Chi tiết đề tài

Thông tin chung

Tên đề tài (*) Thư viện Việt Nam với việc giáo dục nhân cách cho bạn đọc lứa tuổi thiếu nhi.
Cơ quan chủ trì Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cơ quan thực hiện Trường Đại học Văn hoá Hà Nội
Loại đề tài Đề tài cấp Bộ
Lĩnh vực nghiên cứu Thông tin, Thư viện
Chủ nhiệm(*) Trần Thị Minh Nguyệt
Ngày bắt đầu 01/2002
Ngày kết thúc 12/2003

Tổng quan

Tính cấp thiết

Mục tiêu

- Nghiên cứu đánh giá thực trạng và hiệu quả hoạt động hướng dẫn đọc cho thiếu nhi trong mạng lưới thư viện và phòng đọc sách thiếu nhi trong cả nước; trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng hướng dẫn đọc cho các em trong thư viện, phát huy tác dụng giáo dục của sách thiếu nhi.

Nội dung

- Thư viện và sách thiếu nhi với sự hình thành và phát triển nhân cách của bạn đọc lứa tuổi thiếu nhi.

- Nghiên cứu nhu cầu và hứng thú đọc của bạn đọc thiếu nhi VN.

- Thực trạng hoạt động của các thư viện phục vụ thiếu nhi ở VN và ảnh hưởng của nó tới sự phát triển nhân cách của bạn đọc lứa tuổi thiếu nhi.

- Các biện pháp nâng cao hiệu quả giáo dục của sách thiếu nhi trong thư viện VN.

PP nghiên cứu

Hiệu quả KTXH

ĐV sử dụng

  • Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
  • Vụ Thư viện
  • Trường Đại học Văn hoá Hà Nội

File đính kèm

  •  0001-W.pdf
STT Tên đơn vị Người đại diện
STT Tên người tham gia
STT Nội dung phối hợp Kết quả dự kiến Thời gian bắt đầu - kết thúc
STT Tên sản phẩm Số lượng dự kiến Diễn giải

  BÌNH LUẬN BẠN ĐỌC(0)

  GỬI BÌNH LUẬN

Họ tên*
Email
Tiêu đề(*)
Nội dung*
Mã xác thực (*)   Thay đổi captcha