Chi tiết đề tài

Thông tin chung

Tên đề tài (*) Đặc điểm phương pháp hiện thực XHCN trong mỹ thuật Việt Nam hiện đại.
Cơ quan chủ trì Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cơ quan thực hiện Viện Mỹ thuật
Loại đề tài Đề tài cấp Bộ
Lĩnh vực nghiên cứu Nghệ thuật
Chủ nhiệm(*) Bùi Văn Tiến
Ngày bắt đầu 01/2006
Ngày kết thúc 12/2007

Tổng quan

Tính cấp thiết

Mục tiêu

- Tổng hợp, phân tích các tác phẩm tranh, tượng tiêu biểu của phương pháp HT XHCN trong MTVN hiện đại. Nhận xét, đánh giá thành tựu và những vấn đề tồn tại của phương pháp sáng tác này.

- Ý nghĩa thực tiễn của phương pháp hiện thực XHCN trong việc hình thành con người mới XHCN. Đóng góp ý kiến khoa học trong việc định hướng thẩm mỹ.

- Phương pháp hiện thực XHCN trong MTVN giai đoạn 1945 - 1954. Thời kỳ sơ sử

- Phương pháp hiện thực XHCN trong MTVN giai đoạn 1954 - 1975. Thời kỳ hưng thịnh.

- Phương pháp hiện thực XHCN trong MTVN giai đoạn 1975 - 1990. Thời kỳ chuyển biến về bút pháp nghệ thuật.

Nội dung

PP nghiên cứu

Hiệu quả KTXH

ĐV sử dụng

File đính kèm

STT Tên đơn vị Người đại diện
STT Tên người tham gia
STT Nội dung phối hợp Kết quả dự kiến Thời gian bắt đầu - kết thúc
STT Tên sản phẩm Số lượng dự kiến Diễn giải

  BÌNH LUẬN BẠN ĐỌC(0)

  GỬI BÌNH LUẬN

Họ tên*
Email
Tiêu đề(*)
Nội dung*
Mã xác thực (*)   Thay đổi captcha