Chi tiết đề tài

Thông tin chung

Tên đề tài (*) Nghiên cứu tận thu Ag trong nước rủa sau hãm và trong dung dịch hãm có nồng độ Ag thấp bằng trao đổi kim loại.
Cơ quan chủ trì Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cơ quan thực hiện Trung Tâm Kỹ Thuật Điện Ảnh Việt Nam
Loại đề tài Đề tài cấp Bộ
Lĩnh vực nghiên cứu Nghệ thuật
Chủ nhiệm(*) Hoàng Như Yến
Ngày bắt đầu 01/1993
Ngày kết thúc 12/1994

Tổng quan

Tính cấp thiết

Mục tiêu

Nội dung

- Lựa chọn vât liệu làm chất trao đổi kim loại

- Thực nghiệm trao đổi kim loại tận thu bạc trong nước rửa ở trạng thái tĩnh.

- Thực nghiệm nghiên cứu các thông số công nghệ của quá trình trao đổi kim loại thu hồi bạc nồng độ thấp ở trạng thái động.

- Xây dựng và lắp đặt thiết bị công nghiệp hợp lý cho sản xuất ở phân xưởng

- Xây dựng quy trình tách bạc từ phoi sắt.

PP nghiên cứu

Hiệu quả KTXH

ĐV sử dụng

File đính kèm

STT Tên đơn vị Người đại diện
STT Tên người tham gia
STT Nội dung phối hợp Kết quả dự kiến Thời gian bắt đầu - kết thúc
STT Tên sản phẩm Số lượng dự kiến Diễn giải

  BÌNH LUẬN BẠN ĐỌC(0)

  GỬI BÌNH LUẬN

Họ tên*
Email
Tiêu đề(*)
Nội dung*
Mã xác thực (*)   Thay đổi captcha