Chi tiết đề tài

Thông tin chung

Tên đề tài (*) Phát triển sản phẩm du lịch dựa trên giá trị văn hóa các dân tộc ở Tây Nguyên
Cơ quan chủ trì Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cơ quan thực hiện Trường Đại học Văn hoá thành phố Hồ Chí Minh
Loại đề tài Đề tài cấp Bộ
Lĩnh vực nghiên cứu Du lịch
Chủ nhiệm(*) Nguyễn Đệ
Ngày bắt đầu 01/2014
Ngày kết thúc 12/2015

Tổng quan

Tính cấp thiết

Mục tiêu

Mục tiêu chính của đề tài:

  - Đề tài khảo sát làm rõ tiềm năng giá trị văn hóa của các dân tộc ở Tây Nguyên, gồm: giá trị văn hóa vật thể và giá trị văn hóa phi vật thể. Chú trọng những giá trị văn hóa hiện được các dân tộc bảo lưu, nhằm khai thác phục vụ du lịch. 

- Dựa trên tiềm năng giá trị văn hóa của các dân tộc ở Tây Nguyên, đề tài sẽ phân tích, xác định hướng xây dựng các sản phẩm du lịch, đồng thời đề xuất giải pháp nhằm phát triển các sản phẩm du lịch văn hóa trong bối cảnh giao thoa văn hóa đã và đang diễn ra như một xu thế tất yếu và ngày càng mạnh mẽ trong các cộng đồng cư dân Tây Nguyên.

 

Nội dung

Các nội dung chính:

           Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn về du lịch văn hóa

          Chương 2: Thực trạng phát triển du lịch văn hóa ở Tây Nguyên

          Chương 3: Định hướng và giải pháp phát triển các sản phẩm du lịch văn hóa ở Tây Nguyên

PP nghiên cứu

Hiệu quả KTXH

ĐV sử dụng

File đính kèm

STT Tên đơn vị Người đại diện
STT Tên người tham gia
STT Nội dung phối hợp Kết quả dự kiến Thời gian bắt đầu - kết thúc
STT Tên sản phẩm Số lượng dự kiến Diễn giải

  BÌNH LUẬN BẠN ĐỌC(0)

  GỬI BÌNH LUẬN

Họ tên*
Email
Tiêu đề(*)
Nội dung*
Mã xác thực (*)   Thay đổi captcha