Chi tiết đề tài

Thông tin chung

Tên đề tài (*) Đánh giá thực trạng nguồn nhân lực các thư viện công cộng đồng bằng sông Cửu Long
Cơ quan chủ trì Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cơ quan thực hiện Trường Đại học Văn hoá thành phố Hồ Chí Minh
Loại đề tài Đề tài cấp Bộ
Lĩnh vực nghiên cứu Thông tin, Thư viện
Chủ nhiệm(*) Nguyễn Thị Thư
Ngày bắt đầu 01/2006
Ngày kết thúc 12/2008

Tổng quan

Tính cấp thiết

Mục tiêu

- Khảo sát thực trạng nguồn nhân lực thư viện công cộng đồng bằng sông Cửu Long.

- Đánh giá nguồn nhân lực thư viện công cộng đồng  bằng sông Cửu Long.

- Đề xuất những giải pháp, kiến nghị để phát triển nguồn nhân lực thư viện công cộng đồng bằng sông Cửu Long.

Nội dung

- Xác định vai trò, vị trí của thư viện công cộng trong xã hội hiện đại.

- Xác định những vấn đề chung về nguồn nhân lực thư viện công cộng: vai trò của nguồn nhân lực, yêu cầu và những yếu tố tác động đến nguồn nhân lực.

- Tổng quan về thư viện công cộng đồng bằng sông Cửu Long.

- Khảo sát thực trạng nguồn nhân lực thư viện đồng bằng sông Cửu Long.

- Nhận xét, đánh giá thực trạng nguồn nhân lực thư viện công cộng đồng bằng sông Cửu Long.

PP nghiên cứu

Hiệu quả KTXH

ĐV sử dụng

File đính kèm

STT Tên đơn vị Người đại diện
STT Tên người tham gia
STT Nội dung phối hợp Kết quả dự kiến Thời gian bắt đầu - kết thúc
STT Tên sản phẩm Số lượng dự kiến Diễn giải

  BÌNH LUẬN BẠN ĐỌC(0)

  GỬI BÌNH LUẬN

Họ tên*
Email
Tiêu đề(*)
Nội dung*
Mã xác thực (*)   Thay đổi captcha