Chi tiết đề tài

Thông tin chung

Tên đề tài (*) Nghiên cứu phát triển nguồn nhân lực trong hoạt động của hệ thống thư viện công cộng ở nước ta hiện nay
Cơ quan chủ trì Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cơ quan thực hiện Trường Đại học Văn hoá Hà Nội
Loại đề tài Đề tài cấp Bộ
Lĩnh vực nghiên cứu Thông tin, Thư viện
Chủ nhiệm(*) Trần Thị Minh Nguyệt
Ngày bắt đầu 03/2009
Ngày kết thúc 03/2011

Tổng quan

Tính cấp thiết

Mục tiêu

Thông qua việc nghiên cứu, đánh giá thực trạng chất lượng và hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực trong hoạt động của hệ thống thư viện công cộng Việt Nam, đề tài sẽ đề xuất những giải pháp phát triển, nâng cao chất lượng và sử dụng có hiệu quả đội ngũ cán bộ của hệ thống này, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong giai đoạn hiện nay.

Nội dung

Nguồn nhân lực và vai trò của nguồn nhân lực trong hoạt động của hệ thống thư viện công cộng nước ta

Khảo sát thực trạng nguồn nhân lực trong hệ thống thư viện công cộng ở Việt Nam hiện nay

Các giải pháp phát huy nguồn nhân lực trong hệ thống thư viện công cộng Việt Nam đáng ứng yêu cầu giai đoạn mới.

PP nghiên cứu

Hiệu quả KTXH

ĐV sử dụng

  • Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
  • Bảo tàng Văn hoá các dân tộc Việt Nam

File đính kèm

STT Tên đơn vị Người đại diện
STT Tên người tham gia
1 TS. Lê Thị Thu Hà
2 ThS. Mông Thi Xoan
3 ThS. Ngô Thị Bích Khuyên
4 ThS. Nguyễn Thị Thanh Mai
5 ThS. Đoàn Tiến Lộc
STT Nội dung phối hợp Kết quả dự kiến Thời gian bắt đầu - kết thúc
STT Tên sản phẩm Số lượng dự kiến Diễn giải

  BÌNH LUẬN BẠN ĐỌC(0)

  GỬI BÌNH LUẬN

Họ tên*
Email
Tiêu đề(*)
Nội dung*
Mã xác thực (*)   Thay đổi captcha