bảo tàng LSQG

Nguyễn Văn Đoàn

Nam

1971

 

Tiến sỹ

Phó Giám đốc

 

 

 

Bảo tàng LSQG

Nguyễn Hoài Nam

Nam

1977

 

Thạc sỹ

Phó Trưởng phòng Hành chính, Tổng hợp

 

 

 

Bảo tàng LSQG

Nguyễn Văn Hà

Nam

1968

 

Thạc sỹ

Trưởng phòng Hành chính,

 

 

 

Bảo tàng LSQG

Nguyễn Quốc Bình

Nam

1972

 

Cử nhân

Trưởng phòng Trưng bày

 

 

 

Bảo tàng LSQG

Chu Văn Vệ

Nam

1957

 

Cử nhân

Phó trưởng phòng, phụ trách phòng Nghiên cứu

 

 

 

Bảo tàng LSQG

Đinh Ngọc Triển

Nam

1972

 

Thạc sỹ

Trưởng phòng Quản lý hiện vật

 

 

 

Bảo tàng LSQG

Nguyễn Thị Thu Hoan

Nữ

1975

 

Thạc sỹ

Trưởng phòng Giáo dục,  Công chúng

 

 

 

Bảo tàng LSQG

Nguyễn Thúy Hà

Nữ

1972

 

Thạc sỹ

Trưởng phòng Tư liệu, Thư viện

 

 

 

Bảo tàng LSQG

Phan Tuấn Dũng

Nam

1966

 

Thạc sỹ

Trưởng phòng Hợp tác quốc tế

 

 

 

Bảo tàng LSQG

Tô Thị Thủy Lâm

Nữ

1966

 

Thạc sỹ

Trưởng phòng Truyền thông

 

 

 

Bảo tàng LSQG

Nông Quốc Tuấn

Nam

1966

 

Thạc sỹ

Trưởng phòng Quản lý Trưng bày ngoài trời và không gian tưởng niệm

 

 

 

Bảo tàng LSQG

Dương Trung Quốc

Nam

1947

 

Nhà sử học

Hội đồng khoa học Bảo tàng LSQG

 

 

 

Bảo tàng LSQG

Phạm Mai Hùng

Nam

1944

PGS.

TS

Hội đồng khoa học Bảo tàng LSQG

 

 

 

Bảo tàng LSQG

Phạm Định Phong

Nam

1975

 

Thạc sỹ

Hội đồng khoa học Bảo tàng LSQG

 

 

 

Bảo tàng LSQG

Đinh Quang Hải

Nam

1961

PGS.

TS

Hội đồng khoa học Bảo tàng LSQG

 

 

 

Bảo tàng LSQG

Bùi Văn Liêm

Nam

1959

PGS.

TS

Hội đồng khoa học Bảo tàng LSQG

 

 

 

Bảo tàng LSQG

Nguyễn Hữu Toàn

Nam

1956

 

Thạc sỹ

Hội đồng khoa học Bảo tàng LSQG

 

 

 

Bảo tàng LSQG

Phạm Quốc Quân

Nam

1951

 

TS

Hội đồng khoa học Bảo tàng LSQG

 

 

 

Bảo tàng LSQG

Nguyễn Đình Chiến

Nam

1954

 

TS

Hội đồng khoa học Bảo tàng LSQG

 

 

 

Bảo tàng LSQG

Vũ Quốc Hiền

Nam

1953

 

TS

Hội đồng khoa học Bảo tàng LSQG

 

 

 

Bảo tàng LSQG

Nguyễn Quang Hùng

Nam

1967

 

Tiến sỹ

Phó Hiệu trưởng phụ trách

KHXH

Tiếng Anh B2

3

Trường CBQL VHTTDL

Thân Xuân Ân

Nam

1957

 

Thạc sĩ

Phó hiệu trưởng

KHXH

Tiếng Anh C

2

Trường CBQL VHTTDL

Nguyễn Hoàng Tuyết Nga

Nữ

1963

 

Thạc sĩ

Phó hiệu trưởng

KHXH

Tiếng Anh C

2

Trường CBQL VHTTDL

Trần Minh Chính

Nam

1957

 

Tiến sỹ

UV Hội đồng khoa học

KHXH

Tiếng Anh B2

10

Trường CBQL VHTTDL

Bùi Quang Thanh

Nam

1955

Phó giáo sư

Tiến sỹ

UV Hội đồng khoa học

KHXH

Tiếng Anh B2

60

Trường CBQL VHTTDL

Lê Anh Thơ

Nam

1957

 

Tiến sỹ

UV Hội đồng khoa học

KHXH

Tiếng Anh B2

20

Trường CBQL VHTTDL

Nguyễn Viết Chức

Nam

1950

 

Tiến sỹ

UV Hội đồng khoa học

KHXH

Tiếng Anh B2

40

Trường CBQL VHTTDL

Lê Ngọc Thắng

Nam

1954

Phó giáo sư

Tiến sỹ

UV Hội đồng khoa học

KHXH

Tiếng Anh B2

60

Trường CBQL VHTTDL

Nguyễn Tuệ Chi

Nữ

1972

 

Tiến sỹ

Giảng viên

KHXH

Tiếng Anh B2

15

Trường CBQL VHTTDL

Hoàng Thị Bình

Nữ

1974

 

Thạc sĩ - NCS

Trưởng phòng

KHXH

Tiếng Anh B2

15

Trường CBQL VHTTDL

Nguyễn Thanh Thuỷ

Nữ

1976

 

Thạc sĩ - NCS

Trưởng khoa

KHXH

Tiếng Anh B2

10

Trường CBQL VHTTDL

Phạm Quế Anh

Nam

1974

 

Thạc sĩ - NCS

Trưởng phòng

KHXH

Tiếng Anh B2

5

Trường CBQL VHTTDL

Đồng Quang Thái

Nam

1975

 

Thạc sĩ - NCS

Giảng viên

KHXH

Tiếng Anh B2

10

Trường CBQL VHTTDL

Phạm Thị Như Quỳnh

Nữ

1978

 

Thạc sĩ - NCS

Phó trưởng khoa

KHXH

Tiếng Anh B2

7

Trường CBQL VHTTDL

Phạm Thu Hà

Nữ

1977

 

Thạc sĩ

Phó trưởng phòng

KHXH

Tiếng Anh C

5

Trường CBQL VHTTDL

Trần Thị Thanh Tâm

Nữ

1977

 

Thạc sĩ

Giảng viên

KHXH

Tiếng Anh C

5

Trường CBQL VHTTDL

Ngô Xuân Phương

Nam

1977

 

Thạc sĩ

Phó trưởng phòng

KHXH

Tiếng Anh C

3

Trường CBQL VHTTDL

Lê Hoàng

Nam

1979

 

Thạc sĩ

Phó trưởng phòng

KHXH

Tiếng Anh C

3

Trường CBQL VHTTDL

Trần Thị Hường

Nữ

1970

 

Thạc sĩ

Giảng viên

KHXH

Tiếng Anh C

2

Trường CBQL VHTTDL

Hồ Hồng Lam

Nữ

1989

 

Thạc sĩ

Chuyên viên

KHXH

Tiếng Anh C

2

Trường CBQL VHTTDL

Thân Thùy Dung

Nữ

1990

 

Thạc sĩ

Chuyên viên

KHXH

Tiếng Anh C

2

Trường CBQL VHTTDL

Hoàng Thị Lâm

Nữ

1966

 

Thạc sĩ

Giảng viên

KHXH

Tiếng Anh C

4

Trường CBQL VHTTDL

Nguyễn Phương Mai

Nữ

1964

 

Thạc sĩ

Giảng viên

KHXH

Tiếng Anh C

4

Trường CBQL VHTTDL

Ma Kiều Ly

Nữ

1976

 

Thạc sĩ

Giảng viên

KHXH

Tiếng Anh C

5

Trường CBQL VHTTDL

Hà Thị Bích Huyền

Nữ

1984

 

Thạc sĩ

Giảng viên

KHXH

Tiếng Anh C

2

Trường CBQL VHTTDL

Nguyễn Tuấn

Nam

1981

 

Thạc sĩ

Phó giám đốc

KHXH

Tiếng Anh C

5

Trường CBQL VHTTDL

Nguyễn Thị Nga

Nữ

1977

 

Thạc sĩ

Giảng viên

KHXH

Tiếng Anh C

2

Trường CBQL VHTTDL

Vũ Mai Chi

Nữ

1989

 

Thạc sĩ

Giảng viên

KHXH

Tiếng Anh C

2

Trường CBQL VHTTDL

Nguyễn Việt Quỳnh

Nữ

1980

 

Thạc sĩ

Giảng viên

KHXH

Tiếng Anh C

2

Trường CBQL VHTTDL

Nguyễn T. Phương Dung

Nữ

1979

 

Thạc sĩ

Chuyên viên

KHXH

Tiếng Anh C

2

Trường CBQL VHTTDL

Đoàn Thị Toan

Nữ

1975

 

Thạc sĩ

Chuyên viên

KHXH

Tiếng Anh C

2

Trường CBQL VHTTDL

Vũ Thị Hương

Nữ

1975

 

Thạc sĩ

Chuyên viên

KHXH

Tiếng Anh C

2

Trường CBQL VHTTDL

Vương Hùng Tĩnh

Nam

1977

 

Thạc sĩ

Phó trưởng phòng

KHXH

Tiếng Anh C

2

Trường CBQL VHTTDL

Lê Thị Thanh Huyền

Nữ

1978

 

Thạc sĩ

Phó giám đốc

KHXH

Tiếng Anh C

2

Trường CBQL VHTTDL

Nguyễn Văn Nam

Nam

1981

 

Thạc sĩ

Cán bộ

KHXH

Tiếng Anh C

2

Trường CBQL VHTTDL

Nguyễn Thị Thoa

Nữ

1977

 

Tiến sỹ

Phó trưởng phòng

Ngành Văn học; Văn hóa dân gian

Tiếng Anh B2

05 bài báo tạp chí chuyên ngành trong nước

Trường CĐ VHNT Việt Bắc

Khoa học xã hội và nhân văn

Nguyễn T. Yến Nga

Nữ

1980

 

Tiến sỹ

Phó trưởng phòng

Ngành Quản lí văn hóa; Quản lí giáo dục.

Tiếng Anh

 

Trường CĐ VHNT Việt Bắc

Khoa học xã hội và nhân văn

Đỗ Quang Đại

Nam

1963

 

Thạc sĩ

Hiệu trưởng

KHNV

Tiếng Anh B1

02 bài báo tạp chí chuyên ngành trong nước

Trường CĐ VHNT Việt Bắc

………

Vương Văn Chung

Nam

1962

 

Thạc sĩ

Phó Hiệu trưởng

KHXH

Tiếng Anh B

01 sách đồng tác giả

Trường CĐ VHNT Việt Bắc

…….

Trần Quang Hưng

 

1974

 

Thạc sĩ

Phó trưởng khoa

KHNV

Tiếng Anh B

02 bài báo tạp chí chuyên ngành

Trường CĐ VHNT Việt Bắc

………

Sầm Thị Ngọc Ánh

 

1979

 

Thạc sĩ

Phó trưởng khoa

KHNV

Tiếng Anh B

Chủ biên 01 sách

Trường CĐ VHNT Việt Bắc

……..

Mai Thanh Bình

 

1974

 

Thạc sĩ

Giảng viên

KHNV

Tiếng Anh B1

02 bài báo tạp chí chuyên ngành

Trường CĐ VHNT Việt Bắc

……..

Nguyễn Lộc

 

1968

 

Thạc sĩ

Giảng viên

 

Tiếng Anh B

01 bài báo tạp chí

Trường CĐ VHNT Việt Bắc

……..

Nguyễn T. Thanh Mai

 

1975

 

Thạc sĩ

Phó trưởng khoa

KHNV

Tiếng Anh B

01 sách đồng tác giả

Trường CĐ VHNT Việt Bắc

……..

Dương Thị Lâm

 

1962

 

Thạc sĩ

Trưởng khoa

KHNV

Tiếng Nga

01 bài báo tạp chí chuyên ngành

Trường CĐ VHNT Việt Bắc

……

NguyễnT.Tuyết Nhung

 

1983

 

Thạc sĩ

 

KHNV

Tiếng Anh B2

04 bài báo tạp chí chuyên ngành; 01 sách đồng tác giả

Trường CĐ VHNT Việt Bắc

……

Lê Quang Thái

Nam

1964

 

Thạc sĩ

Trưởng phòng

KHNV

Tiếng Anh B

 

Trường CĐ VHNT Việt Bắc

………

Nguyễn Thùy Dương

Nữ

1980

 

Thạc sĩ

Giảng viên

KHXH

CN Tiếng Anh

 

Trường CĐ VHNT Việt Bắc

…….

Đặng Anh Tú

Nam

1982

 

Thạc sĩ

Chuyên viên

KHXH

Tiếng Anh B

 

Trường CĐ VHNT Việt Bắc

……..

Bùi Quốc Chiều

 

1968

 

Thạc sĩ

Phó Hiệu trưởng

KHNV

Tiếng Anh B

 

Trường CĐ VHNT Việt Bắc

……..

Bùi Tiến Thành

 

1982

 

Thạc sĩ

Giảng viên

KHNV

Tiếng Anh B

 

Trường CĐ VHNT Việt Bắc

…….

Trọng Bảo Lâm

 

1978

 

Thạc sĩ

Giảng viên

KHNV

Tiếng Anh B

 

Trường CĐ VHNT Việt Bắc

……..

Nguyễn Như Nguyệt

 

1987

 

Thạc sĩ

Giảng viên

KHNV

Tiếng Anh B1

 

Trường CĐ VHNT Việt Bắc

………

Đỗ T Thanh Thái

 

1973

 

Thạc sĩ

Giảng viên

KHNV

Tiếng Anh B

 

Trường CĐ VHNT Việt Bắc

……..

Trần Thanh Ngà

 

1981

 

Thạc sĩ

Giảng viên

KHXH

Tiếng Anh B

 

Trường CĐ VHNT Việt Bắc

…….

Vũ Thị Vân

 

1978

 

Thạc sĩ

Giảng viên

KHXH

Tiếng Anh

 

Trường CĐ VHNT Việt Bắc

…….

Đặng Thị Thu Hằng

 

1983

 

Thạc sĩ

Giảng viên

KHXH

Tiếng Anh

 

Trường CĐ VHNT Việt Bắc

……

Trần Thị Hiếu

 

1983

 

Thạc sĩ

Giảng viên

KHXH

Tiếng Anh B

 

Trường CĐ VHNT Việt Bắc

……..

Hoàng Thiện Thực

 

1973

 

Thạc sĩ

Trưởng khoa

KHNV

Tiếng Anh B

 

Trường CĐ VHNT Việt Bắc

…….

Trần Trung Hiếu

 

1969

 

Thạc sĩ

Phó trưởng khoa

KHNV

Tiếng Anh B

 

Trường CĐ VHNT Việt Bắc

……

Nguyễn T Thu Cúc

 

1976

 

Thạc sĩ

Giảng viên

KHXH

Tiếng Anh B

 

Trường CĐ VHNT Việt Bắc

……

Nguyễn Thị Hằng

 

1986

 

Thạc sĩ

Giảng viên

KHXH

Tiếng Anh B

 

Trường CĐ VHNT Việt Bắc

……

Nguyễn T. Thúy Hằng

 

1987

 

Thạc sĩ

Giảng viên

KHNV

Tiếng Anh B

 

Trường CĐ VHNT Việt Bắc

…..

Dương văn Chung

 

1978

 

Thạc sĩ

Giảng viên

KHNV

Tiếng Anh B

 

Trường CĐ VHNT Việt Bắc

……

Trương Thị Bình

 

1975

 

Thạc sĩ

Giảng viên

KHNV

Tiếng Anh B

 

Trường CĐ VHNT Việt Bắc

……

Lê Thanh Sơn

 

1973

 

Thạc sĩ

Giảng viên

KHNV

Tiếng Anh B

 

Trường CĐ VHNT Việt Bắc

……

Lục Thị Mùi

 

1976

 

Thạc sĩ

Giảng viên

KHNV

Tiếng Anh B

 

Trường CĐ VHNT Việt Bắc

……

Lê Quỳnh Nga

 

1977

 

Thạc sĩ

Giảng viên

KHNV

Tiếng Anh B

 

Trường CĐ VHNT Việt Bắc

…….

Vũ Văn Lực

 

1975

 

Thạc sĩ

Giảng viên

KHNV

Tiếng Anh B

 

Trường CĐ VHNT Việt Bắc

……

Nguyễn Thị Thành

 

1982

 

Thạc sĩ

Giảng viên

KHXH

Tiếng Anh B

 

Trường CĐ VHNT Việt Bắc

Nguyễn Thị Thúy

 

1982

 

Thạc sĩ

Giảng viên

KHNV

Tiếng Anh B

 

Trường CĐ VHNT Việt Bắc

Nguyễn Đại Dương

Nam

1959

GS

Tiến sỹ

Hiệu trưởng

HLTT

Nga D

Bài báo: 08, Giáo trình: Chủ biên ... và tham gia ...; Sách hướng dẫn và tham khảo ...; Đề tài: 06

Trường Đại học TDTT Bắc Ninh

Lưu Quang Hiệp

Nam

1951

GS

Tiến sỹ

Nguyên Hiệu trưởng

Y học TDTT

Anh B

Bài báo: 80, Giáo trình: Chủ biên 13 và tham gia 04; Sách hướng dẫn và tham khảo 03; Đề tài: Nhà nước 01; Bộ 07

Trường Đại học TDTT Bắc Ninh

Nguyễn Văn Phúc

Nam

1976

PGS

Tiến sỹ

Phó hiệu trưởng

GDTC và HLTT

Trung D

Bài báo: 22, Giáo trình: Chủ biên và tham gia 03; Sách hướng dẫn và tham khảo 02; Đề tài 06

Trường Đại học TDTT Bắc Ninh

Nguyễn Kim Xuân

Nữ

1962

PGS

Tiến sỹ

Phó hiệu trưởng

GDTC & HLTT

Nga D

 

Trường Đại học TDTT Bắc Ninh

Vũ Chung Thủy

Nam

1957

PGS

Tiến sỹ

Phó hiệu trưởng

GDTC & HLTT

Nga D

 

Trường Đại học TDTT Bắc Ninh

Tạ Hữu Hiếu

Nam

1975

PGS

Tiến sỹ

Trưởng bộ môn

Giáo dục học

Cử nhân Anh

22 bài báo; Sách chủ biên 06; Đề tài 06.

Trường Đại học TDTT Bắc Ninh

Đồng Văn Triệu

Nam

1956

PGS

Tiến sỹ

Giảng viên cao cấp

Giáo dục học

Anh B

Bài báo: 22; Giáo trình: Chủ biên 02, sách hướng dẫn và tham khảo 04; Đề tài: 06

Trường Đại học TDTT Bắc Ninh

Đỗ Hữu Trường

Nam

1971

PGS

Tiến sỹ

Trưởng khoa

GDTC

Anh B

25 bài báo. Chủ biên 1 giáo tình câp bộ, chủ biên 1 sách hướng dẫn. chủ nhiệm 15 đề tài cấp cơ sở

Trường Đại học TDTT Bắc Ninh

Đặng Văn Dũng

Nam

1971

PGS

Tiến sỹ

Viện trưởng

GDTC & HLTT

Anh B

 

Trường Đại học TDTT Bắc Ninh

Trần Tuấn Hiếu

Nam

1965

PGS

Tiến sỹ

Giám đốc

Giáo dục học

Anh B

Bài báo: 38

Trường Đại học TDTT Bắc Ninh

Giáo trình: Chủ biên 01, Tham gia: 02 ; Sách hướng dẫn và tham khảo: Chủ biên 02, tham gia: 01; Đề tài cấp Bộ: 01, Cơ sở: 11

Đinh Quang Ngọc

Nam

1980

PGS

Tiến sỹ

Phó viện trưởng

GDTC và HLTT

Trung D

Bài báo 23(01 bài báo tạp chí quốc tế, 03 bài báo HN quốc tế nước ngoài, 02 bài báo HN quốc tế trong nước); Sách tham khảo: 03; Sách hướng dẫn: 01; Đề tài: 08

Trường Đại học TDTT Bắc Ninh

Đặng Hoài An

Nam

1974

 

Tiến sỹ

Trưởng BM

HLTT

Anh B

Bài báo: 05. Sách hướng dẫn, chủ biên: 2

Trường Đại học TDTT Bắc Ninh

Đề tài chủ nhiệm: 02

Nguyễn Thành Long

Nam

1976

 

Tiến sỹ

Giảng viên

HLTT

Anh B

Bài báo: 07

Trường Đại học TDTT Bắc Ninh

 Sách hướng dẫn (2009): Chủ biên 01, Đề tài cấp cơ sở: chủ nhiệm 04.

Nguyễn Như Quỳnh

Nữ

1982

 

Tiến sỹ

Giảng viên

Quản lý và Kinh tế thể thao

Trung D

Bài báo:02

Trường Đại học TDTT Bắc Ninh

Trần Anh Vương

Nam

1977

 

Tiến sỹ

Phó trưởng BM

GDTC & HLTT

Trung D

Bài báo: 2

Trường Đại học TDTT Bắc Ninh

Vũ Ngọc Tuấn

Nam

1976

 

Tiến sỹ

Trưởng BM

GDTC & HLTT

Trung D

Bài báo: 04

Trường Đại học TDTT Bắc Ninh

Đề tài: 04.

Hồ Mạnh Trường

Nam

1982

 

Tiến sỹ

Giảng viên

Lý luận và phương pháp GDTC, rèn luyện thể thao, thể dục chăm sóc sức khỏe và thích ứng

Nga D

Bài báo: 02; Chủ biên: 01; 01 đồng tác giả

Trường Đại học TDTT Bắc Ninh

Phạm Thế Vượng

Nam

1964

 

Tiến sỹ

Trưởng BM

Giáo dục học

Anh B

 

Trường Đại học TDTT Bắc Ninh

Tô Xuân Thục

Nam

1974

 

Tiến sỹ

Phó trưởng BM

GDTC

Anh B

Bài báo: 05

Trường Đại học TDTT Bắc Ninh

  Đề tài: 04

Nguyễn Trọng Bốn

Nam

1972

 

Tiến sỹ

Giảng viên

Giáo dục học

Anh B

Bài báo: 06; đề tài: 04; Giáo trình: chủ biên:01; sách chuyên khảo: chủ biên:01.

Trường Đại học TDTT Bắc Ninh

Phạm Đức Toàn

Nam

1981

 

Tiến sỹ

Trưởng Bm

GDTC & HLTT

Trung D

Bài báo 06

Trường Đại học TDTT Bắc Ninh

Sách chuyên khảo: đồng chủ biên 01 cuốn.

Đề tài cơ sở: Chủ nhiệm 02

Nguyễn Văn Hải

Nam

1983

 

Tiến sỹ

Giảng viên

GDTC

Anh B

Bài báo: 05

Trường Đại học TDTT Bắc Ninh

Nguyễn Văn Đức

Nam

1974

 

Tiến sỹ

Phó trưởng BM

HLTT

Anh B

Bài báo khoa học:12; Chủ biên Giáo trình:01; Chủ biên Sách tham khảo:01; Chủ nhiệm tài cơ sở:06; Tham gia đề tài cấp Bộ:01; Tham gia đề tài cơ sở:02.

Trường Đại học TDTT Bắc Ninh

Bùi Ngọc

Nam

1982

 

Tiến sỹ

Trưởng BM

GDTC & HLTT

Trung D

Bài báo: 13; Sách hướng dẫn chủ biên: 06 (tham gia 01); Sách tham khảo tham gia: 01; Giáo trình tham gia: 02; Đề tài: 03

Trường Đại học TDTT Bắc Ninh

Lộc Đình Cương

Nam

1980

 

Tiến sỹ

Giảng viên

GDTC & HLTT

Trung D

Bài báo: 08; Sách hướng dẫn chủ biên: 01; Đề tài: 01

Trường Đại học TDTT Bắc Ninh

Nguyễn Cẩm Ninh

Nữ

1974

 

Tiến sỹ

Trưởng BM

GDTC

Anh B

Bài báo: 14

Trường Đại học TDTT Bắc Ninh

Giáo trình: Chủ biên 01; Sách hướng dẫn: Chủ biên 01, Đề tài: 04.

Nguyễn Thị Xuân Phương

Nữ

1979

 

Tiến sỹ

Phó trưởng BM

Khoa học xã hội nhân văn TDTT

CN Anh

Bài báo: 07; Giáo trình: Chủ biên 01, tham gia 02. Đề tài 02

Trường Đại học TDTT Bắc Ninh

Trung D

Phạm Việt Hùng

Nam

1983

 

Tiến sỹ

Giảng viên

GDTC

Nga D

 

Trường Đại học TDTT Bắc Ninh

Ngô Hải Hưng

Nam

1977

 

Tiến sỹ

Giảng viên

HLTT

Anh B

Bài báo: 16; Sách tham khảo chủ biên: 01; Sách hướng dẫn chủ biên: 02; Đề tài: 03

Trường Đại học TDTT Bắc Ninh

Đinh Khánh Thu

Nữ

1974

 

Tiến sỹ

Trưởng BM

GDTC & HLTT

Trung D

Bài báo: 16

Trường Đại học TDTT Bắc Ninh

Giáo trình: Chủ biên 02; Sách hướng dẫn: Chủ biên 02, tham gia 02, Đề tài: 06.

Phạm Tuấn Dũng

Nam

1980

 

Tiến sỹ

Giảng viên

GDTC & HLTT

Trung D

 

Trường Đại học TDTT Bắc Ninh

Đào Trọng Kiên

Nam

1978

 

Tiến sỹ

Giảng viên

HLTT

Anh B

 

Trường Đại học TDTT Bắc Ninh

Nguyễn Ngọc Anh

Nam

1981

 

Tiến sỹ

Giảng viên

Y sinh học TDTT

Trung D

 

Trường Đại học TDTT Bắc Ninh

Lý Đức Trường

Nam

1976

 

Tiến sỹ

Trưởng BM

GDTC và HLTT

Trung D

Bài báo: 06; Giáo trình: Tham gia biên soạn 02; Sách chuyên khảo: Tham gia 01; Đề tài: 03

Trường Đại học TDTT Bắc Ninh

Lê Thị Hoài Phương

Nữ

1977

 

Tiến sỹ

Giảng viên

Khoa học xã hội nhân văn TDTT

Anh B

 

Trường Đại học TDTT Bắc Ninh

Nguyễn Hồng Đăng

Nam

1982

 

Tiến sỹ

Giảng viên

GDTC & HLTT

Trung D

01 bài báo khoa học; chủ nhiệm 01 đề tài cơ sở

Trường Đại học TDTT Bắc Ninh

Đinh Thị Mai Anh

Nữ

1983

 

Tiến sỹ

Phó trưởng BM

LL và phương pháp GDTC, HLTT, thể thao nâng cao sức khỏe và thích ứng

Nga D

Bài báo quốc tế: 05

Trường Đại học TDTT Bắc Ninh

Bài báo trong nước: 07

Chủ nhiệm đề tài: 03

Đồng tác giả sách tham khảo: 01

 

Nguyễn Lê Huy

Nam

1976

 

Tiến sỹ

Trưởng BM

GDTC & HLTT

Trung D

Bài báo: 6; Giáo trình: chủ biên 01; Đề tài 05

Trường Đại học TDTT Bắc Ninh

Nguyễn Xuân Hường

Nam

1978

 

Tiến sỹ

Giảng viên

GDTC

Trung D

Bài báo: 3

Trường Đại học TDTT Bắc Ninh

Giáo trình: Chủ biên 01.

Nguyễn Xuân Trãi

Nam

1973

 

Tiến sỹ

Trưởng khoa

GDTC & HLTT

Trung D

Bài báo: 05

Trường Đại học TDTT Bắc Ninh

Giáo trình: 0; Sách hướng dẫnvà tham khảo 01: 

Đề tài cs: 05.

Cao Hoàng Anh

Nam

1971

 

Tiến sỹ

Trưởng khoa

GDTC & HLTT

Trung D

Sách tham khảo 01; Đề tài: 01

Trường Đại học TDTT Bắc Ninh

Trần Kim Tuyến

Nữ

1975

 

Tiến sỹ

Trưởng khoa

HLTT

Anh B

Bài báo: 15; Giáo trình: Chủ biên 01 và tham gia biên soạn 01; Đề tài: 04

Trường Đại học TDTT Bắc Ninh

Phạm Tuấn Hiệp

Nam

1974

 

Tiến sỹ

Trưởng khoa

GDTC

Anh B

Bài báo 06; Đề tài: 01

Trường Đại học TDTT Bắc Ninh

Trần Trung

Nam

1979

 

Tiến sỹ

Trưởng phòng

GDTC & HLTT

Trung D

 

Trường Đại học TDTT Bắc Ninh

Nguyễn Đình Chung

Nam

1979

 

Tiến sỹ

Chuyên viên

GDTC & HLTT

Trung D

Bài báo: 07 bài

Trường Đại học TDTT Bắc Ninh

Nguyễn Thanh Tùng

Nam

1980

 

Tiến sỹ

Trưởng phòng

GDTC & HLTT

Trung D

 

Trường Đại học TDTT Bắc Ninh

Đàm Trung Kiên

Nam

1979

 

Tiến sỹ

Trưởng phòng

GDTC

Anh B

 

Trường Đại học TDTT Bắc Ninh

Ngô Trang Hưng

Nam

1974

 

Tiến sỹ

Giảng viên

GDTC

Anh B

Bài báo: 22; Giáo trình: Tham gia 01, sách hướng dẫn và tham khảo 04; Đề tài: 03

Trường Đại học TDTT Bắc Ninh

Nguyễn Tiến Sơn

Nam

1980

 

Tiến sỹ

Giảng viên

GDTC, Chính trị học

Anh B

Bài báo: 20 (01 bài báo HN KH quốc tế; Sách chuyên khảo: Đồng chủ biên 01; Đề tài: 04

Trường Đại học TDTT Bắc Ninh

Nguyễn Văn Hòa

Nam

1980

 

Tiến sỹ

Phó GĐ

GDTC

Anh B

Bài báo: 12; Sách chuyên khảo: Đồng chủ biên 01; Đề tài: 01

Trường Đại học TDTT Bắc Ninh

Nguyễn Anh Tuấn

Nam

1969

 

Tiến sỹ

Chuyên viên chính Viện trưởng

Khoa học xã hội

 

 

Viện NCPT Du lịch

Trương Sỹ Vinh

Nam

1964

 

Tiến sỹ

Nghiên cứu viên chính

Khoa học kỹ thuật và công nghệ

 

 

Viện NCPT Du lịch

Phó Viện trưởng

Đỗ Thị Thanh Hoa

Nữ

1970

 

Tiến sỹ

Nghiên cứu viên chính

Địa lý

 

 

Viện NCPT Du lịch

 

Phó Viện trưởng

Võ Quế

Nam

1957

 

Tiến sỹ

Nghiên cứu viên chính

Kinh tế

Cử nhân ngoại ngữ tiếng Anh

 

Viện NCPT Du lịch

Trưởng phòng

Lê Văn Minh

Nam

1963

 

Tiến sỹ

Nghiên cứu viên chính

Địa lý học

 

 

Viện NCPT Du lịch

Phó Trưởng phòng

Trần Thị Lan

Nữ

1976

 

Thạc sỹ

Nghiên cứu viên

Du lịch

 

 

Viện NCPT Du lịch

Nguyễn Thùy Vân

Nữ

1986

 

Thạc sỹ

Nghiên cứu viên

Khoa học môi trường

 

 

Viện NCPT Du lịch

Bùi Thị Nhẹ

Nữ

1986

 

Kỹ sư

Nghiên cứu viên

Môi trường

 

 

Viện NCPT Du lịch

Nguyễn Hoàng Mai

Nữ

1987

 

Thạc sỹ

Nghiên cứu viên Phó trưởng phòng

Quản trị kinh doanh

TOEFL iBT 85

 

Viện NCPT Du lịch

Đinh Thị Hồng Nhung

Nữ

1988

 

Thạc sỹ

Nghiên cứu viên

Chính sách công

TOEIC 940

 

Viện NCPT Du lịch

Hoàng Đạo Bảo Cẩm

Nam

1969

 

Thạc sỹ

Nghiên cứu viên

Quy hoạch

 

 

Viện NCPT Du lịch

Vũ Trọng Hưng

Nam

1980

 

Cử nhân

Nghiên cứu viên

Quản trị kinh doanh du lịch

 

 

Viện NCPT Du lịch

Hà Thúy Phượng

Nữ

1978

 

Cử nhân

Nghiên cứu viên

Khoa học nhân văn

Cử nhân ngoại ngữ tiếng Anh

 

Viện NCPT Du lịch

Du lịch học

Nguyễn Thị Quỳnh Giang

Nữ

1977

 

Cử nhân

Nghiên cứu viên

Quản trị kinh doanh du lịch

Cử nhân ngoại ngữ tiếng Anh

 

Viện NCPT Du lịch

Dương Đình Hiền

Nam

1957

 

Tiến sỹ

Nghiên cứu viên

Kiến trúc sư

 

 

Viện NCPT

Du lịch

Nguyễn Quang Vinh

Nam

1969

 

Kỹ sư XD

Nghiên cứu viên

Khoa học xã hội

 

 

Viện NCPT

Du lịch

Trần Thị Tuyết Mai

Nữ

1975

 

Thạc sỹ

Nghiên cứu viên

Bản đồ

 

 

Viện NCPT

Du lịch

Nguyễn Thị Lan Hương

Nữ

1974

 

Thạc sỹ

Nghiên cứu viên

Quản trị kinh doanh

 

 

Viện NCPT

Du lịch

Đinh Thị Thanh Hiền

Nữ

1983

 

Cử nhân

Nghiên cứu viên

Du lịch học

 

 

Viện NCPT

Du lịch

Phạm Văn Dương

Nam

1991

 

Cử nhân

Nghiên cứu viên

Khoa học xã hội

 

 

Viện NCPT

Du lịch

Bùi Thị Hạnh

Nữ

1983

 

Cử nhân

Nghiên cứu viên

Hợp tác quốc tế

 

 

Viện NCPT

Du lịch

Trần Thị Hồng Trang

Nữ

1986

 

Cử nhân

Nghiên cứu viên

Văn hóa, Du lịch

 

 

Viện NCPT

Du lịch

Hồ Thị Kim Thoa

Nữ

1985

 

Thạc sỹ

Nghiên cứu viên

Du lịch

Cử nhân ngoại ngữ Tiếng Trung

 

Viện NCPT

Du lịch

Nguyễn Thị Phương Linh

Nữ

1988

 

Cử nhân

Nghiên cứu viên

Quản trị Du lịch

 

 

Viện NCPT

Du lịch

Nguyễn Thanh Liêm

Nam

1980

 

Tiến sỹ

Giám đốc

kinh tế

Tiếng Anh B1

 

Trung tâm CNTT

Nguyễn Thị Thanh Huyền

Nữ

1976

 

Thạc sĩ

Phó Giám đốc

Quản lý Văn hóa

Cử nhân tiếng Anh

 

Trung tâm CNTT

Vũ Ngọc Trinh

Nữ

1975

 

Thạc sĩ

Phó Giám đốc

Quản lý Văn hóa

Tiếng Anh C, tiếng Nhật A

 

Trung tâm CNTT

Đỗ Lệnh Hùng Tú

Nam

1957

 

Tiến sỹ

Trưởng Văn phòng Đại diện miền Nam

Lý luận và lịch sử Mỹ thuật

Tiếng Nga D

 

Trung tâm CNTT

Nguyễn Thị Mai Anh

Nữ

1982

 

Thạc sĩ

Trưởng phòng TCHCĐT

Quản lý giáo dục

Cử nhân Tiếng Anh

 

Trung tâm CNTT

Vũ Anh Quân

Nam

1982

 

Thạc sĩ

Chuyên viên công nghệ thông tin

Khoa học máy tính

Tiếng Anh C

 

Trung tâm CNTT

Bùi Việt Hải

Nam

1983

 

Thạc sĩ

Nhân viên

Bảo đảm toán học cho máy tính và các hệ thống tính toán

Tiếng Anh B

 

Trung tâm CNTT

Hoàng Thị Hà

Nữ

 

 

Thạc sĩ

Phóng viên

Ngôn ngữ học

Cử nhân tiếng Anh

 

Trung tâm CNTT

Đỗ Lan Phương

Nữ

1984

 

Thạc sỹ

Phóng viên

Quản lý nghệ thuật và chính sách văn hóa

Tiếng Anh D

 

Trung tâm CNTT

Nguyễn Lan Hương

Nữ

1981

 

Thạc sĩ

Biên tập viên

Quản trị kinh doanh

Tiếng Anh C

 

Trung tâm CNTT

Hoàng Thị Kim Qúy

Nữ

1991

 

Thạc sĩ

Phóng viên

Báo chí

Tiếng Anh B2, Tiếng Trung HFK3

 

Trung tâm CNTT

Nguyễn Văn Cương

Nam

1957

PGS

TS

Hiệu trưởng

LSVHNT

Nga D

 

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

Phạm Thị Thu Hương

Nữ

1969

 

TS

Phó Hiệu trưởng

LSVHNT

Anh C

 

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

NguyễnThị Việt Hương

Nữ

1969

PGS

TS

Phó Hiệu trưởng

Ngữ văn

Anh C

 

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

Đinh Công Tuấn

Nam

1976

 

TS

Phó Hiệu trưởng

QLVH

Anh B2

 

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

Đinh Thị Vân Chi

Nữ

1961

PGS

TS

 

XHH

Anh C

 

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

Nguyễn Văn Tiến

Nam

1953

PGS

TS

 

Sử học

Anh C

 

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

Phan Văn Tú

Nam

1959

PGS

TS

Trưởng khoa

KHGD

Nga D

 

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

Ngô Văn Giá

Nam

1958

PGS

TS

Trưởng khoa

Lý thuyết và LSVH

Ph¸p C

 

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

Hoàng Thị Kim Ngọc

Nữ

1967

PGS

TS

Phó trưởng khoa

Ngữ văn

Nga C

 

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

Trần Văn Bình

Nam

1954

PGS

TS

 

Dân tộc học

Anh C

 

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

Trần Thị Minh Nguyệt

Nữ

1957

PGS

TS

 

TTTV

Nga D

 

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

Cao Đức Hải

Nam

1956

PGS

TS

 

VHH

Nga A

 

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

Đặng Hoài Thu

Nữ

1971

PGS

TS

Trưởng khoa

VHH

Anh C

 

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

Lê Thị Cúc

Nữ

1979

 

TS

 

Tôn giáo học

Anh B

 

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

Lê Thị Khánh Ly

Nữ

1981

 

TS

 

Lịch sử

Anh C

 

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

Ngô Bích Thu

Nữ

1972

 

TS

 

Ngữ văn

Anh C

 

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

Đỗ Thị Thu Thuỷ

Nữ

1974

 

TS

 

Ngữ văn

Anh C

 

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

Trần Thị Hồng Liễu

Nữ

1973

 

TS

 

Ngữ văn

Anh CN

 

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

Nguyễn Sỹ Toản

Nam

1968

 

TS

Trưởng khoa

Khảo cổ học

Anh C

 

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

Trần Đức Nguyên

Nam

1977

 

TS

Phó trưởng khoa

QLVH

Anh B

 

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

Nguyễn Anh Thư

Nữ

1980

 

TS

 

Lịch sử

Anh C

 

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

Vũ Thị Thu Lan

Nữ

1966

 

TS

Phó trưởng khoa

Triết học

Nga D

 

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

Nguyễn Thị Thanh Mai

Nữ

1962

 

TS

 

Triết học

Nga C

 

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

Đỗ Quang Vinh

Nam

1961

 

TS

Trưởng BM

CNTT

 

 

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

Trần Thị Mai Thanh

Nữ

1980

 

TS

Trưởng BM

LSVN

Anh CN

 

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

NguyễnThị Huệ

Nữ

1980

 

TS

 

Triết học

Anh C

 

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

Dương Văn Sáu

Nam

1964

 

TS

Trưởng khoa

Lịch sử

Anh C

 

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

Nguyễn Anh Cường

Nam

1966

 

TS

Trưởng khoa

Sử học

Anh C

 

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

Hoàng Văn Hùng

Nam

1964

 

TS

Phó trưởng khoa

QLVH

Anh B2

 

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

Chử Thị Thu Hà

Nữ

1981

 

TS

 

Nhân học

Anh C

 

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

NguyễnThị Thanh Vân

Nữ

1983

 

TS

 

Nhân học

Anh C

 

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

Đỗ Thị Quyên

Nữ

1970

 

TS

Trưởng khoa

VHH

Anh C

 

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

Lê Thị Phương Nga

Nữ

1976

 

TS

Trưởng BM

QLVH

anh B

 

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

Phạm Bích Huyền

Nữ

1971

 

TS

 

QLVH

Anh CN

 

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

Nguyễn Thị Anh Quyên

Nữ

1976

 

TS

Trưởng BM

VHH

Anh CN

 

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

Hoàng Văn Thảo

Nam

1979

 

TS

 

Triết học

Anh C

 

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

Bùi Thanh Thuỷ

Nữ

1972

 

TS

Trưởng khoa

QLVH

Anh C

 

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

Trương Đại Luợng

Nam

1976

 

TS

Phó trưởng phòng

TTTV

Anh CN

 

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

Nguyễn Văn Thiên

Nam

1968

 

TS

Phó trưởng khoa

TTTV

Anh B

 

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

Vũ Thị Nga

NỮ

1979

 

 Thạc sỹ

 

Lịch sử VN

 Anh B

 

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

Phạm Thu Hằng

NỮ

1979

 

 Thạc sỹ

 

Bảo tàng

 Anh C

 

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

Hoàng T Thanh Mai

NỮ

1981

 

 Thạc sỹ

 

Bảo tàng

 Anh C

 

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

Nguyễn Tri Phương

Nam

1985

 

 Thạc sỹ

 

Văn hóa học

 Anh C

 

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

Lưu Ngọc Thành

Nam

1984

 

 Thạc sỹ

 

Văn hóa học

 anh B

 

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

Lý Thị Ngọc Dung

Nữ

1991

 

 Thạc sỹ

 

VHH

 Anh C

 

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

Đỗ Trần Phương

Nam

1980

 

Thạc sỹ

Phó trưởng khoa

Văn hóa học

 Anh B

 

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

Hồ Thị Thu Hà

NỮ

1967

 

 Thạc sỹ

 

Văn hóa dân gian

Anh C

 

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

Ma Thị Quỳnh Hương

NỮ

1976

 

 Thạc sỹ

 

Văn hóa học

 Anh CN

 

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

Nguyễn Văn Thắng

Nam

1976

 

 Thạc sỹ

 

Văn hóa học

 Anh C

 

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

Nguyễn Thị Minh Thúy

NỮ

1974

 

 Thạc sỹ

 

Văn hóa học

 Anh B

 

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

Phan Thị Bích Thảo

NỮ

1977

 

 Thạc sỹ

 

Văn hóa học

 Anh C

 

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

Nguyễn thị Quỳnh Trang

NỮ

1978

 

 Thạc sỹ

 

Văn hóa du lịch

 Anh CN

 

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

Nguyễn Thị Kim Thìn

NỮ

1976

 

 Thạc sỹ

 

Văn hóa học

 Anh C

 

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

Lê Việt Hà

NỮ

1979

 

 Thạc sỹ

 

Du lịch

 Nga C

 

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

Lê Tuyết Mai

NỮ

1964

 

Thạc sỹ

Trưởng BM

Du lịch

 Anh CN

 

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

Lê Thanh Tú

Nữ

1981

 

Thạc sỹ

 

Du lịch

 Anh CN

 

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

Phạm Lê Trung

Nam

1977

 

Thạc sỹ

 

Văn hóa học

 Anh C

 

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

Nguyễn Ngọc Linh

NỮ

1986

 

Thạc sỹ

 

văn hóa học

 

 

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

Phạm Thị Hải Yến

Nữ

1981

 

Thạc sỹ

 

Quản trị KD

 Anh C

 

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

Ngô Vân Quyên

NỮ

1987

 

Thạc sỹ

 

Văn hóa học

 Anh C

 

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

Trần Nguyễn Việt Anh

Nam

1989

 

Thạc sỹ

 

VHH

 

 

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

Lê Thanh Trúc

Nữ

1992

 

Thạc sỹ

 

 lịch sử

 

 

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

Trần Dũng Hải

Nam

1974

 

Thạc sỹ

Phó Trưởng khoa

Luật học

 Anh B

 

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

Đặng Thị Bích Phượng

NỮ

1976

 

 Thạc sỹ

 

Văn hoá học

 Anh B

 

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

Phạm Văn Phê

Nam

1970

 

Thạc sỹ

Trưởng BM

 Kinh tế

 Anh C

 

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

Trần Phương Ngọc

NỮ

1973

 

 Thạc sỹ

 

 Quản lý ktế

 Anh B

 

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

Nguyễn Phương Hoa

NỮ

1973

 

 Thạc sỹ

 

Quan trị kd

 Anh C

 

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

Nguyễn Thúy Linh

NỮ

1980

 

 Thạc sỹ

 

Thương mại

 Anh C

 

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

Phạm Hương Giang

NỮ

1985

 

 Thạc sỹ

 

Quản lý giáo dục

 Anh C

 

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

Nguyễn Thị Ngọc Lâm

NỮ

1981

 

 Thạc sỹ

 

Xuất bản

 Anh C

 

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

Nguyễn Hữu Nghĩa

Nam

1976

 

Thạc sỹ

Phó Trưởng khoa

Thư viện

 Anh C

 

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

Nguyễn Thị Ngà

NỮ

1978

 

 Thạc sỹ

 

Thông tin - Thư viện

 Anh C

 

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

Phạm Thị Thành Tâm

NỮ

1971

 

 Thạc sỹ

Trưởng BM

 Thông tin - Thư viện

 Anh B

 

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

Phạm Thị Phương Liên

NỮ

1976

 

 Thạc sỹ

 

Thông tin - Thư viện

Anh C 

 

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

Lê Thị Thúy Hiền

NỮ

1978

 

 Thạc sỹ

 

 Thông tin - Thư viện

 Anh C

 

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

Chu Vân Khánh

NỮ

1980

 

 Thạc sỹ

 

Thông tin - Thư viện

 Anh C

 

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

Nguyễn thị Ngọc Mai

NỮ

1983

 

 Thạc sỹ

 

Thông tin - Thư viện

 Anh C

 

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

Kiều Kim Ánh

NỮ

1983

 

 Thạc sỹ

 

 Thông tin - Thư viện

 Anh C

 

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

Đinh Thúy Quỳnh

Nữ

1978

 

 Thạc sỹ

 

Thông tin - Thư viện

 Anh C

 

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

Đỗ Thị Kiều Nga

NỮ

1978

 

 Thạc sỹ

 

Ngữ văn

 Anh B

 

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

Vũ Thị Uyên

NỮ

1985

 

 Thạc sỹ

 

 VHH

Anh C

 

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

Triệu Thị Nhất

NỮ

1984

 

 Thạc sỹ

 

 VHH

Anh B

 

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

Đinh Văn Hiển

Nam

1977

 

 Thạc sỹ

 

Văn hóa học

 Anh B

 

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

Trần Thị Diên

NỮ

1971

 

 Thạc sỹ

 

Luật học

 Anh C

 

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

Hoàng Minh Của

Nam

1965

 

 Thạc sỹ

 

Hội họa

 Anh A

 

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

Nguyễn Văn Trung

Nam

1972

 

 Thạc sỹ

 

Văn hoá học

 Anh C

 

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

Nguyễn Thanh Xuân

Nam

1975

 

 Thạc sỹ

 

Thư viện - Thư mục

 Anh C

 

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

Trần Thục Quyên

NỮ

1974

 

 Thạc sỹ

Trưởng BM

Luật

 Anh C

 

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

Vũ Huy Sơn

Nam

1978

 

 Thạc sỹ

 

Văn hóa học

 Anh C

 

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

Phan Nhật Anh

NỮ

1990

 

 Thạc sỹ

 

 Văn hóa học

 Anh C

 

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

Hoàng Hòa Bình

NỮ

1991

 

 Thạc sỹ

 

Văn hóa học

 Anh C

 

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

Đặng Thị Hương Liên

NỮ

1989

 

 Thạc sỹ

 

Văn học

 

 

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

Nguyễn Thị Phi Nga

NỮ

1977

 

 Thạc sỹ

 

Ngữ văn

 Anh C

 

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

Mai Anh Tuấn

Nam

1983

 

 Thạc sỹ

 

Văn học VN

 Anh C

 

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

Ngô Văn Phong

Nam

1978

 

 Thạc sỹ

 

Báo chí

 Anh C

 

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

Nguyễn Hải Anh

Nữ

1976

 

 Thạc sỹ

Thạc sỹ

Báo chí

 Anh C

 

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

Hoàng Minh Hạnh

Nữ

1990

 

 Thạc sỹ

Thạc sỹ

Báo chí

 Anh B1

 

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

Nguyễn Thành Nam

Nam

1985

 

Thạc sỹ

Phó trưởng khoa

Văn hóa học

 Anh C

 

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

Lê Thị Kim Loan

NỮ

1970

 

 Thạc sỹ

Thạc sỹ

Văn hóa học

 

 

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

Nguyễn Thị Thanh Mai

NỮ

1983

 

 Thạc sỹ

Thạc sỹ

Văn hóa dân gian

 Anh C

 

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

Trương Thúy Mai

NỮ

1984

 

 Thạc sỹ

Thạc sỹ

Văn hóa học

 Anh C

 

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

Cao Thảo Hương

Nữ

1990

 

 Thạc sỹ

 

Việt nam học

 Anh B1

 

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

Dương Thị Thu Hà

NỮ

1962

 

Thạc sỹ

Phó Trưởng khoa

Ngôn ngữ học ứng dụng

 AnhThạc sỹ

 

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

Nguyễn thị Quỳnh Hoa

NỮ

1972

 

 Thạc sỹ

Trưởng BM

Ngôn ngữ ứng dụng

 Anh Thạc sỹ

 

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

Nguyễn Thanh Tâm

NỮ

1981

 

 Thạc sỹ

 

Tiếng Anh

 Anh Thạc sỹ

 

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

Mai Lan Anh

NỮ

1979

 

 Thạc sỹ

 

Ngôn ngữ Anh

 Anh Thạc sỹ

 

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

Đoàn Tiến Lực

Nam

1979

 

 Thạc sỹ

 

Lý luận ngôn ngữ

 Anh C

 

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

Nghiêm Thị Thanh Nhã

NỮ

1977

 

Thạc sỹ

 

Quản lý văn hoá

 Anh CN

 

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

Phạm Thị Thanh Hà

NỮ

1983

 

 Thạc sỹ

 

Văn hóa học

 Anh B

 

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

Đặng Trần Hiếu

Nam

1981

 

 Thạc sỹ

 

Nghệ thuật sân khấu

 Anh C

 

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

Nguyễn Khánh Ngọc

NỮ

1979

 

 Thạc sỹ

Trưởng BM

Văn hoá học

 Anh C

 

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

Nguyễn Thị Cẩm Vân

NỮ

1983

 

 Thạc sỹ

 

Văn hóa học

 Anh C

 

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

Lê Quỳnh Trang

NỮ

1987

 

 Thạc sỹ

 

Huấn luyện múa

 Anh C

 

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

Phạm Ngọc Khuê

NỮ

1983

 

 Thạc sỹ

 

Thanh nhạc

 Anh C

 

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

Nguyễn Thị Thanh Bình

NỮ

1986

 

 Thạc sỹ

 

Văn hóa học

 Anh C

 

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

Uông Thị Mai Hương

NỮ

1975

 

 Thạc sỹ

 

 Mỹ thuật tạo hình

 Anh B1

 

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

Nguyễn Thị Lợi

NỮ

1989

 

 Thạc sỹ

 

Văn hóa học

 Anh C

 

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

Phạm Thị Lan Thắm

NỮ

1978

 

 Thạc sỹ

 

Thanh nhạc

 

 

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

Trần Thị Thu Nhung

NỮ

1979

 

 Thạc sỹ

 

Văn hóa học

 Anh B

 

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

Ngô Ánh Hồng

NỮ

1976

 

 Thạc sỹ

 

Văn hóa học

 Anh C

 

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

Lương Thị Hoà

NỮ

1988

 

 Thạc sỹ

 

Luật

 Anh C

 

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

Vũ Thị Hồng Tứ

Nữ

1986

 

 Thạc sỹ

 

VHH

 

 

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

Nguyễn Mạnh Cương

Nam

1964

 

 Thạc sỹ

 

Triết học

 

 

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

Đặng Hà Chi

NỮ

1984

 

 Thạc sỹ

 

Triết học

 Anh B

 

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

Trần Thị Phương Thảo

NỮ

1983

 

 Thạc sỹ

 

Tâm lý học

 Anh C

 

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

Lê Thị Minh Trâm

NỮ

1971

 

 Thạc sỹ

 

Luật

 Anh B

 

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

Nguyễn Thị Ánh Tuyết

NỮ

1973

 

 Thạc sỹ

Trưởng BM

Kinh tế chính trị

 Anh C

 

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

Trần thị Thanh Giang

NỮ

1979

 

 Thạc sỹ

 

Lịch sử

 Anh CN

 

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

Vũ Thị Thanh Hoài

NỮ

1978

 

 Thạc sỹ

 

Ngữ văn

 Anh C

 

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

Đặng Thị Minh Phương

NỮ

1978

 

 Thạc sỹ

 

Triết học

 Anh C

 

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

Lê Thị Cẩm Bình

NỮ

1973

 

 Thạc sỹ

 

Công nghệ thông tin

 Anh C

 

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

Nguyễn Long Vân

Nam

1957

 

 Thạc sỹ

 

Giáo dục học

 Nga B

 

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

Lý Thị Mỹ Dung

NỮ

1976

 

 Thạc sỹ

 

Kỹ thuật

 Anh C

 

 

Phan Hoàng Lan

NỮ

1971

 

 Thạc sỹ

 

Khoa học giáo dục

 Anh A

 

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

Phạm Việt Hà

NỮ

1973

 

 Thạc sỹ

 

Giáo dục học

Nga A

 

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

Tôn Thanh Hải

Nam

1971

 

 Thạc sỹ

Trưởng BM

Giáo dục học

Nga B

 

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

Phạm Thế Hoàng

Nam

1979

 

 Thạc sỹ

 

Giáo dục thể chất

Anh A

 

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

Đinh Thị Hằng

NỮ

1978

 

 Thạc sỹ

 

Giáo dục thể chất

Anh B

 

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

Nguyễn Ngọc Quý

Nam

1986

 

 Thạc sỹ

 

Giáo dục thể chất

Anh B

 

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

Đinh Đắc Thi

Nam

1988

 

 Thạc sỹ

 

Giáo dục thể chất

Anh C

 

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

Hoàng Thị Thu Huyền

NỮ

1984

 

 Thạc sỹ

 

Lịch sử

Anh B

 

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

Đặng Thị Toan

NỮ

1962

 

Thạc sỹ

Phó Trưởng phòng

Thông tin - TV

 

 

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

Nông Anh Nga

NỮ

1977

 

Thạc sỹ

Phó trưởng phòng

Văn hóa học

 Anh C

 

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

Phùng Quốc Hiếu

Nam

1976

 

Thạc sỹ

Trưởng phòng

Văn hóa học

 Anh C

 

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

Nguyễn Thị Phương Lan

Nữ

1964

 

TS

NCVC

Sử học

Nga B

 

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

Nguyễn Thị Bảy

Nữ

1963

 

TS

NCVC

VHH

 

 

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

Vũ Thị Minh Phượng

Nữ

1978

 

Thạc sỹ

NCV

VHH

Anh A

 

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

Nguyễn Anh Tuấn

Nam

1975

 

Thạc sỹ

NCV

XHH

Anh C

 

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

Vũ Minh Đức

Nam

1975

 

Thạc sỹ

NCV

XHH

Anh C

 

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

Nguyễn Anh Tuấn

Nam

1971

 

Đại học

NCV

Dân tộc học

Anh C

 

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

NguyễnThành Nam

Nam

1977

 

Thạc sỹ

NCV

Dân tộc học

Anh C

 

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

NguyễnThị Loan Anh

Nữ

1985

 

Thạc sỹ

NCV

XHH

Anh C

 

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

Vũ Văn Đạt

Nam

1989

 

Đại học

NCV

Triết học

Anh C

 

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

Nguyễn Tuấn Anh

Nam

 

 

TS

Nghiên cứu viên chính

 

B2

 

Viện VHNT QG Việt Nam

Nguyễn Chí Bền

Nam

 

GS

TS

Nghiên cứu viên cao cấp

 

B2

 

Viện VHNT QG Việt Nam

Nguyễn Trung Bình

Nam

 

 

Cử nhân

Nghiên cứu viên

 

 

 

Viện VHNT QG Việt Nam

Nguyễn Thị Kim Chi

Nữ

 

 

Cử nhân

Nghiên cứu viên

 

 

 

Viện VHNT QG Việt Nam

Dương Hồng Đức

Nam

 

 

Cử nhân

Nghiên cứu viên

 

 

 

Viện VHNT QG Việt Nam

Nguyễn Minh Đức

Nam

 

 

Cử nhân

Nghiên cứu viên

 

 

 

Viện VHNT QG Việt Nam

Phạm Thị Dung

Nam

 

 

Cử nhân

Nghiên cứu viên

 

 

 

Viện VHNT QG Việt Nam

Phan Mạnh Dương

Nữ

 

 

Thạc sỹ

Nghiên cứu viên

 

B1

 

Viện VHNT QG Việt Nam

Nguyễn Thị Thu Hà

Nữ

 

 

TS

Nghiên cứu viên

 

B2

 

Viện VHNT QG Việt Nam

Từ Thị Thu Hằng

Nữ

 

 

Thạc sỹ

Nghiên cứu viên

 

B1

 

Viện VHNT QG Việt Nam

Nguyễn Thị Hạnh

Nữ

 

 

Thạc sỹ

Nghiên cứu viên

 

B1

 

Viện VHNT QG Việt Nam

Nguyễn Thị Hảo

Nữ

 

 

Thạc sỹ

Nghiên cứu viên

 

B1

 

Viện VHNT QG Việt Nam

Bùi Trọng Hiền

Nam

 

 

Cử nhân

Nghiên cứu viên

 

 

 

Viện VHNT QG Việt Nam

Nguyễn Thị Hiền

Nữ

 

PGS

TS

Nghiên cứu viên chính

 

Bằng Đại học Ngoại ngữ

 

Viện VHNT QG Việt Nam

Nguyễn Thị Hiền

Nữ

 

 

Thạc sỹ

Nghiên cứu viên

 

B1

 

Viện VHNT QG Việt Nam

Trần Thị Hiên

Nữ

 

 

Thạc sỹ

Nghiên cứu viên

 

B1

 

Viện VHNT QG Việt Nam

Nguyễn Thị Thanh Hoa

Nữ

 

 

TS

Nghiên cứu viên

 

B2

 

Viện VHNT QG Việt Nam

Bùi Quang Hùng

Nam

 

 

TS

Nghiên cứu viên

 

B2

 

Viện VHNT QG Việt Nam

Đoàn Thị Mỹ Hương

Nữ

 

PGS

TS

Nghiên cứu viên chính

 

B2

 

Viện VHNT QG Việt Nam

Mai Thị Thùy Hương

Nữ

 

 

TS

Nghiên cứu viên

 

B2

 

Viện VHNT QG Việt Nam

Nguyễn Thị Lan Hương

Nữ

 

 

TS

Nghiên cứu viên

 

B2

 

Viện VHNT QG Việt Nam

Nguyễn Thị Thu Hường

Nữ

 

 

TS

Nghiên cứu viên chính

 

Bằng Đại học Ngoại ngữ

 

Viện VHNT QG Việt Nam

Bùi Lưu Phi Khanh

Nam

 

 

Thạc sỹ

Nghiên cứu viên

 

B1

 

Viện VHNT QG Việt Nam

Võ Thị Hoàng Lan

Nữ

 

 

TS

Nghiên cứu viên chính

 

B2

 

Viện VHNT QG Việt Nam

Từ Thị Loan

Nữ

 

PGS

TS

Nghiên cứu viên

 

B2

 

Viện VHNT QG Việt Nam

Vũ Hoa Ngọc

Nữ

 

 

Thạc sỹ

Nghiên cứu viên

 

B1

 

Viện VHNT QG Việt Nam

Nguyễn Thị Hồng Nhung

Nữ

 

 

TS

Nghiên cứu viên

 

B2

 

Viện VHNT QG Việt Nam

Phạm Lan Oanh

Nữ

 

PGS

TS

Nghiên cứu viên chính

 

B2

 

Viện VHNT QG Việt Nam

Lê Thị Hoài Phương

Nữ

 

GS

TS

Nghiên cứu viên chính

 

B2

 

Viện VHNT QG Việt Nam

Nguyễn Thị Phượng

Nữ

 

 

Thạc sỹ

Nghiên cứu viên chính

 

B2

 

Viện VHNT QG Việt Nam

Nguyễn Thị Thu Phương

Nữ

 

 

TS

Nghiên cứu viên chính

 

B2

 

Viện VHNT QG Việt Nam

Lương Hồng Quang

Nam

 

PGS

TS

Nghiên cứu viên chính

 

B2

 

Viện VHNT QG Việt Nam

Vũ Tú Quyên

Nữ

 

 

TS

Nghiên cứu viên

 

B2

 

Viện VHNT QG Việt Nam

Bùi Hoài Sơn

Nam

 

PGS

TS

Nghiên cứu viên chính

 

B2

 

Viện VHNT QG Việt Nam

Vũ Anh Tú

Nữ

 

 

TS

Nghiên cứu viên

 

B2

 

Viện VHNT QG Việt Nam

Bùi Quang Thắng

Nam

 

PGS

TS

Nghiên cứu viên chính

 

B2

 

Viện VHNT QG Việt Nam

Bùi Quang Thanh

Nam

 

PGS

TS

Nghiên cứu viên chính

 

B2

 

Viện VHNT QG Việt Nam

Phạm Nam Thanh

Nam

 

 

Cử nhân

Nghiên cứu viên

 

B2

 

Viện VHNT QG Việt Nam

Đặng Thị Kim Thoa

Nữ

 

 

Thạc sỹ

Nghiên cứu viên chính

 

B1

 

Viện VHNT QG Việt Nam

Đỗ Thị Thanh Thủy

Nữ

 

 

TS

Nghiên cứu viên

 

B2

 

Viện VHNT QG Việt Nam

Trần Thị Thủy

Nữ

 

 

TS

Nghiên cứu viên

 

B2

 

Viện VHNT QG Việt Nam

Nguyễn Thị Thu Trang

Nữ

 

 

Thạc sỹ

Nghiên cứu viên

 

B2

 

Viện VHNT QG Việt Nam

Vũ Diệu Trung

Nữ

 

 

TS

Nghiên cứu viên

 

B2

 

Viện VHNT QG Việt Nam

Cao Trung Vinh

Nam

 

 

Thạc sỹ

Nghiên cứu viên

 

B1

 

Viện VHNT QG Việt Nam

Nguyễn Phước Bảo Đàn

Nam

 

 

Thạc sỹ

Nghiên cứu viên

 

B1

 

Viện VHNT QG Việt Nam

Trần Đình Hằng

Nam

 

 

TS

Nghiên cứu viên

 

B2

 

Viện VHNT QG Việt Nam

Nguyễn Thị Tâm Hạnh

Nữ

 

 

TS

Nghiên cứu viên

 

B2

 

Viện VHNT QG Việt Nam

Hoàng Thị Ái Hoa

Nữ

 

 

Thạc sỹ

Nghiên cứu viên

 

B1

 

Viện VHNT QG Việt Nam

Lê Đình Hùng

Nam

 

 

Cử nhân

Nghiên cứu viên

 

 

 

Viện VHNT QG Việt Nam

Lê Thọ Quốc

Nam

 

 

Cử nhân

Nghiên cứu viên

 

 

 

Viện VHNT QG Việt Nam

Trần Đức Sáng

Nam

 

 

Cử nhân

Nghiên cứu viên

 

 

 

Viện VHNT QG Việt Nam

Lê Anh Tuấn

Nam

 

 

Thạc sỹ

Nghiên cứu viên

 

B1

 

Viện VHNT QG Việt Nam

Huyền Tôn Nữ Khánh Trang

Nữ

 

 

Thạc sỹ

Nghiên cứu viên

 

B1

 

Viện VHNT QG Việt Nam

Đinh Văn Hạnh

Nam

 

 

TS

Nghiên cứu viên

 

B2

 

Viện VHNT QG Việt Nam

Bùi Thị Hoa

Nữ

 

 

Thạc sỹ

Nghiên cứu viên

 

B1

 

Viện VHNT QG Việt Nam

Trần Đức Hùng

Nam

 

 

Thạc sỹ

Nghiên cứu viên chính

 

B1

 

Viện VHNT QG Việt Nam

Đạo Thanh Quyến

Nữ

 

 

Cử nhân

Nghiên cứu viên

 

 

 

Viện VHNT QG Việt Nam

Hồ Thị Diệu Thúy

Nữ

 

 

Cử nhân

Nghiên cứu viên

 

 

 

Viện VHNT QG Việt Nam

Trần Thành Trung

Nam

 

 

Cử nhân

Nghiên cứu viên

 

 

 

Viện VHNT QG Việt Nam

Vũ Minh Quang

Nam

 

 

Cử nhân

Kỹ thuật viên

 

 

 

Viện VHNT QG Việt Nam

Đỗ Xuân Tâm

Nam

 

 

Cử nhân

Kỹ sư

 

 

 

Viện VHNT QG Việt Nam

Bùi Thị Thanh Mai

Nữ

1968

PGS

TS

Phó Giám đốc Bảo tàng

Lý luận và lịch sử mỹ thuật

Anh C

- 01 công trình cấp Bộ

Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam

- 04 công trình cấp cơ sở

- 26 Bài báo khoa học

- 08 kỷ yếu, bản tin khoa học

- 01 kỷ yếu, bản tin khoa học (quốc tế)

Nguyễn Anh Minh

Nam

1972

 

NCS (2014-2017)

Giám đốc Bảo tàng

Văn hóa học

Anh B1

- 01 Bài đăng trên tạp chí Văn hóa Nghệ thuật

Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam

Th.s -2004

Trần Thị Hương

Nữ

1967

 

Thạc sĩ

Phó Giám đóc

- Bảo tàng học

Anh C

- 03. Bài viết tham gia Hội thảo

Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam

Trưởng phòng

 

 

 

- Văn hóa học

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Doãn Minh

Nam

1977

 

TS

 

Văn hóa học, Lịch sử, Bảo tàng,  Mỹ thuật

Anh B2

- 01 công trình khoa học cấp cơ sở (thành viên)

Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam

- 07 bài tạp chí khoa học

- 01 Luận án Tiến sỹ Văn hóa học, chuyên ngành văn hóa Dân gian 2016

- 01 bài kỷ yếu 50 năm Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam

Lê Quốc Huy

Nam

1968

 

Th.s

Phó Trưởng phòng

Họa sĩ

Anh B1

- 01 bài Hội thảo chuyên ngành mỹ thuật.

Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam

- 01 bài viết Kỷ yếu 45 năm Bảo tàng MTVN

Nguyễn Thị Thu Hương

Nữ

 

 

Th.s

Phó phòng

 

 

- 01 bài viết tạp chí nước ngoài

Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam

- 01 bài viết chung trên

tạp chí nước ngoài

- 01 bài kỷ yếu bảo tàng Mỹ thuật

- 01 bài thông báo khoa học

Nguyễn Đức Kiên

Nam

1980

 

Thạc sĩ

Phó trưởng phòng

- Bảo tàng học

Cử nhân tiếng Anh (hệ tại chức)

- 01 bài đăng trên Kỷ yếu Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam 2011.

Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam

- Văn hóa học

- 01 bài Thông báo khoa học. 2012

 

- 02 bài đăng trên Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật 2012/2016

 

- 01 Luận văn Cao học 2013

 

 

Trình Thanh Ngọc

Nữ

1988

 

Thạc sĩ

 

Lịch sử

Anh B1 Khung Châu Âu

- Luận văn tốt nghiệp Cao học 2012.

Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam

Trần Ngọc Hưng

Nam

1983

 

Thạc sĩ

 

Mỹ thuật

Anh B1

- 01 Luận văn tốt nghiệp Cao học năm 2013

Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam

Vũ Thị Hằng

Nữ

1984

 

Thạc sỹ

 

Lý luận và lịch sử mỹ thuật

Anh B1

- 01 Luận văn tốt nghiệp cao học  năm 2016

Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam

- 11 bài tạp chí

- 1 bài thông báo

Lê Hồng Vệ

Nam

1972

 

Học viên cao học

 

Điêu khắc, Văn hóa học

Anh B1

- 01 bài kỷ yếu 2012

Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam

- 01 bài Tạp chí Hán Nôm 2014

- 01 Sách chuyên khảo, Sở khcn Quảng Bình 2016, 2017. Thành viên

- 01 bài Hội thảo Quốc tế. 2016. Đồng tác giả

Nguyễn Thị Bích Ngọc

Nữ

 

 

Học viên cao học

 

Văn hóa học, Bảo tồn bảo tàng

Anh B1

- 01 bài trên tạp chí thế giới di sản.                                        - 01 bài kỷ yếu hội thảo Markettinh Bảo tàng và Di Tích.                                         - 01 bài hội thảo thực trạng và  giải pháp nâng cao chất lượng nghệ thuật truyện tranh Việt Nam

Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam

Vương Lê Mỹ Học

Nữ

01-05-1972

 

Học viên Cao học

 

Mỹ thuật

Anh B

 

Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam

Đỗ Trọng Hiếu

Nam

1980

 

Học viên cao học

 

Kỹ sư hóa, Họa sỹ, chuyên môn về tu sửa, phục chế các tác phẩm mỹ thuật

Anh B1

 

Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam

Nguyễn Văn Nghi

Nam

1975

 

Học viên Cao học

 

Lịch sử, mỹ thuật

Anh B1

- 01 công trình khoa học cấp cơ sở (thành viên)

Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam

- 02 bài tạp chí

- 02 bài Kỷ yếu

Vũ Thế Kim

Nam

1959

 

Cử nhân Mỹ thuật

Phó trưởng phòng

Điêu khắc

Anh B

 

Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam

Trần Thị An Trang

Nữ

1972

 

- Cử nhân

Phó trưởng phòng

- Bảo tàng học

Anh B

- 01 Bài viết đăng trên Tạp chí, Thông báo khoa học

Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam

- Mỹ thuật

 

Nguyễn Hồng Thủy

Nữ

1966

 

Cử nhân

 

Họa sĩ

Anh C

 

Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam

Bùi Thị Nga

Nữ

1975

 

Cử nhân

 

Thư viện

Anh  B

 

Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam

Bùi Thị Xuân

Nữ

1977

 

Cử nhân

 

Văn hóa Du lịch

Anh C

Không

Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam

Phạm Thị Lâm

Nữ

1986

 

Cử nhân

 

Bảo tàng học

Anh C

 

Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam

Phan Thị Mai Hiên

Nữ

1988

 

Cử nhân

 

Quản lý văn hóa

Anh B

- 01 Khóa luận tốt nghiệp Đại học 2010

Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam

Hà Thị Lan Anh

Nữ

1991

 

Cử nhân

 

Bảo tàng học

Anh C

- 01 Khóa luận tốt nghiệp đại học 2013

Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam

Đức B1

 

 

Trần Dũng Tiến

Nam

1960

 

Cử nhân

Giám đốc Trung tâm

Mỹ thuật

Anh B

- 02 Bài viết đăng trên các tạp chí, thông báo khoa học

Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam

Phan Từ Long

Nam

1973

 

Cử nhân

P.Giám đốc Trung tâm

Mỹ thuật

Anh B

- 02 Bài viết đăng trên các tạp chí, thông báo khoa học

Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam

Lê Kim Anh

 

1970

 

Cử nhân

 

Hóa

Anh B

 

Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam

Nguyễn Mạnh Hải

Nam

1978

 

Cử nhân

 

Hóa

Cử nhân tiếng Anh (hệ tại chức)

 

Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam

Nguyễn Hồng Lam

Nam

1977

 

Cử nhân

 

Điêu khắc

Anh C

 

Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam

Trần Mạnh Hùng

Nam

1977

 

Cử nhân

 

Mỹ thuật

Anh B

 

Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam

Trần Thái Dương

Nam

1987

 

Cử nhân Mỹ thuật

 

Mỹ thuật

Anh B

 

Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam

Nguyễn Thế Hiển

Nam

1987

 

Cử nhân

 

Mỹ thuật

Anh B

 

Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam

Phạm Văn Tuân

Nam

1986

 

Cử nhân

 

Mỹ thuật

Anh B

 

Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam

Đàm Thận Tiệp

Nam

1962

 

Kỹ thuật viên

 

Điêu khắc

Anh B

 

Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam

Lê Hoàn

Nam

1988

 

Nghệ nhân

 

Mỹ thuật

Anh B

 

Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam

Nguyễn Khắc Quân

Nam

1962

 

Cử nhân

Trưởng phòng

Nghệ thuật, điêu khắc

Anh B

 

Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam

Hoàng Thu Nga

Nữ

1968

 

Cử nhân

 

Mỹ thuật

Anh B

 

Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam

Vũ Phương Chi

Nữ

1985

 

Đại học

 

Bảo tàng học

Anh B

 

Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam

Mai Hương

Nữ

1973

 

Cử nhân

 

Mỹ thuật

Anh B

 

Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam

Trần Thị Thúy

Nữ

1976

 

Đại học

 

Bảo tàng viên

Anh B

 

Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam

Vương Lê Mỹ Học

Nữ

1972

 

Đại học

 

Mỹ thuật

Anh B

 

Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam

Bùi Bích Châu

Nam

1986

 

Đại học

 

Mỹ thuật

Anh B

 

Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam

Cầm cẩm Thơ

Nữ

1977

 

Đại học

 

Văn hóa, bảo tàng

Tiếng anh sư phạm

 

Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam

Nguyễn Thanh Tú

Nữ

1980

 

Đại học

 

Mỹ thuật

Anh B

 

Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam

Vũ Hoài Phương

Nam

1963

 

Thạc sỹ

Hiệu trưởng

Kinh tế du lịch

Anh văn

 

Trường CĐ Du lịch Huế