Chi tiết đề tài

Thông tin chung

Tên đề tài (*) Định hướng chiến lược marketing thu hút thị trường khách du lịch Nga đến Việt Nam
Cơ quan chủ trì Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cơ quan thực hiện Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch
Loại đề tài Đề tài cấp Bộ
Lĩnh vực nghiên cứu Du lịch
Chủ nhiệm(*) Đỗ Thị Thanh Hoa
Ngày bắt đầu 01/2008
Ngày kết thúc 12/2008

Tổng quan

Tính cấp thiết

Mục tiêu

Nội dung

-          Tổng quan một số cơ sở lý luận chính về marketing du lịch

+ Marketing du lịch (Marketing hỗn hợp 4P và 8P…)

+ Chiến lược marketing

-          Phân tích tổng quan thị trường khách du lịch Nga đến Việt Nam

+ Những nhân tố tạo cầu du lịch

+ Đặc điểm thị trường khách Nga đi du lịch nước ngoài

+ Đặc điểm thị trường khách Nga đến Việt Nam

-          Thực trạng marketing của du lịch Việt Nam đối với thị trường khách du lịch Nga

+ Thực trạng cung cấp các sản phẩm du lịch của Việt Nam đến thị trường Nga

+ Tiềm năng và khả năng đáp ứng của du lịch Việt Nam đối với thị trường Nga

-          Đề xuất định hướng chiến lược marketing

+ Xác định các phân đoạn thị trường mục tiêu

+ Định hướng chiến lược sản phẩm du lịch đáp ứng nhu cầu khách du lịch Nga

+ Định hướng chiến lược kênh phân phối phù hợp đặc điểm thị trường Nga

+ Định hướng kế hoạch xúc tiến, tuyên truyền quảng bá du lịch Việt Nam với thị trường khách Nga

+ Một số giải pháp nhằm thu hút khách du lịch Nga đến Việt Nam

PP nghiên cứu

Hiệu quả KTXH

ĐV sử dụng

  • Tổng Cục Du lịch

- Các công ty du lịch và các hãng lữ hành đón khách Nga,

- Các lĩnh vực khác có liên quan (văn hóa, thể thao, thương mại, hàng không…)

File đính kèm

STT Tên đơn vị Người đại diện
STT Tên người tham gia
STT Nội dung phối hợp Kết quả dự kiến Thời gian bắt đầu - kết thúc
STT Tên sản phẩm Số lượng dự kiến Diễn giải

  BÌNH LUẬN BẠN ĐỌC(0)

  GỬI BÌNH LUẬN

Họ tên*
Email
Tiêu đề(*)
Nội dung*
Mã xác thực (*)   Thay đổi captcha