Chi tiết đề tài

Thông tin chung

Tên đề tài (*) Tượng cổ Việt Nam với truyền thống điêu khắc dân tộc
Cơ quan chủ trì Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cơ quan thực hiện Viện Mỹ thuật
Loại đề tài Đề tài cấp Bộ
Lĩnh vực nghiên cứu Nghệ thuật
Chủ nhiệm(*) Chu Quang Trứ
Ngày bắt đầu 01/1998
Ngày kết thúc 12/1999

Tổng quan

Tính cấp thiết

Mục tiêu

Nội dung

- Phần mở đầu gồm 3 chương giới thiệu tư liệu về tượng cổ VN trong 181 trang. Bám theo tiến trình lịch sử dân tộc, tác giả ngắt ra ba giai đoạn. Vơi các lát cắt là sự phát triển của lịch sử mỹ thuật bị sự can thiệp thô bạo mang tính cưỡng bức nhằm đồng hóa của bọn ngoại xâm phương Bắc.

- Chương IV tìm hiểu Môi trường tồn tại của tượng cổ VN: nắng gắt mưa sa, bão lũ và hoàn cảnh xã hội là ngoại xâm và nội chiến liên miên.

- Chương V bàn về Nghệ thuật tạo tượng, chúng tôi thấy nghệ nhân xưa có dựa theo sách nhưng cơ bản là truyền miệng với những quy định khái quát nhất.

- Chương VI bàn về Phân loại tượng cổ: theo chất liệu, theo đề tài, theo phong cách.

PP nghiên cứu

Hiệu quả KTXH

ĐV sử dụng

File đính kèm

STT Tên đơn vị Người đại diện
STT Tên người tham gia
STT Nội dung phối hợp Kết quả dự kiến Thời gian bắt đầu - kết thúc
STT Tên sản phẩm Số lượng dự kiến Diễn giải

  BÌNH LUẬN BẠN ĐỌC(0)

  GỬI BÌNH LUẬN

Họ tên*
Email
Tiêu đề(*)
Nội dung*
Mã xác thực (*)   Thay đổi captcha