Chi tiết đề tài

Thông tin chung

Tên đề tài (*) Hoạt động thông tin địa chí ở các thư viện tỉnh, thành phố phía Nam hiện nay
Cơ quan chủ trì Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cơ quan thực hiện Trường Đại học Văn hoá thành phố Hồ Chí Minh
Loại đề tài Đề tài cấp Bộ
Lĩnh vực nghiên cứu Thông tin, Thư viện
Chủ nhiệm(*) Nguyễn Thị Thư
Ngày bắt đầu 01/2003
Ngày kết thúc 12/2005

Tổng quan

Tính cấp thiết

Mục tiêu

- Xây dựng cơ sở lý luận về hoạt động thông tin địa chí.

- Đánh giá thực trạng hoạt động thông tin địa chí ở các thư viện tỉnh, thành phố phía Nam trong giai đoạn hiện nay

- Đề xuất những giải pháp kiến nghị để phát triển hoạt dộng thông tin địa chí ở các thư viện tỉnh, thành phố khu vực này

Nội dung

- Xác định các khái niệm sử dụng: “địa phương”, “địa chí”, “hoạt động thông tin”, “hoạt độngt thông tin địa chí”

- Xây dựng lý luận về ý nghĩa, vai trò của hoạt dộng thông tin địa chí trong công cuộc xây dựng và phát triển địa phương.

- Xây dựng lý luận về nhiệm vụ của thư viện tỉnh, thành phố đối với hoạt động thông tin địa chí.

- Khảo sát thực trạng vốn tài liệu địa chí, thực trạng các sản phẩm và dịch vụ thông tin địa chí ở các thư viện tỉnh, thành phố phía Nam hiện nay, thực trạng nhu cầu thông tin địa chí của bạn đọc địa phương.

- Đề xuất những giải pháp trước mắt và lâu dài cho việc phát triển hoạt động thông tin địa chí ở các thư viện tỉnh, thành phố phía Nam.

PP nghiên cứu

Hiệu quả KTXH

ĐV sử dụng

File đính kèm

STT Tên đơn vị Người đại diện
STT Tên người tham gia
STT Nội dung phối hợp Kết quả dự kiến Thời gian bắt đầu - kết thúc
STT Tên sản phẩm Số lượng dự kiến Diễn giải

  BÌNH LUẬN BẠN ĐỌC(0)

  GỬI BÌNH LUẬN

Họ tên*
Email
Tiêu đề(*)
Nội dung*
Mã xác thực (*)   Thay đổi captcha