Tin Khoa học Công nghệ và Môi trường

12:00 | 30/10/2019
Sáng ngày 17/10/2019, Bộ Văn hóa thể thao và du lịch tổ chức nghiệm thu Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ “Văn hóa ứng xử trong hoạt động du lịch” do PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Phương, Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam làm chủ nhiệm.
12:00 | 07/10/2019
Trong khói thuốc có chứa những loại hóa chất vô cùng độc hại mà chính chúng ta không thể tưởng tượng ra như hóa chất sơn móng tay, hóa chất tẩy bồn cầu, thuốc diệt chuột, hóa chất ướp xác...
12:00 | 05/09/2019
Chiều ngày 05/9/2019 tại Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam, đã diễn ra buổi họp Hội đồng tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học cấp quốc gia "Hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị chuẩn mực con người Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế"
12:00 | 02/08/2019
Ngày 02/8/2019, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ "Giải pháp truyền thông trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch (qua khảo sát các hoạt động do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quản lý)"
12:00 | 25/07/2019
Một loạt bảo tàng trên địa bàn TP.HCM đang mang 'bộ mặt lặng lờ' do các dịch vụ bổ trợ như hàng lưu niệm, quầy giải khát... đã bị ngưng hoạt động.
12:00 | 15/07/2019
Chiều 20/6, tại TP. Đà Nẵng, Ban Kinh tế Trung ương phối hợp với Bộ KH&CN tổ chức hội nghị khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế biển vùng duyên hải Nam Trung Bộ.
12:00 | 08/07/2019
Chiều 20/6, tại TP. Đà Nẵng, Ban Kinh tế Trung ương phối hợp với Bộ KH&CN tổ chức hội nghị khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế biển vùng duyên hải Nam Trung Bộ.
12:00 | 26/04/2019
Ngày 25/4/2019, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức họp Hội đồng nghiệm thu đề tài KHCN cấp Bộ: "Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam trước tác động của phương tiện truyền thông mới".
12:00 | 26/04/2019
Ngày 25/4/2019, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có Công văn số 1600/BVHTTDL-KHCNMT về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường năm 2020.
12:00 | 18/04/2019
Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức chủ trì và cá nhân chủ nhiệm thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc Chương trình trọng điểm cấp quốc gia giai đoạn đến năm 2025 “Hỗ trợ nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ của công nghiệp 4.0”, mã số KC-4.0/19-25
Trang 5/36 <12345678910...3536>