Chi tiết đề tài

Thông tin chung

Tên đề tài (*) Nghệ thuật sân khấu hát Bội
Cơ quan chủ trì Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cơ quan thực hiện Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Tp. Hồ Chí Minh
Loại đề tài Đề tài cấp Bộ
Lĩnh vực nghiên cứu Nghệ thuật
Chủ nhiệm(*) Hoàng Hoài Nam
Ngày bắt đầu 01/2007
Ngày kết thúc 12/2008

Tổng quan

Tính cấp thiết

Mục tiêu

- Góp phần củng cố mặt cơ bản, then chốt nhất trong hệ thống học thuật, lý luận của nghệ thuật sân khấu Hát bội

- Phân biệt rõ sự khác nhau của tư duy sáng tạo nghệ thuật giữa phương Tây và phương Đông, tạo nên bản sắc độc đáo của mỗi phương pháp khác nhau

- Nêu rõ phương pháp sáng tác của nghệ thuật sân khấu hát bội nằm trong hệ thống thi pháp khoảng không mang tính khoa học của nghệ thuật phương Đông nói chung và Việt Nam nói riêng

- Từ những hệ thống lý luận cơ bản mang tính hạt nhân nói trên, đề ra nhiệm vụ cấp bách là xây dựng giáo trình giảng dạy khoa học để đào tạo  lực lượng nghệ sĩ chuyên ngành nghệ thuật sân khấu Hát bội (Tác giả, Đạo diễn, Nhạc sĩ, Họa sĩ, Diễn viên). Thực hiện nhiệm vụ chiến lược lâu dài là bảo tồn kế thừa, phát triển một nền nghệ thuật sân khấu tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc.

Nội dung

PP nghiên cứu

Hiệu quả KTXH

ĐV sử dụng

File đính kèm

STT Tên đơn vị Người đại diện
STT Tên người tham gia
STT Nội dung phối hợp Kết quả dự kiến Thời gian bắt đầu - kết thúc
STT Tên sản phẩm Số lượng dự kiến Diễn giải

  BÌNH LUẬN BẠN ĐỌC(0)

  GỬI BÌNH LUẬN

Họ tên*
Email
Tiêu đề(*)
Nội dung*
Mã xác thực (*)   Thay đổi captcha