Tin Khoa học Công nghệ và Môi trường

12:00 | 16/12/2018
Chiều ngày 17/12/2018, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ "Nghệ thuật sắp đặt - Bản sắc và xu thế phát triển"
12:00 | 13/12/2018
Sáng ngày 13/12/2018, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức họp Hội đồng nghiệm thu nhiệm vụ môi trường "Bảo vệ môi trường tại các di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia trên địa bàn tỉnh Bình Định (thực hiện thí điểm tại quần thể tháp Bánh Ít và tháp Bình Lâm) do Viện Bảo tồn di tích là cơ quan chủ trì thực hiện.
12:00 | 12/12/2018
Ngày 12/12/2018, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp Bộ "Nghiên cứu phát triển du lịch làng nghề vùng đồng bằng sông Cửu Long". Đề tài do TS. Trương Sỹ Vinh làm chủ nhiệm, đơn vị chủ trì nghiên cứu là Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch.
12:00 | 12/12/2018
Ngày 13/12/2018, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp Bộ "Thực trạng đào tạo đồ họa Việt Nam hiện nay - Kế thừa truyền thống và xu thế phát triển". Đề tài do PGS.TS. Nguyễn Nghĩa Phương làm chủ nhiệm, Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam là đơn vị chủ trì nghiên cứu.
12:00 | 16/09/2018
Sáng ngày 17/9/2018, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức họp Hội đồng đánh giá nhiệm vụ môi trường "Sản xuất và phổ biến phim phóng sự tài liệu tuyên truyền nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường du lịch"
12:00 | 14/09/2018
Ngày 14/9/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã ban hành quy chế phối hợp bảo vệ môi trường trong hoạt động văn hóa, lễ hội, thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh
12:00 | 23/08/2018
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 996/QĐ-TTg ngày 10/8/2018 phê duyệt Đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030″.
12:00 | 21/08/2018
Ngày 21/8/2018, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ "Ứng dụng mô hình truyền thông phòng chống Doping trong hoạt động thể thao ở Việt Nam"
12:00 | 07/08/2018
Ngày 07/8/2018, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ "Thực trạng và giải pháp về hủ tục, mê tín dị đoan trong lễ hội truyền thống Việt Nam hiện nay"
12:00 | 02/08/2018
Danh xưng là tên gọi của một quốc gia dân tộc hay của một con người cụ thể.
Trang 7/36 <12345678910...3536>