Tin Khoa học Công nghệ và Môi trường

12:00 | 07/04/2014
Thực trạng và những vấn đề đặt ra từ việc bổ sung và sắp đặt hiện vật trong các di tích tôn giáo tín ngưỡng vùng Trung Bộ
12:00 | 06/04/2014
Các loại hiện vật và cách thức sắp đạt truyền thống trong các di tích tín ngưỡng dân gian
03:00 | 20/03/2014
Năng lực quản lý lễ hội của đội ngũ cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch các cấp - thực trạng và vấn đề đặt ra.
12:00 | 11/03/2014
Đặc điểm, yêu cầu của quản lý lễ hội dân gian truyền thống đối với việc hình thành năng lực của cán bộ quản lý lễ hội.
10:00 | 05/03/2014
Loại hình và đặc điểm lễ hội dân gian Việt Nam đối với vấn đề quản lý.
12:00 | 03/03/2014
Đào tạo diễn viên cho sân khấu chèo với đề tài hiện đại.
12:00 | 11/02/2014
Lục tự (Thanh – Sắc – Thục – Tinh – Khí – Thần) và sự tiếp nhận chèo hóa các kỹ năng nghề nghiệp của diễn viên sân khấu trên thế giới.
12:00 | 10/02/2014
Cơ sở lý luận và thực tiễn của công tác quản lý lễ hội và năng lực của cán bộ quản lý lễ hội
12:00 | 04/02/2014
Sự kết hợp hài hòa giữa kế thừa và biến đổi trong nghệ thuật biểu diễn chèo với đề tài hiện đại.
12:00 | 03/02/2014
Tiếp nhận và chèo hóa một số thủ pháp trong nghệ thuật biểu diễn kịch nói phương Tây, kịch hát Trung Quốc, thế hệ Xtanixlapki và BectoBrech.
Trang 36/37 <12...2728293031323334353637>