Danh mục giải thưởng

Giải thưởng nhà nước, giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học và công nghệ; Giải thưởng Chất lượng Quốc gia; các giải thưởng khác về khoa học và công nghệ (ví dụ: giải thưởng của bộ/ngành/địa phương, giải thưởng của cơ quan/tổ chức...)

Tên giải thưởng và tổ chức tặng thưởng

Quyết định tặng thưởng 

(Ghi số, ngày, tháng, năm và tên cơ quan ra quyết định)

Tên sản phẩm được tặng thưởng

Cá nhân/Tổ chức được tặng thưởng

Lĩnh vực 

Năm được tặng thưởng

Tóm tắt kết quả chính

Cơ quan, đơn vị nơi làm việc của cá nhân/tổ chức được giải thưởng

Bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên

Quyết định số 239, ngày 8/10/2010

Đề tài “ Nghiên cứu trang phục truyền thống các tộc người thuộc nhóm ngôn ngữ Nam Đảo, phục vụ trưng bày của Bảo tàng VHCDT Việt Nam

TS. Ma Ngọc Dung

Văn hóa

2010

 

Bảo tàng VH các dân tộc Việt Nam

Giải thưởng tài năng sáng tạo nữ của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam - Hội đồng quỹ hỗ trợ tài năng sáng tạo nữ tặng cho cá nhân đạt giải thưởng tài năng sáng tạo nữ

Quyết định chứng nhận khen thưởng số 01/QĐ-HĐQ, ngày 20/1/2011

Đề tài: Nghiên cứu nhận diện di sản văn hóa dân tộc Chứt ở Quảng Bình

TS. Nguyễn Thị Ngân

Văn hóa

2011

 

Bảo tàng VH các dân tộc Việt Nam

Giấy khen của Chủ tịch liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thái Nguyên

Quyết định số 05/QĐ –LHH, ngày 15/2/2011

Đề tài “ Nghiên cứu trang phục truyền thống các tộc người thuộc nhóm ngôn ngữ Nam Đảo, phục vụ trưng bày của Bảo tàng VHCDT Việt Nam

TS. Ma Ngọc Dung

Văn hóa

2011

 

Bảo tàng VH các dân tộc Việt Nam

Giải nhì A của Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam

Quyết định số 032/VNDG/2011, ngày 27/12/2011

Nghiên cứu trang phục truyền thống các tộc người thuộc nhóm ngôn ngữ Nam Đảo, phục vụ trưng bày của Bảo tàng VHCDT Việt Nam

TS. Ma Ngọc Dung

Văn hóa

2011

 

Bảo tàng VH các dân tộc Việt Nam

Giải ba B của Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam

Quyết định số 062/VNDG/2011, ngày 27/12/2011

Lượn thương trong lễ hôi Lồng Tồng ở Bản Tinh và Bản Nà, tỉnh Bắc Kan

Đồng tác giả

Văn hóa

2011

 

Bảo tàng VH các dân tộc Việt Nam

Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Thái Nguyên

Quyết định số 54/QĐ- BTV, ngày 1/10/2014

Sáng tạo kỹ thuật Hội LHPN tỉnh Thái Nguyên lần thứ VII

 

 

 

 

Bảo tàng VH các dân tộc Việt Nam

Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch

Quyết định số 1553/QĐ-BVHTTDL, ngày 13/5/2015

Nghiên cứu nhận diện di sản văn hóa, xây dựng các chương trình giáo dục tại Bảo tàng Văn hoá các dân tộc Việt Nam

TS. Nguyễn Thị Ngân

Văn hóa

2015

 

Bảo tàng VH các dân tộc Việt Nam

Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch

Quyết định số 1553/QĐ-BVHTTDL, ngày 13/5/2015

Nghiên cứu trang phục truyền thống các tộc người thuộc nhóm ngôn ngữ Nam Đảo, phục vụ trưng bày của Bảo tàng VHCDT Việt Nam

TS. Ma Ngọc Dung

Văn hóa

2015

 

Bảo tàng VH các dân tộc Việt Nam

Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch

Quyết định số 1553/QĐ-BVHTTDL, ngày 13/5/2015

Nghiên cứu văn hóa Bru –Vân Kiều phục vụ hoạt động Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt NamVHCDT Việt Nam

Ths. Vi Văn Biên

Văn hóa

2015

 

Bảo tàng VH các dân tộc Việt Nam

Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch

Quyết định số 1553/QĐ-BVHTTDL, ngày 13/5/2015

Nghiên cứu văn hoá dân tộc Mảng ở Việt Nam phục vụ công tác tư liệu hóa, bảo quản và trưng bày tại Bảo tàng Văn hoá các dân tộc Việt Nam

Ths. Nguyễn Thị Thúy

Văn hóa

2015

 

Bảo tàng VH các dân tộc Việt Nam

Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch

Quyết định số 1553/QĐ-BVHTTDL, ngày 13/5/2015

Nghiên cứu nhận diện di sản văn hóa dân tộc Chứt ở Quảng Bình

TS.Nguyễn Thị Ngân

Văn hóa

2015

 

Bảo tàng VH các dân tộc Việt Nam

Bằng khen của UBND tỉnh Thái Nguyên tại Hội thi “ Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Thái Nguyên” lần thứ VII

Quyết định số 30/QĐ-UBND ngày 05/01/2015 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên

Đề tài ‘ Nghiên cứu văn hóa Rơ Măm, phục vụ công tác tư liệu, bảo quản và trưng bày tại Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam

TS. Nguyễn Thị Ngân

Ths. Tô Thị Thu Trang

Văn hóa

2015

 

Bảo tàng VH các dân tộc Việt Nam

Giải Ba A của Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam

Quyết định số 47/VNDG/2016, ngày 12/12/2016

Văn hóa dân gian dân tộc Ơ Đu ở Việt Nam

TS. Nguyễn Thị Ngân

Th.s Lê Thị Mai Oanh

Văn hóa

2016

 

Bảo tàng VH các dân tộc Việt Nam

Giải Ba A của Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam

Quyết định số 50/VNDG/2016, ngày 12/12/2016

Văn hóa dân gian dân tộc Chứt tỉnh Quảng Bình

TS. Nguyễn Thị Ngân

Ths. Nguyễn Thị Thúy

Th.s Lê Thị Mai Oanh

Văn hóa

2016

 

Bảo tàng VH các dân tộc Việt Nam

Đã có nhiều đóng góp trong việc sưu tầm, nghiên cứu văn hóa, văn nghệ dân gian trong 5 năm (2006 – 2011)

Bằng khen của Hội văn nghệ dân gian Việt Nam

ngày 04 tháng 07 năm 2011

Đã có nhiều đóng góp trong việc sưu tầm, nghiên cứu văn hóa, văn nghệ dân gian trong 5 năm (2006 – 2011)

 

Dương Bích Hà

Văn hóa

2011

 

Học viện Âm nhạc Huế

Giải A cho ca khúc Đêm ở Huế nghe đàn Balalaica trong Liên hoan “Đơn ca hè” của thành phố Huế tổ chức.

Ban tổ chức “Hội thi Đơn ca và nhóm ca thành phố Huế”

ngày 02 tháng 09 năm 2011

Giải A cho ca khúc Đêm ở Huế nghe đàn Balalaica trong Liên hoan “Đơn ca hè” của thành phố Huế tổ chức.

Dương Bích Hà

Văn hóa

2011

 

Học viện Âm nhạc Huế

3. Chứng nhận ca khúc Vang mãi hồn thiêng của Ban chấp hành Tỉnh đoàn Thừa Thiên Huế tặng về việc tham gia cuộc vận động sáng tác ca khúc “Bay lên thế hệ trẻ Việt Nam”.

Ban chấp hành Tỉnh đoàn Thừa Thiên Huế

ngày 31 tháng 12 năm 2011

3. Chứng nhận ca khúc Vang mãi hồn thiêng của Ban chấp hành Tỉnh đoàn Thừa Thiên Huế tặng về việc tham gia cuộc vận động sáng tác ca khúc “Bay lên thế hệ trẻ Việt Nam”.

 

Dương Bích Hà

Văn hóa

2011

 

Học viện Âm nhạc Huế

 Giải Nhì cho ca khúc Giữ màu xanh cuộc đời, trong cuộc thi sáng tác ca khúc “Môi trường”, hưởng ứng ngày môi trường thế giới.

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế

ngày 01 tháng 06 năm 2013

 Giải Nhì cho ca khúc Giữ màu xanh cuộc đời, trong cuộc thi sáng tác ca khúc “Môi trường”, hưởng ứng ngày môi trường thế giới.

 

Dương Bích Hà

 

2013

 

Học viện Âm nhạc Huế

Giải A cho ca khúc Giữ màu xanh cuộc đời trong “Liên hoan âm nhạc khu vực Bắc miền Trung” tại Hà Tĩnh.

Hội nhạc sỹ Việt Nam tặng

 

 Giải A cho ca khúc Giữ màu xanh cuộc đời trong “Liên hoan âm nhạc khu vực Bắc miền Trung” tại Hà Tĩnh.

 

Dương Bích Hà

 

2013

 

Học viện Âm nhạc Huế

Giải B cho hợp xướng Ba dòng sông, giải thưởng “Văn học nghệ thuật Cố đô lần thứ V” (5 năm một lần).

UBND Tỉnh Thừa Thiên Huế tặng,

 

ngày 23 tháng 11 năm 2013

Giải B cho hợp xướng Ba dòng sông, giải thưởng “Văn học nghệ thuật Cố đô lần thứ V” (5 năm một lần).

 

Dương Bích Hà

 

2013

 

Học viện Âm nhạc Huế

Ca khúc Mùa xuân trên môi em. Hưởng ứng cuộc thi sáng tác ca khúc chủ đề “Nhớ về Điện Biên” dành cho Sinh viên, học sinh của Học viện âm nhạc Huế..

Giám đốc Học viên Âm nhạc Huế

 

năm 2014.

Ca khúc Mùa xuân trên môi em. Hưởng ứng cuộc thi sáng tác ca khúc chủ đề “Nhớ về Điện Biên” dành cho Sinh viên, học sinh của Học viện âm nhạc Huế..

 

Dương Bích Hà

Văn hóa

2014

 

Học viện Âm nhạc Huế

Giải C cho Hợp xướng Hồ Chí Minh – Hồn thơ Việt Nam! Giải thưởng “Cuộc vận động sáng tác VHNT hướng đến kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/04/1975 – 30/04/2015 và 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19/05/1890 – 19/05/2015”.

Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh

ngày 14 tháng 07 năm 2015

Giải C cho Hợp xướng Hồ Chí Minh – Hồn thơ Việt Nam! Giải thưởng “Cuộc vận động sáng tác VHNT hướng đến kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/04/1975 – 30/04/2015 và 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19/05/1890 – 19/05/2015”.

 

Dương Bích Hà

Văn hóa

2015

 

Học viện Âm nhạc Huế

Giải Nhì (không có giải Nhất) cho ca khúc Lời ru đất nước, giải thưởng cuộc vận động sáng tác ca khúc “Kỷ niệm 40 năm ngày thành phố Sài Gòn – Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ chí Minh (02/07/1976 – 02/07/2016)”.

Ban tổ chức cuộc thi, thành phố Hồ Chí Minh tặng

ngày 22 tháng 06 năm 2016.

 

Giải Nhì (không có giải Nhất) cho ca khúc Lời ru đất nước, giải thưởng cuộc vận động sáng tác ca khúc “Kỷ niệm 40 năm ngày thành phố Sài Gòn – Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ chí Minh (02/07/1976 – 02/07/2016)”.

 

Dương Bích Hà

Văn hóa

2016

 

Học viện Âm nhạc Huế

 Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch” do Bộ trưởng tặng về việc “Đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp phát triển Văn hóa, Thể thao và Du lịch”.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

ngày 10 tháng 11 năm 2010

 Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch” do Bộ trưởng tặng về việc “Đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp phát triển Văn hóa, Thể thao và Du lịch”.

 

Dương Bích Hà

Văn hóa

2010

 

Học viện Âm nhạc Huế

Bằng khen của Bộ trưởng Bộ VHTTDL cho các cơ quan đơn vị có thành tích trong hoat động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ giai đoạn 2011-2015

 

 

Vụ Thư viện

Khoa học và Công nghệ

2016

Có thành tích trong hoat động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ giai đoạn 2011-2015

Vụ Thư Viện

Giải thưởng Nhà nước về Văn học, Nghệ thuật

Quyết định số 43/QĐ-CTN ngày 05/01/2017

Công trình: Khu Thái học, di tích Văn Miếu, Quốc Tử Giám, Hà Nội;

Công trình: Tu bổ, tôn tạo Đình Chu Quyến, Ba vì, Hà Nội;

Lê Thành Vinh

Văn học, Nghệ thuật

2017

 

Viện Bảo tồn Di tích

Giải thưởng của Hội KTS quốc tế UIA về Bảo tồn di sản kiến trúc

 

Bảo tồn di sản kiến trúc gỗ Đình Chu Quyến

Lê Thành Vinh

Kiến trúc

2010

 

Viện Bảo tồn Di tích

Giải thưởng kiến trúc Quốc gia (Bộ Văn hóa Thông tin - Bộ Xây dựng - Hội kiến trúc sư Việt Nam) năm 2005.

 

Công trình đền thờ Âu Cơ - khu Di tích lịch sử Đền Hùng công trình đền thờ Âu Cơ - khu di tích lịch sử Đền Hùng

Hoàng Đạo Cương

Kiến trúc

2005

 

Viện Bảo tồn Di tích

Bằng Sáng tạo kiến trúc (Hội kiến trúc sư VN) Giải Nhất cuộc thi sáng tác biểu tượng triển lãm Kiến trúc Hà Nội từ truyền thống đến hiện đại 2001

 

Giải Nhất cuộc thi sáng tác biểu tượng triển lãm Kiến trúc Hà Nội từ truyền thống đến hiện đại 2001

Hoàng Đạo Cương

Kiến trúc

2001

 

Viện Bảo tồn Di tích

Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật – Đợt 2

180/2007/QĐ-CTN ngày 08 tháng 02 năm 2007 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Lời nguyền của dòng sông

- Mẹ chồng tôi

- Ba lẻ một

- Không còn gì để nói

Nguyễn Khải Hưng

Phát thanh truyền hình

2007

 

Đại học SKĐA Hà Nội

Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật – Đợt 3

535/QĐ-CTN ngày 27 tháng 4 năm 2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Đất và người

- Ma làng

Nguyễn Hữu Phần

Điện ảnh

2012

 

Đại học SKĐA Hà Nội

Giải Phim hay nhất của Hiệp hội phê bình tại Tuần lễ phê bình phim, LHP quốc tế Venice, Ý

 

Đập cánh giữa không trung

Nguyễn Hoàng Điệp, Hoàng Thị Thu Thủy

Điện ảnh

2014

 

Đại học SKĐA Hà Nội

Giải đặc biệt của Hội đồng nghệ thuật dành cho phim truyện dài tại LHP 3 lục địa, Pháp

 

Đập cánh giữa không trung

Nguyễn Hoàng Điệp, Hoàng Thị Thu Thủy

Điện ảnh

2014

 

Đại học SKĐA Hà Nội

Giải của Ban giám khảo dành cho phim truyện dài tại LHP quốc tế Hà Nội, Việt Nam

 

Đập cánh giữa không trung

Nguyễn Hoàng Điệp, Hoàng Thị Thu Thủy

Điện ảnh

2014

 

Đại học SKĐA Hà Nội

Giải Đạo diễn xuất sắc nhất tại LHP quốc tế Brartislava

 

Đập cánh giữa không trung

Nguyễn Hoàng Điệp

Điện ảnh

2014

 

Đại học SKĐA Hà Nội

Giải Đặc biệt của Hội đồng nghệ thuật quốc tế tại LHP quốc tế Fribourg, Thụy Sỹ

 

Đập cánh giữa không trung

Nguyễn Hoàng Điệp, Hoàng Thị Thu Thủy

Điện ảnh

2015

 

Đại học SKĐA Hà Nội

Giải Phim hay nhất do Ban giám khảo trẻ tại LHP quốc tế Fribourg, Thụy Sỹ

 

Đập cánh giữa không trung

Nguyễn Hoàng Điệp, Hoàng Thị Thu Thủy

Điện ảnh

2015

 

Đại học SKĐA Hà Nội

Giải Phim hay nhất do Hội đồng ban giám khảo khối đại đoàn kết tại LHP quốc tế Fribourg, Thụy Sỹ

 

Đập cánh giữa không trung

Nguyễn Hoàng Điệp, Hoàng Thị Thu Thủy

Điện ảnh

2015

 

Đại học SKĐA Hà Nội

Giải Trống đồng dành cho phim truyện dài hay nhất tại Viet Film Fest, Mỹ

 

Đập cánh giữa không trung

Nguyễn Hoàng Điệp, Hoàng Thị Thu Thủy

Điện ảnh

2015

 

Đại học SKĐA Hà Nội

Huy chương Vàng tại Liên hoan múa rối quốc tế 2012

 

Aladin và cây đèn thần

Bùi Quang Vân

Rối

2012

 

Đại học SKĐA Hà Nội

Huy chương Bạc tại Liên hoan múa rối quốc tế lần thứ IV

 

Chuyện tình Dạ Trạch

Bùi Quang Vân

Rối

2015

 

Đại học SKĐA Hà Nội

Giải thưởng thành tựu tại LHP Jean Rouch

 

Fidding Phong

Hoàng Thị Thu Thủy

Điện ảnh

2015

 

Đại học SKĐA Hà Nội

Giải thưởng Hội mỹ thuật VN tại “Cuộc thi và triển lãm tranh Đồ họa Asean 2012”

 

Mạch ngầm trong thành phố

Nguyễn Văn Chuyên

Mỹ thuật

2012

 

Đại học SKĐA Hà Nội

Giải Cánh diều Bạc của Hội Điện ảnh Việt Nam

 

Lạc lối

Hoàng Thị Thu Thủy

Điện ảnh

2013

 

Đại học SKĐA Hà Nội

Giải Bông sen Bạc tại LHP VN lần thứ XVIII

 

Lạc lối

Hoàng Thị Thu Thủy

Điện ảnh

2013

 

Đại học SKĐA Hà Nội

Giải B giải thưởng sách nghiên cứu lý luận- phê bình xuất sắc năm 2013 của Hội nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam

 

Nghệ thuật chèo hiện đại kế thừa và biến đổi

Đinh Quang Trung

Chèo

2014

 

Đại học SKĐA Hà Nội

Giải A Hội nghệ sĩ sân khấu Việt Nam

 

Truyền thống và cách tân kịch bản tuồng từ sau cách mạng tháng tám đến nay

Nguyễn Cát Điền

Tuồng

2015

 

Đại học SKĐA Hà Nội

Huy chương vàng tại Liên hoan sân khấu thủ đô 2016

 

Dâu bể một kiếp tằm

Nguyễn Cát Điền

Tuồng

2016

 

Đại học SKĐA Hà Nội

Giải Cánh diều bạc của Hội Điện ảnh Việt Nam

 

Tiếp thu giá trị văn học dân gian để viết kịch bản phim truyền hình Việt Nam

Nguyễn Thị Huệ Ninh

Điện ảnh

2014

 

Đại học SKĐA Hà Nội

Giải Ba văn xuôi “Tự hào Than- khoáng sản Việt Nam” 2016 do Tập đoàn Than- khoáng sản Việt Nam, Hội Nhà văn Việt Nam phối hợp tổ chức

 

Người đàn ông của mẹ

Lê Thị Bích Hồng

Văn học

2016

 

Đại học SKĐA Hà Nội

Giải B của Hội văn học- nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam

 

Những người tự đục đá kê cao quê hương

Lê Thị Bích Hồng

Văn học

2016

 

Đại học SKĐA Hà Nội

Giải Cánh diều vàng của Hội Điện ảnh Việt Nam

 

Năng khiếu, tài năng và vấn đề tuyển chọn sinh viên Điện ảnh

Trần Thanh Hiệp

Nghệ thuật

2013

 

Đại học SKĐA Hà Nội

Giải B của Hội nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam

 

Sự đồng vọng đa chiều trong kịch Lưu Quang Vũ

Phan Trọng Thành

Kịch nói

2012

 

Đại học SKĐA Hà Nội

Giải khuyến khích của Hội đồng lý luận phê bình trung ương

 

Sự đồng vọng đa chiều trong kịch Lưu Quang Vũ

Phan Trọng Thành

Kịch nói

2013

 

Đại học SKĐA Hà Nội

Giải Đặc biệt tại Liên hoan Ca múa nhạc chuyên nghiệp toàn quốc

 

Cô Sao

Nguyễn Thị Huyền Nga

Kịch nói

2014

 

Đại học SKĐA Hà Nội

Huy chương Bạc tại Liên hoan Sân khấu thủ đô lần 2

 

Quẫn

Trần Lực

Kịch nói

2016

 

Đại học SKĐA Hà Nội

Giải Đạo diễn xuất sắc nhất tại Liên hoan Sân khấu thủ đô lần 2

 

Quẫn

Trần Lực

Kịch nói

2016

 

Đại học SKĐA Hà Nội

Giải Bông sen vàng cho phim xuất sắc nhất tại LHP VN lần thứ XVIII

 

Những người viết huyền thoại

Lý Thái Dũng, Nguyễn Nguyên Vũ

Điện ảnh

2013

 

Đại học SKĐA Hà Nội

Giải Bông sen vàng cho quay phim xuất sắc nhất tại LHP VN lần thứ XVIII

 

Những người viết huyền thoại

Lý Thái Dũng

Điện ảnh

2013

 

Đại học SKĐA Hà Nội

Giải họa sỹ thiết kế mỹ thuật xuất sắc tại LHP VN lần thứ XVIII

 

Những người viết huyền thoại

Nguyễn Nguyên Vũ

Điện ảnh

2013

 

Đại học SKĐA Hà Nội

Giải họa sỹ thiết kế xuất sắc phim truyện điện ảnh của Hội Điện ảnh VN

 

Những người viết huyền thoại

Nguyễn Nguyên Vũ

Điện ảnh

2014

 

Đại học SKĐA Hà Nội

Bằng khen của Hội Điện ảnh VN

 

Bệnh nhân

Phạm Thanh Bình

Điện ảnh

2015

 

Đại học SKĐA Hà Nội

Giải phim hình ảnh đẹp nhất tại Asean International Film Festival & Awards 2015

 

Người truyền giống

Bùi Kim Quy

Điện ảnh

2015

 

Đại học SKĐA Hà Nội

Giải Nhì thể loại phim ngắn trong cuộc thi "Bình đẳng giới- sự chia sẻ việc nhà của phụ nữ và nam giới năm 2012" tại Hà Nội

 

Những điều bình dị

Hoàng Dạ Vũ

Điện ảnh

2012

 

Đại học SKĐA Hà Nội

Giải B tại Triển lãm mỹ thuật khu vực I

 

Đường hầm vành đai 3

Nguyễn Văn Chuyên

Mỹ thuật

2011

 

Đại học SKĐA Hà Nội

Giải thưởng Triển lãm mỹ thuật thủ đô

 

Gầm cầu Long Biên

Nguyễn Văn Chuyên

Mỹ thuật

2011

 

Đại học SKĐA Hà Nội

Giải C tại Triển lãm mỹ thuật khu vực I năm 2015

 

Huyền thoại Việt

Nguyễn Văn Chuyên

Mỹ thuật

2015

 

Đại học SKĐA Hà Nội

Huy chương Vàng tại Hội diễn Nghệ thuật chuyên nghiệp toàn quân 2014

 

Chuyến tàu tốc hành trong đêm

Hoàng Duy Đông

Kịch nói

2014

 

Đại học SKĐA Hà Nội

Giải 3 giải thưởng vở diễn sân khấu năm 2015

 

Vua Phật

Hoàng Duy Đông

Cải lương

2016

 

Đại học SKĐA Hà Nội

Giải A giải thưởng vở diễn sân khấu năm 2015

 

Hừng đông

Hoàng Duy Đông

Cải lương

2016

 

Đại học SKĐA Hà Nội

Giải thưởng Văn học nghệ thuật năm 2015

 

Mai Hắc Đế

Hoàng Duy Đông

Cải lương

2016

 

Đại học SKĐA Hà Nội

Bông sen Bạc tại LHP VN lần thứ VII

 

Mùi cỏ cháy

Nguyễn Hữu Mười, Phạm Thanh Hà, Hoàng Duy Đông

Điện ảnh

2011

 

Đại học SKĐA Hà Nội

Cánh diều Vàng của Hội Điện ảnh Việt Nam năm 2012

 

Mùi cỏ cháy

Nguyễn Hữu Mười, Phạm Thanh Hà, Hoàng Duy Đông

Điện ảnh

2012

 

Đại học SKĐA Hà Nội

Giải thưởng Văn học nghệ thuật năm 2012 của Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các hội Văn học nghệ thuật Việt Nam

 

Mùi cỏ cháy

Nguyễn Hữu Mười, Phạm Thanh Hà, Hoàng Duy Đông

Điện ảnh

2012

 

Đại học SKĐA Hà Nội

Giải A giải thưởng Văn học nghệ thuật, báo chí 5 năm (2009- 2014) của Bộ Quốc phòng

 

Mùi cỏ cháy

Nguyễn Hữu Mười, Phạm Thanh Hà, Hoàng Duy Đông

Điện ảnh

2015

 

Đại học SKĐA Hà Nội

Giải Quay phim xuất sắc phim truyện điện ảnh của Hội Điện ảnh Việt Nam

 

Mùi cỏ cháy

Phạm Thanh Hà

Điện ảnh

2012

 

Đại học SKĐA Hà Nội

Huy chương vàng Liên hoan sân khấu chèo về đề tài hiện đại – 2011

 

Quan lớn về làng

Hoàng Song Hào

Chèo

2011

 

Đại học SKĐA Hà Nội

Huy chương vàng Liên hoan sân khấu kịch chuyên nghiệp toàn quốc – 2012

 

Những mặt người thấp thoáng

Hoàng Song Hào

Kịch nói

2012

 

Đại học SKĐA Hà Nội

Bằng khen “Cuộc thi Nghệ thuật Chèo chuyên nghiệp toàn quốc – 2013”

 

Tiếng hát vùng Mê Thảo

Hoàng Song Hào

Chèo

2013

 

Đại học SKĐA Hà Nội

Huy chương vàng “Cuộc thi Nghệ thuật Chèo chuyên nghiệp toàn quốc – 2013”

 

Vương nữ Mê Linh

Hoàng Song Hào

Chèo

2013

 

Đại học SKĐA Hà Nội

Huy chương vàng “Cuộc thi Nghệ thuật Chèo chuyên nghiệp toàn quốc – 2013”

 

Người thầy của muôn đời

Hoàng Song Hào

Chèo

2013

 

Đại học SKĐA Hà Nội

Huy chương vàng Hội diễn nghệ thuật chuyên nghiệp toàn quân năm 2014

 

Đại tướng Nguyễn Chí Thanh sáng trong như ngọc một con người

Hoàng Song Hào

Chèo

2014

 

Đại học SKĐA Hà Nội

Giải thưởng xuất sắc tại “Liên hoan san khấu thủ đô lần thứ nhất – 2014”

 

Cánh chim trắng trong đêm

Hoàng Song Hào

Chèo

2014

 

Đại học SKĐA Hà Nội

Huy chương vàng “Cuộc thi nghệ thuật sân khấu kịch nói chuyên nghiệp toàn quốc – 2015”

 

Công lý không gục ngã

Hoàng Song Hào

Kịch nói

2015

 

Đại học SKĐA Hà Nội

Huy chương vàng Liên hoan nghệ thuật sân khấu toàn quốc “Hình tượng người chiến sĩ công an nhân dân” lần thứ III – 2015

 

Người chiến sỹ năm xưa

Hoàng Song Hào

Chèo

2015

 

Đại học SKĐA Hà Nội

Huy chương vàng Cuộc thi nghệ thuật sân khấu chèo chuyên nghiệp toàn quốc – 2016

 

Dây tràng hạt diệu kỳ

Hoàng Song Hào

Chèo

2016

 

Đại học SKĐA Hà Nội

Huy chương bạc Liên hoan sân khấu chèo về đề tài hiện đại – 2011

 

Bến nước đời người

Hoàng Song Hào

Chèo

2011

 

Đại học SKĐA Hà Nội

Khuyến khích Tác phẩm sân khấu toàn quốc năm 2012

 

Quốc công tiết chế Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn

Hoàng Song Hào

 

2012

 

Đại học SKĐA Hà Nội

Huy chương bạc Cuộc thi nghệ thuật sân khấu chèo chuyên nghiệp toàn quốc – 2013

 

Ông vua hóa hổ

Hoàng Song Hào

Chèo

2013

 

Đại học SKĐA Hà Nội

Huy chương bạc Liên hoan nghệ thuật sân khấu toàn quốc “Hình tượng người chiến sĩ công an nhân dân” lần thứ III – 2015

 

Phía sau vụ án

Hoàng Song Hào

Kịch nói

2015

 

Đại học SKĐA Hà Nội

Huy chương bạc Liên hoan nghệ thuật sân khấu toàn quốc “Hình tượng người chiến sĩ công an nhân dân” lần thứ III – 2015

 

Khoảnh khắc mong manh

Hoàng Song Hào

Cải lương

2015

 

Đại học SKĐA Hà Nội

Huy chương bạc Liên hoan nghệ thuật sân khấu toàn quốc “Hình tượng người chiến sĩ công an nhân dân” lần thứ III – 2015

 

Những người lính trận

Hoàng Song Hào

Kịch nói

2015

 

Đại học SKĐA Hà Nội

Bằng khen cho vở diễn xuất sắc thể hiện đề tài chiến tranh cách mạng trong “Cuộc thi nghệ thuật sân khấu chèo chuyên nghiệp toàn quốc – 2016”

 

Ánh sao đầu núi

Hoàng Song Hào

Chèo

2016

 

Đại học SKĐA Hà Nội

Huy chương bạc Cuộc thi nghệ thuật sân khấu chèo chuyên nghiệp toàn quốc – 2016

 

Cánh chim trắng trong đêm

Hoàng Song Hào

Chèo

2016

 

Đại học SKĐA Hà Nội

Huy chương bạc Cuộc thi nghệ thuật sân khấu chèo chuyên nghiệp toàn quốc – 2016

 

Lưu Bình trả nghĩa

Hoàng Song Hào

Chèo

2016

 

Đại học SKĐA Hà Nội

Giải B Triển lãm mỹ thuật khu vực I – 2012

 

Xót xa tuổi thơ

Lê Thế Anh

Mỹ thuật

2012

 

Đại học SKĐA Hà Nội

Giải C giải thưởng triển lãm mỹ thuật thủ đô năm 2013

 

Cánh chim biển

Lê Thế Anh

Mỹ thuật

2013

 

Đại học SKĐA Hà Nội

Tặng thưởng Triển lãm mỹ thuật khu vực I năm 2014

 

Cánh chim biển

Lê Thế Anh

Mỹ thuật

2014

 

Đại học SKĐA Hà Nội

Giải B giải thưởng sáng tác, quảng bá về tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

 

Cánh chim biển

Lê Thế Anh

Mỹ thuật

2015

 

Đại học SKĐA Hà Nội

Giải B giải thưởng văn học nghệ thuật, báo chí 5 năm (2009 – 2014)

 

Cánh chim biển

Lê Thế Anh

Mỹ thuật

2015

 

Đại học SKĐA Hà Nội

Giải thưởng Hội Mỹ thuật VN tại Triển lãm Mỹ thuật VN 2015

 

Trò chơi vương quyền

Lê Thế Anh

Mỹ thuật

2015

 

Đại học SKĐA Hà Nội

Giải Best film dự án Sci- Fi 2013

 

Ngược hướng mặt trời

Trần Quang Minh

Điện ảnh

2013

 

Đại học SKĐA Hà Nội

Bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong nghiên cứu, sản xuất phim "Ký sự biển đảo", tuyên truyền về Biển đông, Hải đảo năm 2012, góp phần vào sự nghiệp xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc của Thủ tướng chính phủ

 

Ký sự biển đảo

Nguyễn Thị Hạnh Lê

Điện ảnh

2013

 

Đại học SKĐA Hà Nội

Giải “Album của năm” giải âm nhạc cống hiến lần thứ 11 – 2016

 

Bóng tối Jazz

Tạ Thị Giáng Son

Âm nhạc

2016

 

Đại học SKĐA Hà Nội

Giải “Nhạc sĩ của năm” giải âm nhạc cống hiến lần thứ 11 – 2016

 

Bóng tối Jazz

Tạ Thị Giáng Son

Âm nhạc

2016

 

Đại học SKĐA Hà Nội

Huy chương Vàng…

 

Hoàng hôn trên đảo

Phạm Hữu Dực

 

2014

 

Đại học SKĐA Hà Nội

Huy chương Bạc tại Liên hoan sân khấu chèo về đề tài hiện đại- 2011

 

Đôi lứa xứng đôi

Bùi Thị Hiền

Chèo

2011

 

Đại học SKĐA Hà Nội

Huy chương Bạc

 

Nước mắt tuổi thơ

Bùi Thị Hiền

Chèo

2011

 

Đại học SKĐA Hà Nội

Giải khuyến khích Triển lãm ảnh nghệ thuật Việt Nam 2016

 

Thanh bình phương Nam

Trần Nhân Quyền

Nhiếp ảnh

2016

 

Đại học SKĐA Hà Nội

Giải Khuyến khích giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

 

Ánh sáng tình nguyện

Trần Nhân Quyền

Nhiếp ảnh

2015

 

Đại học SKĐA Hà Nội

Giải Khuyến khích cuộc thi Ảnh nghệ thuật du lịch lần thứ VI- 2013 "Việt Nam- vẻ đẹp bất tận"

 

Vang mãi ngàn năm

Trần Nhân Quyền

Nhiếp ảnh

2013

 

Đại học SKĐA Hà Nội

Giải Ba cuộc thi ảnh nghệ thuật Hà Nội lần thứ 41- 2011 "Cảm xúc Hà Nội"

 

Bạn già

Trần Nhân Quyền

Nhiếp ảnh

2011

 

Đại học SKĐA Hà Nội

Giải Khuyến khích tại Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật "Các Di sản Thế giới của Việt Nam" 2011

 

Lễ hội Phù Đổng Thiên Vương

Trần Nhân Quyền

Nhiếp ảnh

2011

 

Đại học SKĐA Hà Nội

Giải đồng hạng Trại sáng tác ảnh do Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam, UBND tỉnh và Hội VHNT tỉnh Quảng Ngãi tổ chức từ ngày 05/5 đến 12/5/2015

 

Photogapher

Trần Nhân Quyền

Nhiếp ảnh

2015

 

Đại học SKĐA Hà Nội

Huy chương đồng Liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực Hà Nội lần thứ V – 2016 "Ấn tượng Hà Nội"

 

Vụ mùa

Phan Thị Phương Hiền

Nhiếp ảnh

2016

 

Đại học SKĐA Hà Nội

Giải thưởng nội dung ảnh đơn trong cuộc thi ảnh "Việt Nam- đất nước vì hòa bình" chào mừng Đại hội đồng Liên minh Nghị viện thế giới lần thứ 132 (IPU- 132)

 

 

Lê Minh Yến

Nhiếp ảnh

2015

 

Đại học SKĐA Hà Nội

Chứng nhận đã có thành tích xuất sắc hướng dẫn HS, SV đoạt giải Nhất tại Hội thi tài năng trẻ HS, SV các Trường VHNT, TDTT và DL lần thứ II

 

 

Trần Văn Hải

Nghệ thuật

2015

 

Đại học SKĐA Hà Nội

Chứng nhận đoạt giải Đạo diễn chương trình xuất sắc tại Hội thi tài năng trẻ HS, SV các Trường VHNT, TDTT và DL lần thứ II

 

 

Trần Văn Hải

Nghệ thuật

2015

 

Đại học SKĐA Hà Nội

Thành tích xuất sắc hướng dẫn học sinh, sinh viên đoạt giải nhất tại Hội thi tài năng trẻ học sinh, sinh viên các trường văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao và du lịch lần thứ II

 

 

Vũ Thúy Ngần

Nghệ thuật

2015

 

Đại học SKĐA Hà Nội

Bằng khen (đã có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp bảo tồn và phát huy âm nhạc dân tộc) của Trung tâm nghiên cứu bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc Việt Nam

 

 

Vũ Thúy Ngần

Âm nhạc

2015

 

Đại học SKĐA Hà Nội

Giải A giải thưởng Văn học nghệ thuật của Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam

 

Phát huy nghệ thuật múa rối trong hội làng người Việt vùng châu thổ sông Hồng

Phạm Thị Minh Khánh

Rối

2016

 

Đại học SKĐA Hà Nội

Giải thưởng Văn học nghệ thuật năm 2016 của Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam

 

Phát huy nghệ thuật múa rối trong hội làng người Việt vùng châu thổ sông Hồng

Phạm Thị Minh Khánh

Rối

2016

 

Đại học SKĐA Hà Nội

Giải Cánh diều Bạc của Hội Điện ảnh Việt Nam năm 2012

 

Mắt cửa

Nguyễn Quốc Phương

Điện ảnh

2012

 

Đại học SKĐA Hà Nội

Giải Quay phim xuất sắc cuộc thi sáng tác "Cuộc đời qua phim" do AVG tổ chức

 

 

Dương Hồng Vinh

 

2013

 

Đại học SKĐA Hà Nội

Giải B giải thưởng văn học nghệ thuật, báo chí 5 năm (2009 – 2014) của Bộ Quốc phòng

 

Những tia nắng ấm

Trần Hoài Sơn

 

2015

 

Đại học SKĐA Hà Nội

Giải Khuyển khích Giải thưởng Tài năng khoa học trẻ Việt Nam của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Số 5734/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2012

Tác động của chương trình bê tông hóa đường giao thông nông thôn tới kinh tế truyền thống của đồng bào Tày ở Trùng Quán, Văn Lãng, Lạng Sơn

Lương Diệu Ngần

Khoa học xã hội

2012

Kết quả điều tra xã hội học và điền dã dân tộc học đã được sử dụng rất hợp lý và được phân tích triệt để để đưa ra kết quả về tác động của chương trình bê tông hóa đường giao thông nông thôn.

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

Giải Khuyến khích Giải thưởng Tài năng khoa học trẻ Việt Nam của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Số 5960/QĐ-BGDĐT ngày 19/12/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Truyền thông về 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa bằng con đường du lịch

Trần Thị Phượng

Khoa học xã hội

2013

Đề tài thông qua hoạt động du lịch để đưa ra được những giải pháp cụ thể, thiết thực, cách thức triển khai thực hiện có hiệu quả công tác truyền thông nhằm đạt được mục tiêu đề ra

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

Giải Ba Giải thưởng Tài năng khoa học trẻ Việt Nam của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Số 6295/QĐ-BGDĐT ngày 31/12/2014 của Bộ Giáo Dục và Đào tạo

Niềm tin của cư dân đối với cơ quan quản lý Nhà nước tại các điểm du lịch cấp Quốc gia (qua nghiên cứu tại làng cổ Đường Lâm và danh thắng Hương Sơn)

Nguyễn Phương Anh

Phạm Thị Lệ Giang

Khoa học xã hội

2014

Dựa trên cơ sở điều tra xã hội học và khảo sát thực tế tại các điểm được lựa chọn làm địa bàn nghiên cứu, đề tài đưa ra những đánh giá về niềm tin của cư dân đối với cơ quan quản lý Nhà nước tại các điểm du lịch cấp quốc gia, từ đó tìm ra nguyên nhân gây mất niềm tin và những giải pháp cụ thể để tạo dựng niềm tin đối với cư dân từ phía cơ quan quản lý Nhà nước tại các điểm du lịch

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

Giải Nhì giải thưởng Sinh viên NCKH EUREKA lần thứ 18 năm 2016 của UBNDTP Hồ Chí Minh

Số 1643/QĐ-UBND ngày 10/4/2017 của UBNDTP Hồ Chí Minh

Nâng cao nhận thức của sinh viên về bình đẳng giới (qua khảo sát một số trường đại học ở Hà Nội)

Ngô Bình Dương

Hoàng Trâm Anh

Lê Thị Uyên Linh

Nguyễn Như Đạt

Xã hội và Nhân văn

2016

Sinh viên là đối tượng bước vào hôn nhân, làm công tác chuyên môn và hoạt động xã hội. Họ sẽ đóng vai trò thực hiện bình đẳng giới. Trên cơ sở lấy ý kiến sinh viên đại diện 4 trường cho thấy có nhiều thay đổi trong nhận thức và hành động về vấn đề này như: chọn ngành nghề, phân công công việc, chọn bạn đời, vấn đề ngoại tình, ly hôn… Từ góc nhìn sinh viên, đề tài đề xuất những giải pháp mang tính khả thi, tuy còn đơn giản nhưng phù hợp với điều kiện cụ thể và mong muốn của giới trẻ. Những ý tưởng đó hy vọng sẽ được nhóm nghiên cứu vận dụng trong chính chương trình và môi trường học tập của mình.

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

Giải thưởng Cánh diều bạc của  Hội điện ảnh Việt Nam

 

 Đạo diễn Đặng Nhật Minh – sự nghiệp và tác phẩm

Nguyễn Minh Phương

Lý luận Phê bình Điện ảnh

2012

 

Viện phim Việt Nam

Giải thưởng Cánh diều bạc của  Hội điện ảnh Việt Nam

 

Đạo diễn Hồng Sến – con người và tác phẩm

 

Lý luận Phê bình Điện ảnh

2013

 

Viện phim Việt Nam

Bằng khen của Hội Điện ảnh Việt Nam

 

Hiện thực và sáng tạo

Trần Luân Kim

Lý luận Phê bình Điện ảnh

2014

 

Viện phim Việt Nam

Bằng khen của Hội Điện ảnh Việt Nam

 

Lịch sử Điện ảnh Hàn Quốc từ 1970 đến 1990

Viện phim VN

(sách dịch)

Lý luận Phê bình Điện ảnh

2014

 

Viện phim Việt Nam

Giải thưởng Cánh diều vàng của  Hội điện ảnh Việt Nam

 

Đời sống và nghệ thuật

Trần Luân Kim

Lý luận Phê bình Điện ảnh

2015

 

Viện phim Việt Nam

Giải khuyến khích Trường đại học Mỹ thuật Việt Nam

 

Nghệ thuật chạm khắc gỗ thế kỷ 17 đình Đô Quan – Ý Yên – Nam Định

 

Vũ Thị Hằng

 

Mỹ thuật

 

       2010

 

Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam

Giải ba Khối ngành Mỹ thuật Toàn quốc lần 1 - 2010

 

Nghệ thuật chạm khắc gỗ thế kỷ 17 đình Đô Quan – Ý Yên – Nam Định

 

Vũ Thị Hằng

 

Mỹ thuật

 

       2010

 

Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam

Giải nhì Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam

 

 

Nghệ thuật tạo hình đèn đồng Đông Sơn

 

Vũ Thị Hằng

 

Mỹ thuật

 

       2012

 

Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam

Giải nhì Quỹ Phạm Huy Thông, Trung tâm tiền sử Đông Nam Á

 

Nghệ thuật tạo hình đèn đồng Đông Sơn

 

Vũ Thị Hằng

 

Mỹ thuật

 

       2012

 

Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam