Chi tiết đề tài

Thông tin chung

Tên đề tài (*) Nghiên cứu bảo quản hiện vật khảo cổ học chất liệu đồng tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia.
Cơ quan chủ trì Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cơ quan thực hiện Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Việt Nam
Loại đề tài Đề tài cấp Bộ
Lĩnh vực nghiên cứu Di sản văn hóa
Chủ nhiệm(*) Nguyễn Văn Đoàn
Ngày bắt đầu 01/2017
Ngày kết thúc 12/2018

Tổng quan

Tính cấp thiết

Mục tiêu

- Nghiên cứu thành phần hóa học của một số mẫu vật đại diện và xác định nguyên nhân hư hại đối chiếu trên hiện vật khảo cổ học chất liệu đồng hiện đang lưu giữ tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia.

- Nghiên cứu, xác định các loại vật tư hóa chất và cách thức sử dụng trong công tác bảo quản hiện vật khảo cổ học chất liệu đồng

  - Xây dựng quy trình bảo quản khoa học hiện vật khảo cổ học chất liệu đồng.

Nội dung

            Nội dung 1:

        - Tìm hiểu về công tác nghiên cứu và ứng dụng bảo quản hiện vật khảo cổ học chất liệu đồng trên thế giới và Việt Nam.

      -  Khảo sát, đánh giá chung về sưu tập hiện vật khảo cổ học chất liệu đồng lưu giữ tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia

            Nội dung 2:

            - Xác định các dạng hư hại trên hiện vật khảo cổ học chất liệu đồng.

 

  - Phân loại và lựa chọn mẫu thí nghiệm, nghiên cứu, phân tích cấu trúc và thành phần hóa học của một số mẫu vật đại diện và xác định nguyên nhân hư hại trên hiện vật khảo cổ học chất liệu đồng.

     - Phân tích, nghiên cứu và  xác định các loại vật tư hóa chất và cách thức sử dụng trong công tác bảo quản hiện vật khảo cổ học chất liệu đồng:

     + Làm sạch, loại bỏ các tác nhân gây hại trên hiện vật

     + Ức chế, chống ăn mòn, ổn định bề mặt hiện vật

     + Gia cố tăng độ bền vững  về mặt vật lý cho hiện vật

          + Tạo lớp màng bảo vệ hiện vật

            Nội dung 3:

       - Trên cơ sở kết quả  những nghiên cứu, xây dựng quy trình bảo quản khoa học hiện vật khảo cổ học chất liệu đồng.

       - Áp dụng qui trình đề xuất để bảo quản thử nghiệm một số hiện vật chất liệu đồng thuộc nền văn hóa Đông Sơn tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia .  

 

PP nghiên cứu

Hiệu quả KTXH

ĐV sử dụng

File đính kèm

STT Tên đơn vị Người đại diện
STT Tên người tham gia
1 Nguyễn Thị Hương Thơm
2 Vũ Văn Dương
3 Nguyễn Thị Hương Thơm
STT Nội dung phối hợp Kết quả dự kiến Thời gian bắt đầu - kết thúc
STT Tên sản phẩm Số lượng dự kiến Diễn giải

  BÌNH LUẬN BẠN ĐỌC(0)

  GỬI BÌNH LUẬN

Họ tên*
Email
Tiêu đề(*)
Nội dung*
Mã xác thực (*)   Thay đổi captcha