Tin Khoa học Công nghệ và Môi trường

10:00 | 05/03/2014
Loại hình và đặc điểm lễ hội dân gian Việt Nam đối với vấn đề quản lý.
12:00 | 03/03/2014
Đào tạo diễn viên cho sân khấu chèo với đề tài hiện đại.
12:00 | 11/02/2014
Lục tự (Thanh – Sắc – Thục – Tinh – Khí – Thần) và sự tiếp nhận chèo hóa các kỹ năng nghề nghiệp của diễn viên sân khấu trên thế giới.
12:00 | 10/02/2014
Cơ sở lý luận và thực tiễn của công tác quản lý lễ hội và năng lực của cán bộ quản lý lễ hội
12:00 | 04/02/2014
Sự kết hợp hài hòa giữa kế thừa và biến đổi trong nghệ thuật biểu diễn chèo với đề tài hiện đại.
12:00 | 03/02/2014
Tiếp nhận và chèo hóa một số thủ pháp trong nghệ thuật biểu diễn kịch nói phương Tây, kịch hát Trung Quốc, thế hệ Xtanixlapki và BectoBrech.
12:00 | 03/02/2014
Tiếp nhận và chèo hóa một số thủ pháp của các hình thức nghệ thuật (Tuồng, Kịch múa, điện ảnh ..)
12:00 | 07/01/2014
Kế thừa nguyên tắc và thủ pháp tự sự trong nghệ thuật chèo với đề tài hiện đại.
12:00 | 07/01/2014
Kế thừa nguyên tắc và thủ pháp ước lệ, cách điệu trong nghệ thuật chèo với đề tài hiện đại.
12:00 | 07/01/2014
Kế thừa nguyên tắc và thủ pháp mô hình hóa trong nghệ thuật chèo cổ với đề tài hiện đại.
Trang 35/36 <12...2627282930313233343536>